• Obchód listopadowy w Lublinie (04-12-1916)

  Obchód listopadowy w Lublinie wypadł wspaniale i był wielką manifestacyą narodową. Młodzież lubelska uczciła 29 listopada okazaniem swojej gotowości bojowej. Przed pomnikiem Unii odbyło się zgromadzenie, poświęcone czci bohaterów powstania i walce o przyszłość Polski. Młodzież manifestowała z zapałem gotowość walki z Rosyą na pierwsze wezwanie rządu i króla polskiego.

 • Z Zakopanego. Wieczorek. (30-11-1916)

   

  Ku uczczeniu proklamacyi Państwa polskiego urządziła łut. Liga kobiet wieczorek w „Sokole” przy udziale sporej liczby publiczności, wśród której było wielu Legionistów. W dłuższych przemówieniach wskazywali pp. Andrzej Strug i p. Żuławska na znaczenie ogłoszenia niezawisłości Ojczyzny i w imię wspólnych ideałów wezwali do zrzeszania się wszystkich warstw, bo w jedności siła, która potrzebną jest teraz właśnie do narodowego życia. Po odczytaniu telegramu, wyrażającemu hołd i wdzięczność brygadyerowl Piłsudskiemu odśpiewano kilka pieśni patryotycznych.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-12-1916

   

 • Burzliwy wiec chłopski w Warszawie. (29-11-1916)

   

  Dwa prądy. - Żądamy króla, sejmu i rządu, a rząd powoła armię. - Pochód z transparentami P. O. W.

  Warszawa, 27 listopada.

  Wielki wiec chłopski, zwołany na niedzielę do sali Filharmonii, był bardzo liczny, zgromadził 4 do 6000 uczestników (chłopów, nauczycieli i księży), ale miał przebieg wielce burzliwy.

 • Misya Piłsudskiego. (29-11-1916)

   

  Twórca Legionów polskich, Józef Piłsudski wyjechał z Krakowa i przybył w dniu 28 bm. do Lublina. Piłsudskiemu ma być powierzona w Radzie Stanu ważna misya a mianowicie kierownictwo spraw wojskowych.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-11-1916

   

 • Podwieczorek Legionowy w Wiedniu. (29-09-1916)

   

  W niedzielę 1 października urządza Gospoda Legionów w Wiedniu pierwszy w tym sezonie, Podwieczorek w sali teatru polskiego przy J. Johannesgamo 4, — Program wypełni: Śpiew p. Haliny Zbierzchowskiej, deklamacya p. Hamerski j, skrzypce — p. Schiller i wreszcie arcywesoła jednoaktówka. — Gry i zabawy towarzyskie przygotowuje ruchliwy Komitet pań, a tajemnicza „niespodzianka" wynagrodzi wszystkich, którymby dotychczasowy program nie wystarczył. Obfity bufet w własnym zarządzie. W czasie podwieczorku odbędzie się wylosowanie statuety Piłsudskiego, rzeźby Chmielińskiego, jakoteż rzeźby Nokturno Hochmana. — Wstęp przy stołach rezerwowych 2 K, miejsca zwykłe 1 K 20 h, studenci i dzieci płacą 60 gr.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-09-1916

   

 • W drugą rocznicę wkroczenia Legionów do Królestwa Polskiego (07-08-1916)

  Wczorajszy obchód drugiej rocznicy wkroczenia Legionistów do Królestwa rozpoczął się o godzinie 9 nabożeństwem w kościele N. P. Maryi, odprawionem przez arcyb. ks. Symona.

   

  W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele N. K. N. z wicepr. Jaworskim i posłem Zieleniewskim na czele, Liga kobiet, weterani z r. 63 ze sztandarami, oficerowie i legioniści oraz liczna publiczność. Po nabożeństwie sformował się przed kościołem pochód, który udał się na cmentarz rakowicki, gdzie złożono wieńce na grobie poległych uczestników powstania 63 r., następnie. zarzucono kwiatami i zielenią groby legionistów.

 • Pan Jabym lepiej (09-07-1916)

   

  No tak — dobrze, że złączone

  są stronnictwa w jedno ciało

  ale gdybym ja w tem działał,

  toby to się prędzej stało.

   

 • II. Zjazd Ligi Kobiet w Krakowie (13-06-1916)

   

  Przez oba dnie Zielonych Świąt obradował w Krakowie II. Zjazd Ligi kobiet. W pierwszym dniu toczyły się obrady w sali „Sokoła”. Zjazd, w którym wzięło udział około 200 delegatek powiatowych Kół Ligi Kobiet z Galicyi, Królestwa Polskiego i ze Śląska — zagaiła przewodnicząca Naczelnego Zarządu L. K-, p- Zofia Moraczewska, podnosząc w gorących słowach szlachetne cele Ligi kobiet, która dąży do zjednoczenia Polski.

  Następnie zaproszono do honorowego prezydyum pp.. Piłsudzką,

 • Brygadyer Piłsudski w Lublinie (27-04-1916)

   

  Brygadyer Piłsudski bawi w Lublinie. Z okazyi przyjazdu brygadyera, zamieściła „Ziemia lubelska" dłuższy artykuł powitalny, który częściowo uległ konfiskacie.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28 kwietnia 1916

 • „Święcone" dla legionistów (26-04-1916)

   

  Staraniem Sekcyi Ligi Kobiet urządzono w pierwsze święto wielkanocne w sali „Sokoła” „święcone“ dla rannych, rekonwalescentów i przejezdnych legionistów, przebywających w Krakowie. Salę „Sokoła" przystrojono zielenią, a na ścianie naprzeciwko głównego wejścia umieszczono portret brygadyera Piłsudskiego, na amarantowem tle, w otoczeniu zieleni. Na uroczystość przybyli

 • Z teatru miejskiego (20-04-1916)

   

  W niedzielę po południu wystawiony będzie „Kościuszko pod Racławicami" z dyr. Solskim w roli Kościuszki. Tę kreacyę dyr. Solskiego powitał Kraków na uroczystym wieczorze ku czci gen. Piłsudskiego. — W pierwsze święto Wielkanocy czwarte przedstawienie „Wieczoru trzech króli" z dyr. Solskim w roli Chudogęby. — Świąteczny repertoar teatru miejskiego przynosi powtórzenie „Dożywocia" i „Fryderyka" z dyr. Solskim, który w tych sztukach odtwarza swe świetne kreacye.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21 kwietnia 1916

 • Piłsudski w Krakowie (oryginalny tytuł ocenzurowany) (30-03-1916)

   

  W drugim dniu swego pobytu w Krakowie, o godz. 3 popołudniu brygadyer Piłsudski w asystencyi swego adjutanta p. Długoszowskiego zwiedził wystawę Legionów w pałacu Sztuk Pięknych.

              W westybulu pałacu przybycia brygadyera oczekiwał komitet wystawy z prof. hr. Mycielskim, W. Kossakiem i L. Lepszym na czele. Sale wystawowe jeszcze przed godz. 3 popoł. przepełniły się publicznością, wśród której przeważały członkinie Ligi kobiet. Przybyli również

 • Raut na cześć Piłsudskiego (29-03-1916)

   

  Ku uczczeniu brygadyera, Józefa Piłsudskiego, odbędzie się u prezydentowstwa Leów raut we środę 29 bm. po uroczystem przedstawieniu w teatrze miejskim.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-03-1916

 • Droga Piłsudskiego. (24-03-1916)

  W rejonie postoju I. brygady Legionów, jednem z najtrudniejszych a najniebezpieczniejszych zadań, jest budowanie dróg pomiędzy wioskami, aby umożliwić połączenie między etapami a stacyami kolejowemi i siedzibą brygady. Wszystkie oddziały wojsk, zajmujące pewną okolicę, obowiązane są budować szosy. W ten sposób, dzięki wojnie, zyskuje okolica ulepszone środki komunikacyj. Legioniści raźno wzięli się do tej pracy i ostatecznie zbudowali całę sieć szos i dróg dojazdowych.

 • Obywatelstwo honorowe Nowego Sącza. (24-03-1916)

  Jak donoszą do „Czasu", Rada miejska Nowego Są-cza na onegdajszem uroczystem posiedzeniu nadała honorowe obywatelstwo Nowego Sącza księciu-biskupowi krakowskiemu Adamowi Sapieże, brygadyerowi Piłsudskiemu, prezesowi Naczelnego Komitetu Narodowego drowi jaworskiemu i generałowi Borowiczowi.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-03-1916

 • W uznaniu zasług brygadyera Józefa Piłsudskiego (21-03-1916)

   

  W uznaniu zasług brygadyera Józefa Piłsudskiego wystosowały: Delegacya Dep. Wojskowego w Krzeszowicach, Komitety Narodowe w Krzeszowicach, Alwerni i Tenczynku uroczysty adres do Brygadyera Piłsudskiego, a miasteczka Alwernia i Nowa Góra w powiecie chrzanowskim, nadały Brygadyerowi

 • Imieniny Piłsudskiego (16-03-1916)

  Na imieniny brygadyera Piłsudskiego zamówili saperzy I-ej brygady u znanego artysty rzeźbiarza Stanisława Popławskiego w Krakowie, jako upominek dla swego wodza, posążek sapera legionów, w formie pieczątki herbowej brygadyera. Posążek, przedstawiający salutującego sapera, ma płaską podstawę, a na niej napis: „Komendantowi Józefowi Piłsudskiemu — saperzy 19/III 1916“. Pod względem wykonania,

 • Choroba Brygadyera Piłsudskiego (08-03-1916)

  Brygadyer Piłsudski przyjechał onegdaj do Lwowa w towarzystwie porucznika Wieniawy (dra Boi. Długoszowskiego) celem zasięgnięcia porady lekarskiej. Jak donosi „Dziennik polski" Brygadyer Piłsudski, aby wyleczyć się z malaryi poleskiej, której nabawił się w okopach, wziął 4-tygodniowy urlop i czas ten spędź pod opieką lekarską swego adjutanta por. Wieniawy (dr. Boi. Długoszowskiego).

   

  Z powodu swego stanu zdrowia

 • Zegarek z Ameryki dla Piłsudskiego (11-09-1915)

   

  W Biuletynie Polskiej kom, wojskowej Ameryki Południowej, wychodzącym w Kurytybie, znajdujemy treść listu kom. Obr. Nar. w Ameryce, wysłanego do Bryg. Piłsudskiego, w którym czytamy:

  »Na znak bohaterstwa, na dowód jedności duchowej z Wami, żołnierza Sprawy, my amerykańscy wychodźcy skupieni w Komitecie Obrony Narodowej przesyłamy Tobie, odnowicielu duszy polskiej, upominek skromny, zegarek,

 • Józef Piłsudski (24-08-1915)

   

  Znany powieściopisarz a obecnie oficer legionów polskich, Wacław Sieroszewski, wydal książkę, która jest zarówno biografią, jak i charakterystyka niezwykłej postaci wodza strzelców, Józefa Piłsudskiego. Książka ta została wydana w Piotrkowie nakładem departamentu wojskowego przy naczelnym komitecie narodowym.

   

  Dowiadujemy się z niej o fantastycznych

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.