Pułkownik Piłsudzki.

Pułkownik Legionów polskich Józef Kościesza-Piłsudzki, urodzony w r. 1867 na Litwie, w powiecie Święciańskim, w majątku rodzinnym Zułów, pochodzi ze starej ziemiańskiej kniaziowskiej rodziny, która w dziejach Litwy i Rzeczypospolitej piękna posiada kartę.

 

Matka pułkownika z domu Bilewiczówna, z tej samej rodziny, którą Henryk Sienkiewicz unieśmiertelnił w osobie Oleńki w „Potopie", wszczepiła w serce przyszłego wielkiego bojownika wolności miłość i ukochanie szerokich mas ludu, pracującego po rolach na wsi i warsztatach w mieście.

 

Początkowe nauki pobierał Piłsudzki w domu rodzinnym, poczem ukończywszy gimnazyum w Wilnie, zapisał się na wydział medyczny w uniwersytecie w Charkowie. Jako student uniwersytetu rozwinął w kolach młodzieży gorąca działalność patryotyczną i rewolucyjną.

 

 

W drugim roku swego pobytu w Charkowie, aresztowany został przez carskich zbirów, a po długiem śledztwie zesłany do irkucka.

 

Ale lody północy nie ostudziły gorącego serca nieustraszonego szermierza wolności. Po pięciu latach wygnania w roku 1891 wraca Józef Piłsudzki do kraju, gdzie bierze żwy udział w konspiracyjnej pracy wyzwoleńczej i kładzie podwaliny pod wielką rewolucyjną organizacye: Polską Partyę Socyalistyczną (P. P. S.), której nadaje wybitnie niepodległościowy narodowy charakter.

 

Charakter ten i zadania skrystalizowały się najwybitniej w czasie ostatnich ruchów rewolucyjnych w Królestwie Polskiem.

 

Współczesny militaryzm polski Jest wykwitem bujnej gleby P. P. S., a ma do zawdzięczenia egzystencye swoja tytanicznym wysiłkom organizacyjnym Piłsudzkiego, którego żywot cały jest jednem pasmem nieubłaganej walki z caratem.

 

„Strzelec" — zarodek przyszłej wielkiej armii Polskiej. Jest dziełem pracy i ducha niezmordowanego pułkownika, który powróciwszy z wygnania ukończył wyższe studya militarne w Belgii i Francyi.

(…)

 

 

Ideał ten, tak gwiazda przewodnia przyświeca historycznej działalności Piłsudzkiego, który i sam własnym przykładem, bohaterstwem i poświęceniem, walcząc w pierwszych szeregach pod Kielcami, daje zachętę młodzieńczym zastępom bojowników wolności.

* * *

Działalność literacka Piłsudzkiego jest wydatnie zapisana w historyi bojowej literatury.

 

Znakomite dzieła patryotyczno-rewolucyjne, broszury i podręczniki i artykuły z zakresu techniki wojennej zjednały mu zasłużone uznanie nie tylko w Polsce, ale i zagranicą.

 

Z dzieł tych wymienić należy w pierwszym rzędzie: „walka rewolucyjna w zaborze rosyjskim", dalej rzecz o powstaniu styczniowem i szereg innych rozpraw militarnych.

 

Podręczniki dla organizacyi militarnych. np. „Nauka strzelania", .,Nauka musztry" i inne pochodzą w przeważnej większości z pod wytrawnego pióra Piłsudzkiego.

 

Naród polski może być dumny z posiadania tak wybitnej jednostki, ku której w chwili obecnej wszystkich oczy i serca się kierują.

 

Józef Piłsudzki — ożeniony jest z p. Maryą Kuplewska, córką ziemianina wileńskiego — i w życiu rodzinnem cieszy się niezamąconem szczęściem, które jednak nie wstrzymało go do pospieszenia na plac boju, gdzie osobiście w randze pułkownika dowodzi nieustraszonymi zastępami polskiego „Strzelca".

 

Kraków, we wrześniu 1914.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-09-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.