Komunikaty francuskie.

Paryż 13-go lipca. (W. A. T.) — Komunikat urzęduwy z d. 10-go lipca w południe.

Po ogniu huraganowym, trwającym kilka godzin, wykonali niemcy wczoraj w godzinach wieczornych potężny atak na wysunięta część linii francuskich na zachód od Cewy. Wywiązała się zacięta walka, która trwała przez całą noc ze zmiennem powodzeniem. Pomimo znacznych sił, rzuconych do walki przez niemców, oraz pomimo obfitego użycia miotaczów płomieni, atakujący byli wreszcie odrzuceni z rowów pomocniczych, do których chwilowo wtargnęli, przyczem zdołali utrzymać w swem posiadaniu tylko część runej pierwszej linji na froncie mniej więcej 300 metrów. Działalność artylerji była ożywiona również w odcinku Craonne.

 

W Szampanji, po starannem przygotowaniu artyleryjskiem, natarły wojska francuskie wczoraj około g. 7-ej, na linję niemiecką w dwuch miejscach frontu. Dzięki przeprowadzeniu ataku z siłą niezwykłą, udało się atakującemu dosięgnąć wszystkich z góry oznaczonych celów na północ od Mont Flaut oraz na północno-wschodnich stokach Mort Flomme. Wojska francuskie, które wykazały w tych walkach dzielność godną podziwu, wzięły sieć rowów, silnie przez niemców rozbudowanych, na szerokości mniej więcej 800 metrów i glębokości 300 metrów. Niemcy przedsięwzięli silna przeciw-ataki, które nastepowaly jeden po drugim w ciągu całej nocy. Wszystkie spełzły na niczem w ogniu francuskim i w walkach z blizka, przynosząc nieprzyjacielowi ciężkie straty. Liczba jeńców, wziętych przez francuzów w ciągu tych operacji, dochodzi do 360, w tej liczbie 9 oficerów. Wojska niemieckie, skupiane w celu wykonania nowego ataku dla odebrania rowów, wzięte były pod wień fraricuski i poniosły, przy tym ciężkie straty.

 

Na lewym brzegu Alozy noc zaznaczyła się wysoce ożywioną działalnoicią artylerji. W okolicy wzgórza 304, Morf, Homme, oraz nieco na zachód, francuzi odrzucili atak niemiecki. W lesie Avocourt ożywiona działalność wywiadowcza. Francuzi zabrali jeńców.

 

Na prawym brzegu Mozy rozproszono ogniem francuskim niemieckie oddziały wywiadowcze, który usiłowały zbliżyć się do linji francuskich na skraju najbardziej wschodnim lasu Caurriere.

 

Komunikat wieczorny.

Walka artylerji trwała przez cały dzień z nieco mniejszą siłą w okolicy na zachód od Cerny. Ostrzeliwano ze zmienną silą pierwszą linję francuską w odcinku Craonne.

 

W Szampanji wojska francuskie umocniły stanowiska, zdobyto ostatniej nocy na północ od Mant Haut i od wzgórza Teton. Niemcy odpowiadali wyłącznie ogniem działowym. Na zachód od wzgórza Mesnil i w Argonnach, pod Bolantes, wykonali francuzi przeciwko rowom niemieckim pomyślne wycieczki, z których przyprowadzono jeńców.

 

Kurjer Warszawski, 14-07-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.