Rewelacye o tajnym układzie francusko-czeskim

W razie zlania się Austryi z Niemcami Czesi obsadzają Wiedeń, Linz, Salzburg i Wiener-Neustadt.

Praga, 14 czerwca.

Na ostatniem posiedzeniu parlamentu czeskiego dostał się znów do głosu poseł z niemieckiej partyi narodowo-socyalistycznej Knirsch, który niedawno mówił w tymże parlamencie, iż między Czechami a Francyą, zawarty zestal tajny układ, na mocy którego Czechy zobowiązały się wystawić po stronie Francyi na wypadek wojennych zawikłali 500.000 ludzi.

 

Poseł Knirsch oświadcza, że obecnie jest w stanie powiedzieć coś bliższego o tym tajnym układzie i sojuszu, dodając, że pierwszy układ tajny zawarty został między drem Beneszem i Francyj, jut 28 października 1918 r. W układzie tym Czechy zobowiązują się prowadzić politykę zmierzającą do wykonania traktatów pokojowych, a kierownictwo swej armii oddają na lat 10 francuskiej misyi militarnej, przyczem koszta utrzymania tej misyi ponoszą Czechy, nie nie mogą one wynosić rocznie więcej, ponad 2 miliony franków.

 

Powyższy układ tajny zastal zaopatrzony w dwa dodatki. Pierwszy dodatek z 24 kwietnia 1921 roku, zawiera następujące postanowienie „W razie gdyby kwestya zlania się niemieckiej Austry i z Niemcami miała wejść w stadyum urzeczywistnienia - Czesi obsadzają Wiedeń, Lin; Salzburg i centra przemysłowe, jak równiak warsztaty militarno-techniczne aż do strefy Wiener-Neustadt".

 

Francya — według dalszych rewelacyi posła Knirscha - ma obsadzić Graz i Klagenfurt. Rząd niemiecko - austryacki ma być zawiadomiony dopiero na 24 godziny przed wkroczeniu wojsk okupacyjnych.

 

Poseł Knirsch w końcu zaznaczył, że podaje te wiadomości z wszelkimi zastrzeżeniami, ale raz jeszcze zwraca uwagę, że pochodzą one z bardzo poważnego źródła dyplomatycznego i że wobec tego rząd jest zobowiązany dać wyjaśnienie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-06-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.