Odpowiedź Wilsona.

Niemcy zwrócić się mają po warunki do Focha.

Berlin, 6. 11. Telegram specjalny (WAT).

Przesłana tu radiotelegramem nota Stanów Zjednoczonych z dn. 5 listopada brzmi w przekładzie:

W nocie mojej z dn. 23 października 191S roku zakomunikowałem panu, że prezydent wymianę not przesiał rządom, sprzymierzonym ze Stanami Zjednoczonemi,wraz z zaleceniem, aby, o ile rządy te skłonne są sprowadzić pokój na podanych warunkach i podstawach. uprosiły swoich doradców wojennych, oraz doradców Stanów Zjednoczonych, aby rządom sprzymierzonym przeciwko Niemcom przedstawili niezbędne warunki zawieszenia broni, odpowiadającego w pełnej mierze interesom narodów zainteresowanych i zapewniającego sprzymierzonym rządom nieograniczoną władzę zagwarantowania i wymuszenia szczegółów przyjętego przez rząd niemiecki pokoju, o ile doradcy ci takie zawieszenie broni z punktu widzenia militarnego, uważają za możliwe.

 

Prezydent otrzymał obecnie memorjał rządów sprzymierzonych z uwagami w sprawie owej wymiany not, który brzmi, jak następuje:

 

Rządy koalicyjne zastanowiły się troskliwie nad wymianą not pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych a rządem niemieckim. Oświadczają one z ograniczeniami poniższemi gotowość swoją zawarcia pokoju z rządem niemieckim na zasadzie warunków pokojowych, zawartych w orędziu prezydenta do kongresu z dn. 8 stycznia 1915 roku, jak również na zasadzie podstaw, zawartych w późniejszych przemówieniach jego. Muszą jednak zwrócić uwagę na to, że tak zwykle nazywane pojęcie swobody mórz obejmuje rozmaite interpretacje, z których nie na wszystkie zgodzić się mogą. Muszą więc wobec tego w sprawie tej przy rozpoczęciu konferencji pokojowej zastrzedz sobie zupełną swobodę.

 

W zawartych w orędziu swojem do kongresu z dn. S tycznia 1918 roku warunkach pokojowych prezydent oświadcza dalej. że okupowane terytoria nie tylko muszą być opróżnione i oswobodzone, ale i odbudowane. Rządy sprzymierzone są zdania, że co do ducha warunków tych nie może istnieć żadna wątpliwość. Rozumiej, one przez to. że Niemcy za wszystkie, przez napady swoje na lądzie, morzu i w powietrzu ludności cywilnej sprzymierzeńców i mieniu ich wyrządzone szkody, dać muszą wynagrodzenie”.

 

Prezydent polecił mi zakomunikować, że zgadza się z zawartą w ostatniej części wzwyż w wzmiankowanego memoriału interpretacją. Prezydent polecił dalej prosić pana o zakomunikowanie rządowi niemieckiemu, że marszałek Foch upoważniony został przez rząd Stanów Zjednoczonych, oraz przez rządy koalicyjne do przyjęcia należycie upełnomocnionych przedstawicieli (? Biuro Wolffa) rządu niemieckiego i zakomunikowania im warunków zawieszenia broni.

 

(Podp.) Robert Lansing.

 

Biura Wolffa: W drodze urzędowej noty tej jeszcze nie otrzymano.

 

Nowa Gazeta, 07-11-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.