Polityka

W polskich kołach politycznych przyjęto wiadomość o treści układów pokojowych z Rosyą z pełnem zrozumieniem następstw, jakie stąd wynikają dla Polski pod względem politycznym i gospodarczym.
Obok zupełnego odcięcia politycznego i odjęcia na przyszłość swobody rozwoju gospodarczego — Polska ponosi na teraz wszystkie skutki 4*letniej wojny, która toczyła się na jej obszarze.
1. Traci bowiem prawo domagania się zwrotu odszkodowania za świadczenia wojenne, rekwizycye i kontrybucye, wymuszone przez obie strony wojujące (około 26 miliardów).
2. Staje wobec zupełnej ruiny swojego przemysłu (około 8 miliardów).
3. Traci nieokreślone jeszcze w chwili obecnej sumy wskutek dewaluacyi monety rosyjskiej.

Rozwiązane na mocy rozporządzenia komenderującego generała II korpusu armii w Szczecinie, Vietinghoffa, zostały w Bydgoszczy: Towarzystwo Młodzieży przy kościele Parnym i Towarzystwo Skautów przy kościele św. Trójcy. Na czele obu zgromadzeń stoją księża polscy.
Przyczyn, dla których towarzystwa te rozwiązano, w piśmie nie podano.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 6-03-1918

Berlin. (BK). Parlament ukończył pierwsze czytanie etatu, który przekazano komisyi głównej.
Przed końcem dyskusyi przemawiał poseł Trąmpczyński i rzekł, że polityka 5 listopada leżala wyłączne w interesie Niemiec i Austro-Węgier.
Nowe królestwo polskie miało być wałem ochronnym przeciw Rosyi.
Mówca przytacza szereg skarg na traktowanie ludności w obszarach okupowanych Polski i na niszczenie lasów polskich,

Do "Dziennika Narodowego" donoszą z Warszawy:
Sytuacya polityczna nie wyjaśniła się. Widmo oderwania od Królestwa obszarów pogranicznych, dotychczas nie znikło. Przemówienie Kuhlmanna traktowane tu jest jako chęć pozostawienia sobie furtki do pertraktacyj z nami.
Zdaje się to być pogląd słuszny. Od paru bowiem dni krążą w kołach politycznych pogłoski nowej rzekomo oryeatacyi i planach rządu niemieckiego w stosunku do Królestwa. Słychać, że wpływowe czynniki niemieckie dążą do utworzenia wojska polskiego.

Nowa nam wyrządzona krzywda targnęła boleśnie sercami polskiemi, gdziekolwiek one biją. Fakt oderwania Chelmszczyzny od macierzy Polskiej odezwał się głosem zgrozy wszędzie w kraju. Warszawa, Kraków i Lwów, cale Królestwo i cały zabór austryacki dały już temu oburzeniu wymowny wyraz.

I my Polacy, żyjący w granicach państwa niemieckiego, od stolicy Wielkopolski aż po Bałtyk, od prastarej ziemi śląskiej aż ku westfalskim i nadreńskim zbiorowiskom pracowitego wychodźtwa naszego, łączymy się z tym uroczystym prote storn całego narodu polskiego. My, to wiemy, czem jest trwoga o najwyższe świętości człowieka, jak twardą jest walka o ziemię i, o mowę ojczystą, odczuwamy w całej pełni ten zamach na narodowość, religię. ziemią i mowę naszą.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.