Burzliwy wiec chłopski w Warszawie.

 

Dwa prądy. - Żądamy króla, sejmu i rządu, a rząd powoła armię. - Pochód z transparentami P. O. W.

Warszawa, 27 listopada.

Wielki wiec chłopski, zwołany na niedzielę do sali Filharmonii, był bardzo liczny, zgromadził 4 do 6000 uczestników (chłopów, nauczycieli i księży), ale miał przebieg wielce burzliwy.

 

Na wiecu starły się bowiem dwie grupy: jedna pod przew. pp. Zawadzkiego i Dąbskiego, solidaryzująca się z Departamentem Wojskowym N. K. N., druga, wyznająca hasła „Centralnego Komitetu Narodowego" i P. O. W. (Polskiej Organizacyj Wojskowej). Ta druga grupa domagała się naprzód ustanowienia Rządu polskiego oraz regenta, a potem dopiero oświadczała się z gotowością tworzenia armii, wznosiła również ustawicznie krzyki na cześć Piłsudskiego.

 

Wiec zagaił p. Zawadzki, kończąc okrzykiem na cześć Legionów, na co większość odpowiedziała: „Niech Żyje Piłsudski!" Wybór prezydyum wywołał nową burzę; część uczestników protestowała przeciw projektowanym przez p. Zawadzkiego osobistościom. Dopiero, gdy na estradzie zasiadł popularny ksiądz Bliziński, burza ucichła.

 

Nastąpiły liczne przemówienia. Naprzód zabrało głos kilku chłopów z Lubelskiego, nawołując do zgody, potem przemówił p. D ą b s.k i, którego mowa wywołała protesty ze strony części uczestników. Z kolei ksiądz Statkiewicz z Radomska zaznaczy! wśród burzliwych oklasków, że tylko Rząd polski jest mocen powołać armię. Ks. Statkiewicz żądał także króla polskiego z dynastyi katolickiej, jako widomego znaku rzeczywistej państwowości. Zakończył rezoluci ą, domagającą: się: KRÓLA, SEJMU, RZĄDU i WOJSKA.

 

Z kolei przemawiało jeszcze kilku mowców, z których część popierała akcyę D. W., co wywołało protesty.

 

Wiec znaczną większością przyjął rezolucyę ks. Statkiewicza.

 

Po zakończeniu burzliwych obrad uczestnicy wiecu uszykowali się do pochodu. P. Zawadzki projektował pochód pod Zamek, przeciw czemu jednak większość zaprotestowała. Większość u-stawiła się kolo transparentu P. O. W. i wśród okrzyków pociągła w stronę Krakowskiego Przedmieścia.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-11-1916

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.