Wybory do Rady m.

Wczoraj odbyły się wybory do Rady miejskiej z kuryi małej własności. Uprawnionych do głosowania było w tej kuryi 1223 wyborców; głosowało 936.

Wybrani radcami pp. Jan Godzicki 807 głos. August Miedniak, 798; Dr Wacław Damski 797; Józef Mitasiński 796; Szczepan Rakisz 770; Dr. Rudolf Fruhling 769 i Jan Peroś 766.

Opozycya chrześc.-wszechpolska otrzymała głosów pp. Dr Franciszek Mussil 132; Stanisław Gabryel Żeleński 132; Dr Alfred Szolayski 131; Franciszek Drobniak 129; Dr Maryan Starzewski 127; Karol Sławiński 118; Józef Matz 115; Julian Kwieciński 20.

 

* * *

Dzisiaj ostatni dzień wyborów. Z dniem dzisiejszym t. j. wyborami z koła inteligencyi zakończy się wreszcie ostatnia może już w Krakowie kuryalna szopka wyborcza. Przez cały tydzień byliśmy świadkami nie wyborów, lecz prawdziwej szopki, bo cynicznych poprostu nominacyi, dokonanych przez koteryę rządzącą z łona swych najbliższych adherentów.

Jedynie dzisiejsze wybory z kuryi inteligencyi mogą wznieść pewne ożywienie – i stać się do pewnego stopnia wyrazem istotnych przekonań i woli obywatelskiej. Niestety jednak i tu pierwsze skrzypce odegra magistracka maszyna wyborcza, rozporządzająca podobno – jak wieść niesie – 1700 głosami i pełnomocnictwami, które „karnie” padną na sankcyonowaną w biurze prezydyalnem listę kandydatów.

Lista prezydyalna opiera się rzekomo na porozumieniu trzech obozów politycznych: partyi mieszczańskiej, demokracyi polskiej i konserwatystów; - w rzeczywistości jednak jest ona segregacyą, dokonaną przez wielkorządcę Krakowa wyłącznie miłych mu spośród tych obozów jednostek...

Jako typowy przykład w tym kierunku niechaj posłuży fakt, iż mimo „porozumienia” (?!) mieszczan z demokratami, - ci ostatni nie mogli wbrew woli p. Lea, postawić w ramach dziewięciu im łaskawie przyznanych mandatów – swego zasłużonego członka, prof. uniw. Bujwida osobowość powszechnie poważną, który przez 21 lat piastował mandat do Rady m. z ramienia demokratycznego obozu!

Powyższa lista kompromisowa (czytaj prezydyalna) przedstawia się następująco: a) zawiera 9 demokratów z pl. Szczepańskiego a mianowicie, dr Bandrowskiego, Sz. Dąbrowskiego, J. Hałatkiewicza, E. Klemensiewicza, Z. Maywalta, W. Ostrowskiego, K. Srkowoskiego, dr. Wasunga i P. Wieluga, - b) 3 konserwatystów t. j. prof. dr. Kostaneckiego, dr J. Muczkowskiego i prof. Zolla (jun). - wreszcie c) 3 demokratów mieszczańskich t. j. prof. dr. Domańskiego, W. Potuczka i Wł. Turskiego.

Przeciwko tej liście występuje silna opozycya żywiołów chrześc.-socyalnych i wszechpolskich, która będzie rozporządzać około 1500 głosami własnych zwolenników (na 65000 wyborców w czem około 3000 głosów mieszczańsko-demokratycznych wraz już z 1700 głosami maszyny wyborczej). Lista ta t. zw. Klubu narodowego – silnie popartą będzie przez listę Związku ekonomicznego urzędników, zwłaszcza, iż listy te mają aż 9 wspólnych kandydatów. Tymi wspólnymi kandydatami są: A. Bajda, dr Lang, H. Mianowski, Ks. Masny, dr Olszewski, J. Piwocki, dr Rowiński, dr Starzewski i T. Tabaczyński.

Do tych 9 wspólnych kandydatów dodaje nadto Klub narodowy 6 swoich samoistnych kandydatów endeckich, tj. prof. dr. Grabowskiego, dr. Korczyńskiego, J. Krajewskiego-Kukiela, J. Lorenza, K. Woyczyńskiego i St. G. Żeleńskiego. Natomiast Zw. urzędn. Uzupełnia swą listę 6 kandydatami urzędniczymi z listy prezydyalnej, a mianowicie: Sz. Dąbrowskim, dr. Wassungiem, dr. Bandrowskim, Maywaltem, Turskim i dr. Zollem.

Pojawiła się wreszcie jeszcze jednak lista urzędników, stojących poza partyami urzędniczemi, która zaleca 12 kandydatów, kombinująca pomiędzy wszystkiemi trzema listami – a która wysuwa nadto kandydaturę, nie znajdującą miejsca na żadnej z tamtych list, st. komisarza policyi dra Leona Tomasika.

Wkońcu „Wolna demokracja” popiera kandydaturę p. Emila Kwaśnego.

Jest w czem wybierać...

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 21-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.