Polityka

Następnie zabrał glos radny Pryłucki, który imieniem żydowskiej partyi ludowej odczytali oświadczenie, nocą którego partya ta wyrobi zgodę z uchwalą Rady miejskiej.

Z kolei radny Seidemann imieniem syonistów odczytał deklaracyę, vryraającą jednomyślność tego odlamu żydów z uchwalą stolicy. Osobny dłuższy protest, zredagowany nadzwyczaj energicznie, odczytał imieniem bloku socyalistyego radny Ciszewski.

Gdy sprzymierzone armie Monarchów państw centralnych wkraczały do Królestwa Polskiego, z pod zwycięskich ich sztandarów usłyszeliśmy uroczyste zapewnienia, że niosą one Polsce wyzwolenie z długoletniego ciężkiego jarzma.

Potem przyszły akty, poręczające Ojczyźnie naszej był niepodległy, wreszcie przed kilku miesiącami uznano istnienie zwierzchniej wiadży Państwa Polskiego, i przyrzeczono mu przyjaźń, pomoc, współdziałanie.

Poniżej podajemy rezolucye, wypracowana przec komisyę delegatów poszczególnych stronnictw, a przyjęte następnie jednogłośnie przez pełne zgromadzenie. Rezolucye te brzmią:
I
1. Zawarty bez nas, a naszym kosztem, urągający zasadom samookreślenia się narodów układ
brzeski nie jest dla nas ani miarodajnym, ani obowiązującym.
2. Rządy austr. i niem. odrywając kilkadziesiąt tys. kil. ziemi polskiej i miliony ludności polskiej od Polski i Litwy, zapowiadając okrążenie Polski przez wrogie mocarstwa i osłabiając ogólne stanowisko Polaków opierają się na nagim gwałcie.
3. Nie ma Polaka, któryby z faktem takiego gwałtu się pogodził.
4. Oświadczamy, że nie dopuścimy do oddania ziem polskich obcamu państwu.
5. Potępiając przed całym światem obłudną politykę dyplomacji państw centr, ślubujemy wytrwanie w obronie całości naszej ojczyzny.
6. Zbrodnia tajnej dyplomacyi popełnioną na żywym organizmie Polski nie osiągnie zamierzonych przesz nią celów.

Wczorajsze nadzwyczajne posiedzenie otworzył prezes Rady A. Suligowski.

Radny Rogowicz, sekretarz rady, odczytał deklarację ogólną Rady miejskiej i Magistratu w sprawie oderwania części Królestwa Polskiego, treści następującej:

Warszawa, 9 lutego.
Rząd zwrócił się do Berlina z propozycyą w sprawie dopuszczenia Polaków do wzięcia udziału w rokowaniach pokojowych w Brześciu Litewskim.
W sferach poinformowanych utrzymują, że ma to być ultimatum. Jakie w danym wypadku rząd wyciągnąć zamierza konsekweneye — nie wiadomo.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-02-1918

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.