Dyplomacja, wojna

Nowa linia demarkacyjna polsko-litewska.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 29 czerwca. (Wir). „Kuryer Polski” donosi, że ententa wykreśliła nową linię demarkacyjną polsko-litewską. Linia ta zaczyna się między Augustowem a Chełkiem i ciągnie się wzdłuż kanału Augustowskiego.

zwycięska armia polska wkroczyła do Borysławia i oswobodziła po 6-miesięcznej niewoli z jarzma hajdamackiego znękaną ludność tego miasta. Dnia 21-go maja do Borysławia przybył jen. Józef Haller (3) w towarzystwie jen. Iwaszkiewicza (2), Aleksandrowicza (4), Zielińskiego (1) i jen. Armii francuskiej Charloux (5). Historyczną tę chwilę upamiętnia grupa niniejsza.

Tygodnik Ilustrowany, 14-06-1919

WIEDEN 23.6 P. A. T. Biuro korespondencyjne donosi z Weimaru:

Na Zgromadzeniu narodowem posłowie Schultz, Groesber i towarzysze zgłosili wniosek tej treści:

Zgromadzenie narodowe zgadza s!ę na podpisanie traktatu pokojowego. Nad tym wnioskiem odbyło się głosowanie imienne: Za oświadczyło się 237 członków Zgromadzenia, przeciw 138, 5 zaś wstrzymało się od głosowania.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Lwów, 22 czerwca. Wbrew różnym pogłoskom w sytuacyi w Galicyi wschodniej możemy stwierdzić na podstawie źródła urzędowego, że Złoczów, Tarnopol i Stanisławów znajdują się stale w rękach polskich. Sytuacya na froncie wschodno-galicyjskim za parę dni będzie zupełnie wyjaśnioną.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-06-1919

Wojska czecho słowackie zostały nie tylko pobite, ale w dalszym ciągu ścigane są przez Węgrów.

W Pradze stolicy Czech odbyło się posiedzenie komitetu obrony narodowej, na którem minister obrony krajowej Klofacz zdał sprawę z sytuacji na Słowaczyźnie. Wojska czeskie ponoszą tam klęski. Blok socjalistyczny wezwał przez swych zastępców ministra Klofacza do wysłania na Słowaczyznę potrzebnych wojsk celem udaremnienia dalszego pochodu węgierskiego. Uchwalono wysłać wszystkie wojska górnoszląskie na Słowaczyznę.

 

Głos Polski, 21-06-1919

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.