Publicystyka

 

W niezwykłych warunkach rozpoczynamy roki szkolny - pisze wileńska „Gazeta codzienna".

 

Gdy jedno pokolenie tam, na polu bitwy składa straszną ze krwi ofiarę—cała nadzieja nasza, oczy całego narodu zwrócone na młodzież naszą: Jej to przypadnie zbierać plon z krwawych posiewów; ją oczekuje wielkie zadanie wznosić to, co dzisiejsza wichura obali i zniszczy; gruzów dawne wskrzesić życie.

 

Niechże w skupieniu i ciszy godnie się przygotowuje do tego szczytnego za dania.

 

Niema człowieka, któryby dzisiaj nie narzekał na ciężkie czasy. I ci, co należą do zamożnych, i ci, co wiążą koniec z końcem, lub żyją w niedostatku, albo odszywają brak dawniej nieznany, albo w znacznie gorszych niż zwykle znajdują się warunkach, wszyscy bez wyjątku dotknięci są ogólnym zastojem. Przemysłowiec nie posiada dostatecznego kredytu, fabryka nieczynna żadnych dochodów nie przynosi, handel prawie że ustal, instytucye i biura nie mogą normalnie funkcyonować, co znów się odbiję na urzędnikach. Zawody wolne dochodów zwykłych nie dają, cóż mówić dopiero o licznych zastępach ludzi, którzy, jak to się mówi, zostali z niczem, to jest bez zasobów i bez zarobków! A takich jest setki. Zdawałoby się, że ogólne położenie naszego społeczeństwa silą ‚samych wypadków powinno wytworzyć taki stopień wzajemnej względności,. któryby wskazywał w dostatecznej mierze na obywatelskość poszczególną w stosunkach, tymczasem w bardzo wielu wypadkach dzieje się inaczej.

 

„Cierpliwości”! — woła „Zeit” wiedeńska, — omawiając usprawiedliwione całkiem naprężenie nerwów, w jakiem ludy monarchii oczekują na wiadomości z rosyjskiego placu boju.

 

Istotnie, to jedno co pozostało obywatelom państwa i krajów poszczególnych. Warunki prowadzenia wojny nowoczesnej stwarzają szkołę cierpliwości dla milionów, nie biorących w wojnie udziału obywateli.

 

Dalekonośna broń nowoczesna, pozwalająca na tworzenie wielkich luk pomiędzy poszczególnemi oddziałami wojsk i jednocześnie współczesne środki komunikacyjne, umożliwiające szybkie przesuwanie z miejsca na miejsce wielkich oddziałów wojskowych sprawia, iż linia bojowa w wojnie nowoczesnej rozciąga się na olbrzymich przestrzeniach. Tak się rzecz ma z interesująca nas przedewszystkiem bitwą, toczącą się obecnie na przestrzeni od Wisły aż do Prutu, a więc na 400-kilometrowej przestrzeni.

 

Zwycięskie dla oręża rosyjskiego walki na terenie Prus Wschodnich uczyniły armię gen. Rennenkampfa panią rozległej przestrzeni od Tylży do Olsztyna, otwierając nadto przed nią perspektywy szybkiego dotarcia do Królewca.

 

W ten sposób Prusy Wschodnie, składające się z trzech regencyi: Gąbińskiej, Królewieckiej i Olsztyńskiej, stanowią terytoryum, które prawem wojny, po jej szczęśliwem zakończeniu, znaleźćby się musiało przedewszystkiem wśród ziem, o których dalszym losie decydować będzie kongres europejski.

 

Profesor wrocławskiego uniwersytetu, znany socjolog, Werner Somhart, w swoich pracach ekonomicznych bardzo znamienne uwagi poświęca wojnie. Ze wszystkich kwestii ekonomicznych, zajmujących badaczy współczesnych — powiada ceniony uczony — stoi stanowczo na pierwszem miejscu wojna. Pomijając sprawę oświetlenia wojny ze stanowiska etycznego, rozważa ją Sombart wyłącznie ze stanowiska ekonomicznego i kulturalnego i stara się wyjaśnić stosunek wojny do kapitalizmu. Nabrałem przekonania — pisze, — że wojna stała się twórczynią nowoczesnego kapitalizmu, a to przez to, że nowoczesna wojna wytworzyła najpierw wszelką konsumpcję masową.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.