Polityka

Nie przebrzmiały jeszcze głosy protestu organizacyi przemysłowych przeciw projektowanym ograniczeniom żydów i cudzoziemców w towarzystwach, nie zdołała się jeszcze uspokoić giełda, wstrząśnięta silnie wiadomościami o ograniczających projektach rządu, a znów w prasie rosyjskiej ukazały się wiadomości o nowych ograniczeniach.

Wiedeń, 5 czerwca.

Wczoraj odbyła się w Wiedniu u prezydenta Izby Sylwestra konferencya mężów zaufania stronnictw, w sprawie ugody czesko-niemieckiej Przebieg tej konferencyi wykazał, że ani Czesi, ani Niemcy nie myślą ustępować od dawnych żądań, jakkolwiek obie strony godzą się na odbycie dnia 15 bm. w Pradze konferencyi formalnej w sprawie ugody.

Rząd załatwi budżet na podstawie par. 14.

Wiedeń, 4 czerwca.

Rząd wniósł wczoraj do prezydyum parlamentu projekt budżetu na rok 1914-15, który wobec niefunkcyonowania pralamentu załatwiony będzie na podstawie paragrafu 14-go!

 

Gdy w pałacu książęcym w Durazzo usłyszano pierwsze wystrzały powstańców, księstwo Wied przestraszyli się cokolwiek i dość pospiesznie schronili się na pokład austryackiego statku wojennego. Ucieczka ta wywarła w nowomianowanej stolicy złe wrażenie. By je naprawić, książę Wied zdecydował się nazajutrz powrócić do pałacu pod ochroną austryackich i włoskich marynarzy.

Onegdaj odbyły się przy bardzo licznym udziale uprawnionych do głosowania wybory do Rady miejskiej. Od 3 miesięcy tak zwana u nas „pół inteligencya" rozwinęła szaloną, w środkach nie przebierającą, agitacyę (za S głosy płacono 3000 koron), aby rozbić mieszczan i wprowadzić do Rady m. swoich ludzi.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.