Polityka

W Białej odbyło się w niedzielę oficyalne powitanie nowego namiestnika Galicyi, hr. Huyna, przez wiceprezydenta i urzędników namiestnictwa. Z tej właśnie okazyl namiestnik br. Huyn wygłosił mowę, która, jak zwykle w takich wypadkach, streszczała w ogólnikowych rysach program nowego włodarza kraju.

Hr. Huyn zaznaczył więc przedewszystkiem, że jego nieznajomość obu języków krajowych w niczem naruszyć nie może ustawowo ustalonych praw obowiązującego w Galicyi polskiego języka urzędowego, oraz praw, przyznanych językow i ruskiemu.

„Pragnę — mówił p. namiestnik —

jest jednym z najzdolniejszych ludzi w Królestwie Polskiem. Znanym jest powszechnie jego wpływ na arcybiskupa Kjkowskiego, do tego stopnia, iż niektórzy utrzymują, że ks. Chełmicki jest politycznym kierownikiem kleru w Królestwie. Ponadto ks. Chelmicki uchodzi za istotnego przywódcę partyi realistów w Królestwie. Ks. Chehnicki należał w ciągu wojny do kula międzypartyjnego, z którego usunął się dopiero w styczniu b. r. z powodu różnicy w poglądach na rolę Rady Stanu.

W dążeniu do urzeczywistnienia państwa :polskiego, uroczyście przez dwóch monarchów zapowiedzianego w d. 5 listopada, wydana została 26 listopada 1916 r. ustawa o Tymczasowej Radzie stanu. Miesiąc grudzień upłynął na układaniu listy 25 radców.

 

System przyjęto w części reprezentacyjny: 15 radców wybrano z okupacyj niemieckiej, 10 z okupacyi austr.-węgierskiej. Partye aktywistyczne: Stronnictwo Pracy Narodowej, Narodowcy, Liga Państwowości Polskiej, Klub Państwowców, Centralny Komitet Narodowy wystały swych członków, którzy jednak nie są w Radzie Stanu przedstawicielami swoich partyi, lecz dobra ogólnego. Również i stany są reprezentowane: duchowieństwo, ziemiaństwo, inteligencya, robotnicy, lud wiejski.

 

podczas pochodu przemawiają do zgromadzonych tłumów:

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 20-01-1917

 

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.