Generał-gubernatorstwo warszawskie a Legiony

Gen.-gubernator warszawski Beseler wydał, jako komendant polskiej siły zbrojne j, rozkaz, normujący przenoszenie się austryackieh poddanych z Legionów do c. i k. armii. Od pewnego czasu powtarzały się w Legionach wypadki, iż austryaccy poddani prosili o przeniesienie do c. i k. armii i — w myśl dotąd obowiązujących przepisów — odstawiani byli do odpowiednich c. i k. komend uzupełniających w Galicyi.

            Obecnie gen. Beseler rozkazał, iż ci austryaccy poddani, służący w Legionach, którzy chcą przenieść się do c. i k. armii — mogę to uskutecznić w przeciąga najbliższych 4 tygodni. Po upływie tego czasu przenoszenie się z Legionów do c. i k. armii będzie niemożliwe, a wszystkie ewentualne prośby w tym kierunku będą odrzucane.

            Rozporządzenie to uważane jest częściowo za dowód, iż

wycofanie ogółu austryackich poddanych z Legionów nie nastąpi, jak Wam o tem już donosiłem.

            W polskich kołach politycznych obiecują sobie dużo po fakcie, iż b. szef sztabu I brygady Legionów, b. podpułk. Sosnkowski, został informatorem generał-gubematorstwa warszawskiego w sprawie Legionów. Oczekują powszechnie, iż należy teraz spodziewać się polepszenia zapatrywań generał-gubernatorstwa na sprawę legionową i zmiany polityki w tym kierunku. P. Sosnkowski umiał sobie — jak twierdzą poinformowani — pozyskać zaufanie władz niemieckich.

            Z Warszawy donoszą do „Wied. Kuryera Pol.“, że Legiony mają być w niedalekiej przyszłości wysłane na front wschodni i użyte tam na razie jako rezerwa.

            Wiadomość tę podajemy na odpowiedzialność źródła, z które go ją cytujemy.

Ilustrowany Kurjer Codzienny, 1 lipca 1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.