Z ziem polskich

Na odbytem w niedzielę posiedzeniu komisyi aprowizacyjnej u delegata namiestnictwa, p. Fedorowicza, zwrócono się do magistratu miasta Krakowa o wdrożenie akcyi celem spowodowania zniżki cen mięsa i wyrobów masarskich ze względu na obecne znacznie niższe ceny bydła i nierogacizny. Stwierdzono, że ceny chleba są niższe w Wiedniu, niż w Krakowie, tak że mogłoby się opłacić sprowadzanie chleba z Wiednia do Krakowa, Wyrażono również nadzieję, że rząd, względnie Wydział krajowy wdroży odpowiednią akcyę, by nie dopuszczać do strasznej lichwy, uprawianej przy sprzedaży soli, która kupowana w Wieliczce po 19 hal za kilogram bywa sprzedawaną w pogranicznych okolicach Królestwa przez niesumiennych pośredników nawet po 2 korony za kilogram; równocześnie po powiatach odczuwają w kraju brali soli. Byłoby zatem wskazanem urządzanie w odpowiednich miejscowościach składów soli powierzanie sprzedaży sklepom Kółek rolniczych i t. p. spółkom, gdyż obecnie tego, z krzywdą ludności prowadzonego, bardzo lukratywnego pośrednictwa nawet fryzyerzy się podejmują i handlem soli się trudnią.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-11-1914

Wczorajszej nocy przybył ze wschodniego placu boju pociąg z ciężko rannymi żołnierzami, z których trzech zmarło w drodze. Na stacyi krakowskiej wydobyto z wagonu już tylko zwłoki. Nazwisk zmarłych nie stwierdzono.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-11-1914

Ludność Rawy ogołocona zastała przez wojska niemieckie zupełnie z żywności. Wszystko, co było niemcy zabrali. Ani korca zbóża w mieście nie zostało.

 

Cofając się na wieść o odparciu głównych ich sit pod Warszawą, poniszczyli gmachy rządowe wraz z urządzeniami wewnętrznemi.

 

Okolica, która byk terenem walk, przedstawia straszne spustoszenie. Spłonęło 14 wsi, a np. w Osowicach zgorzało 30 domów, pozostały zaś tylko dwa.

„Narodni Listy" donoszą, iż między zbiegami polskimi z Galicyi żyje obecnie w mieście wychodnio-czeskiem w Pardubicach znany poeta i dramaturg polski Lucyan Rydel, bardzo sympatycznie ceniony przez czeski świat literacki i dosyć dobrze po czesku mówiący. Rydel napisał obecnie do czeskiej gazety „Neodwiślne Listy" artykuł o wrażeniach swoich w Czechach wogóle, a o swym przyjacielskim stosunku do literatury czeskiej w szczególności.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-11-1914

Otrzymujemy z Magistratu następujący komunikat: C. i k. komenda twierdzy pismem z dnia 1 listopada b. r. L. 2593 zarządziła szczgółowe przygotowania do przymusowej ewakuacyi ludności Krakowa i Podgórza niedostatecznie zaprowiantowanej.

 

Wszyscy wcale niezaprowiantowani lub 191 niedostatecznej ilości będą w odpowiedniej chwili w drodze przymusowej przez uprawnione do tego organa wojskowe z Krakowa usunięci. Te zarządzenia wojskowości wskazują na to, że już czas Kraków dobrowolnie opuszczać, nie chcąc się narażać na przykrości, spowodowane przymusowem wydaleniem.

 

Magistrat wzywa zatem mieszkańców, by zechcieli dobrowolnie Kraków opuścić, ubodzy zaś, by jak najliczniej korzystali z obecnych pociągów ewakuacyjnych, ich bowiem w pierwszym rzędzie dotyczyć będzie ewentualne przymusowe wydalenie.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.