Polityka

Kraków, 9 lutego.
Pod tym tytułem rozpoczął rząd polski w Warszawie od dnia 6 b. m. wydawać codziennie (z wyjątkiem niedziel i świąt) pismo urzędowe, którego przeznaczeniem jest podawać do publicznej wiadomości „akty rządowe, to znaczy, objawy woli państwowej, wyrażone przez konstytucyjne czynniki, a z drugiej strony powiadamiać społeczeństwo o stanowisku rządu w sprawach zasadniczych, jakoteż w odniesieniu do wydarzeń życia publicznego. Pismo kierować się będzie jedynie "interesem narodu i państwa".
Nazwa pasma wskazuje, że rząd polski także pod tym względem pragnie nawiązać o ile to możliwe do trądycyi narodowej, już bowiem od

Konferencja Trockiego z ks. Lubomirskim. 
Warszawa, 7 lutego.
W czasie pobytu swego w Warszawie dyktator Rosyi p. Trocki postarał się o posłuchanie na zupełnie neutralnym gruncie u członka Rady regencyjnej ks. Lubomirskiego. Szczegóły konferencyi nie są wiadome.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-02-1918

Otrzymujemy następujące zbiorowe pismo:
Coraz częściej w ciągu obecnej wojny spotyka się w niemieckiej prasie, zwłaszcza w organach półurzędowych, w oświadczeniach półurzędowych, w przemówieniach i broszurach politycznych wyraz „Polska" (Polen), zamiast dotychczas używanego „Polska kongresowa" (Kongress Polen) na oznaczenie tej tylko części Polski, która pod nazwą Królestwa Polskiego została dowolnie a niedorzecznie wykrojona przez Kongres wiedeński (1815). Czynią to nawet publikacye naukowe, jak świeżo przez niemiecką komisyę krajoznawczą przy gen-gubematorstwie warszawskiem ogłoszona „Handbuch von Polen".

Bezprzykładne w dziejach krwawe zmaganie się narodów zbliża się ku końcowi. Nadchodzi chwila rozstrzygnięć między wojną i pokojem , przeszłością i przyszłością. A kiedy zapadną wyroki ostateczne, z odmętu wojny wyłoni się Polska. Jaką Jej postać losy nadadzą, czy wolną, czy pozorami wolności spętaną — od tego zależeć będzie, czy pokój ten stanie się oczekiwanym, trwałym ludów pokojem, ery będzie on tylko chwilowem broni zawieszeniem .


Przed stu laty upadło Państwo Polskie. W chwili, gdy Polska z konstytucji stanowej przekształcała się w wolnościowe państwo demokratyczne, pchnięto Ją w przepaść. Upadła w czasie, kiedy naokół wyrastały potęgi zaborcze, — cały Jej ustrój bowiem był zaprzeczeniem gwałtu i samowładztwa. Dziś, kiedy z morza przelanej krwi i nieszczęść ogromu odradza się idea demokratyzacyi państwa i praw człowieka, powstaje Polska, jako zwiastun wolności ludów.


I dlatego w chwili tej Naród Polski winien sobie i światu dać stanowczy wyraz swej woli i swym dążeniom.

Wprawdzie dzieje Polskj ostatnich stu lat w zupełności określiły Jej dążenia wobec całego świata, wprawdzie szukanie innego wyrazu, silniejszego nad czyn powstań orężnych, jest zgoła zbędne, jednak, wobec groźby, że przy stole rokowań o pokój odwieczna ta wola Narodu Polskiego może być tłumaczona inaczej. Naród Polski, pozbawiony prawowitego, powstałego z wyboru przedstawicielstwa, przez swe zrzeszenia i insytucye, jako wyrazicieli zorganizowanej opinii Narodu, oświadcza:

Dla końcowego wyjaśnienia kwestyi zwrócić należy jeszcze uwagę na wyrażenie prezyd. Willsona (a powtórzone przez hr. Czernina), który mówi o obszarach, zamieszkanych „przez bez spornie „polskie narodowości".
Zgodnie z duchem języka i nauki skłonni bylibyśmy sądzić, iż należałoby w tem miejscu użyć raczej wyrażenia w liczbie pojedynczej, a więc „polską narodowość", ale lepiej „naród polski“ , uważamy bowiem cały naród polski za plemiennie jednolity, a więc jednostkowy. Prezyd. Wilson używa atoli wyrażenia w liczbie mnogiej, a więc „narodowości polskie", gdyż

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.