Teorya fluidu magnetycznego odżyła.

Szwedzki uczony o hypnotyzmie – Eksperymenty hypnotyczne Alrutza. - Kwestya pasów. - Nowa forma energii cielesnej.

Od chwili gdy Mesmer „odkrył” fenomeny hypnotyczne zaczęło doszukiwać się gorączkowo wytłumaczenia tych niezwykłych zjawisk. Powstała najpierw teorya fluidu, który się miał tajemniczą drogą przenosić na dalszego osobnika i wywoływać znane objawy. Teoryę tę, jako rzekomo naiwną z początku zarzucono. Odżyła ona dopiero W ostatnich czasach z nową szkołą eksperymentatorów psycholiryki z nowym Ochorowiczem w Polsce na czele. Teorye Ochołowicza potwierdza w całej pełni i uzupełnia nowymi przyczynkami Sydney Alrutz, Szwed, docent uniwersytetu w Upsali. Wydał on czterotomowe dzieło, p. t. „O dynamice systemu nerwowego", które traktuje o wydzielaniu pewnej formy energii, która zachodzi podczas snu hypnotycznego.

 

Alrutz badał szczególnie objawy zachodzące podczas pociągnieć magnetycznych, t z. „pasów". Otóż pociągnięć tych dokonywuje się w powietrzu z góry na dół i z dołu do góry, zawsze dłonią zwróconą do medium. W każdym wypadku mamy inne objawy i to jeszcze zależne od głębokości uśpienia bypnotycznego. W lekkiej hypnozie pasu idące z góry na dół spowodują zmniejszenie się czynności głównych nerwów, tak że przy większej ilości pociągnięć może dojść do znieczulenia. Pasy z dołu. do góry wywołują przeciwne wprosi skutki i nawet nadwrażliwość. Wszystkie ta objawy mogą zachodzić nie tylko przy pociągnięciach, ale nawet i wtedy gdy eksperymentałor zbliża swój palec ku medium na parę centymentrów. W lekkiej hypnozie zachodzą wtedy ściągnięcia mięśni i ścięgien i to właśnie tych części ciała w które wyciągnięty palec celuje.

 

W głębokiej hypnozie podobno próby zostają bez skutków, natomiast wystarczają pociągnięcia z góry na dół, aby lekką hypnozę zamienić na głęboką, tj. taką, w której pacyent reaguje najwięcej tylko na podra2nienia ze strony hypnotyzera.

 

Druga grupa prób była poświęcona badaniu czynników hamujących. Przekonano się, że bawełna, wełna i papa, umieszczone między ręką magnetyzera a medium, działały osłabiająco na wpływ ręki, a szkło i metal zupełnie me działają na zjawiska.

 

Ciekawy jest prócz tego fakt, że pociągnięć tych może dokonywać każdy człowiek, niekoniecznie hypnotyzer, a skutek przytem jest zawsze pewny i oczywisty. Jak wytłumaczyć tego rodzaju fenomeny? Może się przecież wydawać paradoksalne, że całkiem zwykłe poruszenie palcem lub ręka w powietrza wywołuje olbrzymie fizyologiczne następstwa. Niema tu mowy ani o sugestyi, ani chyba o mistycznym wpływie. Jedno jest tylko rozwiązanie zjawisk: z ciała każdego człowieka wypływa istotny, prawdziwy i do pewnego stopnia materyalny fluid, na który reagują szczególnie osobniki pogrążone w gnie hypnotycznym. Nerwy odgrywają tutaj rolę przewodów tego fluidu, albo jak chce Ocborowicz, promieni.

 

W ten sposób zjawiska te otoczone dotychczas nimbem tajemniczości i szarlataneryi, wchodzą na nowe lory naukowe. Może się da na drodze eksperymentalnej zbadać bliżej istotę tego fluidu i w ten sposób wyjaśnić wiele innych kwestyi, związanych z tymi zjawiskami, jak historyę chorób umysłowych itp. W każdym razie fałda te zmuszają nas tłu, znaczyć podobne zjawiska czysto pozytywnie i materyalistycznie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-01-1921

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.