Dyplomacja, wojna

2/XII w południe.

Paryż, 3.12. Na południe od St. Quentin i na północo-zachód od Reims powiodły się Francuzom ich natarcia, przyczym zabrali jeńców. W Szampanji i w Lotaryngji utarczki patroli. Na prawym brzegu Mozy działalność artylerji trwała w dalszym ciągu ze znacznym ożywieniem. Walk piechody nie było. Na reszcie frontu noc minęła spokojnie (WAT).

Z Przemyśla donoszą pod datą 28 z. m. do „Wieku nowego":
Od jutra odchodzą z Przemyśla i Medyki resztujące pułki i oddziały Legionów na front wraz z artyleryą i kawaleryą, odchodzi z Przemyśla dowództwo Polskiego Korpusu Posiłkowego, by objąć niebawem w polu taktyczną także komendę nad całością sił legionowych.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 2-12-1917

Warszawa, 27 listopada.
Organ narodowej demokracyi „Gazeta Poranna" (Dwugroszówka)
zamieszcza artykuł wstępny, który nie przeszedł bez silnego znaczenia w Króleatwie Polskiem. Pisano podnosi wolność oświadczenia, jakie w tych dniach wysłała Rada regencyjna do monarchów mocarstw centralnych i konkluduje, że zawiera ono rzeczy nowe w porównaniu ze znaną odezwą do Polaków i z oficyalnemi przemówieniami regentów w dniu uroczystego „wprowadzania". Zawiera ono nadto jaśniejsze wypowiedzenie tego, co tam było słabiej zaznaczone, lub uchodziło uwadze szerszego ogółu.
"Pismo" Rady wprowadza nowopowstające państwo polskie na

27/X1. w południe.

Paryż, 28.11. Na froncie nad Aisne`ą obustronna działalność artyleryjska w odcinku Filain-Pinon. W Szampanji wtargnął w dniu wczorajszym pewien oddział francuski do stanowisk niemieckich na pólnoco-zachód od Brunay; po zrekognoskowaniu stanowisk nieprzyjacielskich i zniszczeniu ich wrócił oddział z powrotem wraz ze zdobytemi materjałami wojennemi i jeńcami.

Uroszony ze strony Leg. zwrócił się wiceprezydent m. Krakowa inż. Rolle do ks. prał Chełmickiego w sprawie powrotu legionistów przydzielonych do armii austryackiej.
Ks. prałat Chełmicki zaznaczając stanowisko Rady regencyjnej, traktującej sprawę wszystkich części Legionu polskiego, jako całość przyszłego wojska polskiego stwierdził jak najkategoryczniej konieczność powrotu legionistów przydzielonych do armii oraz upoważnił

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.