Polityka

Obecnie zakończyło się przesilenie rządu warszawskiego. Po gruntownem i wszechstronnem poznaniu obecnej sytuacyi zewnętrznej, tudzież po szeregu licznych konferencyi z przedstawicielami klubów politycznych Rady Stanu, p. Kucharzewski powziął decyzyę objęcia kierownictwa gabinetu. Chodzi teraz tylko o zatwierdzenie kandydatury p. Kucharzewskiego przez oba mocarstwa centralne, co zapewne wkrótce nastąpi.

 

Praca: tygodnik polityczny i literacki, ilustrowany, 06-10-1918

W Warszawie odbył się wiec w sprawie kresów wschodnich Królestwa. W obecności około 1000 uczestników zagaił wiec książę E. Sapieha, a stosowne przemówienia wygłosili dr. Nałęcz-Dobrowolski, Studnicki, Sieńkowski, Sumowski.

Wiec uchwalił: Zważywszy, że ziemie dawnej Rzeczypospolitej za Niemnem i Bugiem historycznie, geograficznie i etnograficznie stanowią nieodłączną część Polski i są niezbędne dla naszej samodzielności politycznej, pomyślnego gospodarczego rozwoju, że oddzielenie ich od Polski byłoby krzywdą dla milionowej, świadomej swojej polskości, ludności tych ziem, która tysiączne mi podpisami stwierdziła swoją niezłomną wolę przynależności do Państwa Polskiego - wiec wzywa Rząd Polski, aby poczynił wszelkie starania dla zapewnienia naszych ziem wschodnich Państwu Polskiemu.

 

Praca: tygodnik polityczny i literacki, ilustrowany, 06-10-1918

Zwołanie konstytuanty polskiej do Warszawy!

(Telegramy „Ilustr. Kuryera Codziennego”).

Warszawa, 8 października.

Nadzwyczajny dodatek urzędowego organu Rządu polskiego w Warszawie „Monitora polskiego", wydany wczoraj popołudniu, ogłasza

Z Berlina powrócił do Warszawy wystany na powitanie komendanta Piłsudskiego delegat p. Skąpski i oświadczył przedstawicielom prasy, iż najenergiczniejsze usiłowania rządu polskiego o natychmiastowe uwolnienie Piłsudskiego z twierdzy magdeburskiej rozbity się. W Berlinie bowiem postanowiono sprawę uwolnienia odroczyć, przyczem dano panu Skapskiemu do zrozumienia, iż po utworzeniu nowego gabinetu rząd polski będzie mógł w ciągu najbliższego miesiąca wznowić w tej sprawie rokowania. — »Kur. Warsz.« dowiaduje się, iż nie czekajac na utworzenie nowego rządu, postanowiła Rada regencyjna ponownie wystąpić w sprawie uwolnienia Piłsudskiego.

 

Dziennik Śląski, 22-10-1918

Coraz wyraźniej wyłania się kandydatura p. Jana Kucharzewskiego na prezesa ministrów. W kołach politycznych mówi się o p. Kucharzewskim, jako o kandydacie najzupełniej pewnym na stanowisko l kierownika przyszłego gabinetu. W związku z tern objaśnia się program polityczny p,. Kucharzewskiego, mnożą się też domniemania co do składu nowego gabinetu.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.