Polityka

która wczoraj odbyła swe posiedzenie uchwaliła między innemi subwencyę na pomnik T. Kościuszki w kwocie 200 koron, na kolonie wakacyjne 100 K. Prócz tego zatwierdziła Rada wniosek magistratu co do bezpłatnego odstąpienia miejsca pod budowę domu robotniczego przy zbiegu ulic Smołki i Kalwaryjskiej. Wniosek mag. odnośnie co do gnatów pod dom rękodzielniczy został z powodu opozycyjnego stanowiska cechmistrza p. Grządziela odesłany do komisyi gospodarskiej. Po załatwieniu jeszcze kilku drobniejszych spraw posiedzenie zamknięto.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 27-05-1914

Petersburg, (WAT) Wczoraj odbyły się narady wszystkich stronnictw Rady państwa wsprawie stanowiska, jakie mają zająć na dzisiejszem posiedzeniu Rady państwa, na którem ma być omawiana sprawą samorządu miejskiego dla Król. Pol. Nacyonaliści postanowili nie godzić się na żadne ustępstwa w sprawie językowej. Centrum oświadczyło się za poparciem projektu o redakcyi dumskiej, a t. zw. grupa Neudhardta nie zajęła zdecydowanego stanowiska. Prezydent min. Goremykin usilnie obstaje przy dumskiej redakcyi projektu.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 26-05-1914

Według dokonanych obecnie obliczeń różne podatki na korzyść miasta, jako to: podatek szpitalny, za pasporty itd. przyniosły w r. 1912 i 1913 dochodu 2,544,864 rb.

 

Nowa gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 23-05-1914

(Do ilustracji tytułowej).

Wikary biskupstwa węgierskiego na grzech, poseł do Sejmu węgierskiego Maugra, który w ostatnich czasach przystąpił do stronnictwa rządowego – jak donosiliśmy już- bawił przed kilku dniami w stolicy Rumunii, Bukareszcie, gdzie miał wziąć udział w posiedzeniu Akademii umiejętności.

Kontroler państwa złożył Dumie projekt ustawy o dopuszczeniu kobiet do zajmowania niższych posad etatowych w Kontroli państwa, motywując to tem, że doświadczenie ostatnich lat dwudziestu wykazało, iż kobiety są dobremi urzędniczkami: wykonywują one z powodzeniem nietylko piśmienne i rachunkowe prace, lecz z zupełną znajomością rzeczy dokonywają wstępnych rewizyj i układają tabele buchalteryjne, t. j. spełniają czynności rewizyjne, należące do pomocników rewizorów lub nawet do młodszych rewizorów.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.