Z teorji kooperacji

Wczoraj w Tow. kooperatystów p. Stanisław Wojciechowski wygłosił odczyt „O teorji kooperacji".

Na wstępie prelegent zaznaczył, że pojęcie kooperacji jest tak obszerne, że ścisłe określenie, czem jest kooperacja, przedstawia wielkie trudności; dość powiedzieć, że nie udało się dotychczas ustalić takiego określenia kooperacji. któreby można uważać za zupełnie zadowalające. Wszystkie zaś znane dotychczas określenia streszczają, się w tem, że kooperacja jest to znoszenie ludzi, mające na celu popieranie dobrobytu materjalnego i moralnego członków przez wspólną organizację.

 

W postępowym ruchu spółdzielczym na Zachodzie wynikło pytanie, kto ma się opiekować tą nową formą ruchu społecznego. Przeważyła opinia, że zdrowy rozwój kooperacji winien się opierać na samopomocy społecznej.

 

Jedną z zasadniczych cech kooperacji jest to, że przed interesem kapitału wysuwa się na miejsce naczelne interes społeczny. Kooperacja nie może działać wbrew interesowi społecznemu bez względu na to, czy wchodzą tu w grę organizacje silniejsze, czy słabsze. Zrzeszenie np. drobnych wytwórców, zmierzające do opanowania rynku w celu wyzyskiwania spożywców, nie może być zaliczone do kooperacji.

Drugą cechą kooperacji jest obrona zorganizowana ludzi ekonomicznie słabszych, co nie oznacza bynajmniej proletarjatu; całe bowiem grupy ludzi, względnie zasobnych, jak urzędników, mogą się organizować, w myśl zasad kooperacji, przeciwko wyzyskowi wytwórców.

Jeden z rosyjskich teoretyków kooperacji, Tuhan Baranowskij, zalicza do kooperacji tylko takie zrzeszenia, które wcale nie korzystają z pracy najemnej. Zrzeszenie np. drobnych producentów buraków, budujących własnemi silami cukrownię, według jego mniemania, może być zaliczone do zjawisk kooperacji; zrzeszenie zaś większych właścicieli ziemskich w tym samym celu powstałe jest zjawiskiem kapitalistycznem.

P. Wojciechowski zbijał ten pogląd, wychodząc z założenia, że o przynależności pewnego zjawiska ekonomicznego do kooperacji decyduje nie to, jakie żywioły wchodzą w grę, lecz jedynie to, czy interes społeczny, t. j. interes dobra ogólnego góruje nad interesem materialnym jednostek.

 

Trzecią cechą kooperacji jest ustrój dobrowolny i samopomoc społeczna. Tylko na takich podstawach oparta kooperacja może się rozwijać normalnie i z rzeczywistym pożytkiem społecznym.

Czwartą cechą kooperacji jest odpowiedni podział zysków. Ze sposobu, w jaki dokonywa się podziału zysków, najlepiej można sądzić o wartości kooperacji.

 

Niektóre prawodawstwa już obecnie określają najwyższą normę procentu, jaki mogą otrzymywać uczestnicy zrzeszenia współdzielczego od włożonego kapitału.

Ze względu na to, że projekt prawa o kooperacji złożono do izb prawodawczych, p. Wojciechowski uważa za pożądaną dyskusję nad tak ważnym przedmiotem.

Na wczorajszem jednak zebraniu dyskusja odbyć się nie mogła z przyczyn od Tow. niezależnych.

Za nader zajmujący odczyt słuchacze podziękowali panu Wojciechowskiemu oklaskami.

 

Kurjer warszawski, 23-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.