Polityka

Petersburg, 24/6 — T. wł. —W kuluarach Dumy posłowie różnych frakcji gubią się w domysłach, co spowodowało rezygnację z mandatów poselskich członków Koła polskiego Świeżyńskiego i Kiniorskiego.

 

Jak się okazało, Koło umyślnie ukrywało fakt rezygnacji obu posłów, którzy w poniedziałek kategorycznie oświadczyli na posiedzeniu Koła, że złożą manday.

Rząd carski w swojej polityce rozszczepiania społeczeństwa polskiego — chwyta się podobnych środków, jakich oddawna używa hakatyzm pruski. Hakatyzm posługuje się do swych celów renegatami polskimi, wprowadzając przy pomocy Polaków-hakatystów, takich jak ks. Feja rozdźwięk w jednolitym obozie polsko-katolickim.

Lwów. (Tel. wł.) Wczoraj powróciła do Lwowa deputacya starokursistów moskalofilskich, która zapewniała w Wiedniu hr. Stuergkha i min. spraw wewn. Heinolda o lojalności swej wobec państwa i dynastyi. O wynikach konferencyi przeprowadzonej ze Sturgkhiem delegaci zachowują ścisłą tajemnicą. Wiadomo tylko, iż przedstawiciele rządu centralnego przyjęli deputacyę przychylnie, oświadczając zarazem, że czekają na czyny, świadczące o istotnej lojalności starokursistów.

Krakowski korespondent „Dziennika polskiego" we Lwowie donosi:

 

Z miarodajnego źródła dowiaduję się, że na czwartkowych naradach „Piastowców" zapadła ostateczna decyzya co do stanowiska tej partyi wobec „Związku katolicko-ludowego" i wobec obozu p. Stapińskiego. O porozumieniu ze „Związkiem katolicko-ludowym" nie ma mowy, podobnie jaki z obozem p. Stapńskiego. Deputacya „Piastowców" nie pojawi się już więcej u ks. biskupa Wałęgi i żadne pertraktacye prowadzone dalej nie będą. „Piastowcy" wyruszą samodzielnie do walki wyborczej. W pewnych powiatach jednak możliwe jest współdziałanie zwolenników p. Stapińskiego i zwolenników p. Długosza.

Kraków, 20 czerwca.

We czwartek dnia 18 bm. odbywały się przez cały dzień w sali redakcyj „Piasta" obrady Wydziału Rady Naczelnej P. S. L. (partyi Piastowców), przy licznym udziale postów i delegatów z zachodnich powiatów. Przewodniczył obradom poseł Bojko, który wraz z postem Witosem zdawali sprawę z deputacyj u biskupa Wałegi. Delegacya oświadczyła, że zgodziła się tylko na trzy warunki postawione przez biskupa, ale co do reszty (trzech) warunków odroczyła decyzyę aż do uchwały Rady Naczelnej. Rozchodzi się tu bowiem o danie zadośćuczynienia biskupowi Wałędze za rzekome występy ludowców przeciw Kościołowi, a w szczególności za broszurę posła Bojki o „Dwóch duszach" przez uchwalenie, że Piastowcy potępiają bezwzględnie antyklerykalizm i całą dotychczasową 25-letnią dzialalność P. S. L. i uznają odtąd władzę biskupa do cenzurowania pism ludowych.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.