Polityka

Udział w wyborach wezmą tylko obywatele państwa polskiego, to jest ci, którzy zaprzysięgną wierność państwu polskiemu. Wszyscy inni jako obcokrajowcy nie będą mogli korzystać z praw wyborczych. Obecność ich w państwie polskiem będzie dopóty otoczona opieką, dopóki nie staną się niewygodnymi, to znaczy dopóki nie zaczną występować wrogo przeciw sile państwa polskiego. W tym ostatnim wypadku będzie im umożliwiony bezpieczny i wygodny wyjazd za granicę.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-11-1918

Art. 1. Od dnia ogłoszenia w Dzienniku Praw Państwa Polskiego niniejszych przepisów praca robotnika lub pracownika we wszystkich zakładach przemysłowych, górniczych, hutniczych, rzemieślniczych, przy komunikacjach lądowych i wodnych oraz w przedsiębiorstwach handlowych trwaj ma bez wliczenia przerw odpoczynkowych najwyżej 8 godzi na dobę, zaś w dni sobotnie godzin 6.

Kraków, 10 11stapads,

Odnośnie do powyższej korespondencyj zaznaczamy, że nadzieje, przywiązywnie do narad krakowskich, spełniły się w zupełności. Narady te bowiem, w których wzięty udziel wszystkie prawie stronnictwa tak z Galicyi, jak i Kongresówki, wydały pomyślny wynik; który uprawnia do nadziei, że dziś już na miejscu w Warszawie powstanie prawdziwy gabinet koalicyjny, wszechdzielnicowy.

(Telegramy „Ilustr. Kuryera Codziennego”.)

Warszawa, 11 listopada.

Dziś przybyli tu przedstawiciele stronnictw Kongresówki, którzy brali udział w naradach krakowskich po powstaniu rządu ludowego. Po złożeniu relacyi w Warszawie – wobed konsolidacyi opinii podczas narad krakowskich – Rada Regencyjna powierzy jutro misyę utworzenia gabin. Koalicyjnego wszechdzielnicowego wraz ze śląskiem Komendantowi Józefowi Piłsudskiemu.

Na inauguracyjnem posiedzeniu parlamentu austriackiego wnieśli posłowie Daszyński (klub socjalistów polskich), Głębiński (klub narodowych demokratów) i Tertil (prezes Koła Polskiego) rezolucję, która brzmiała, Jak następuje: „Uważamy rozbiór Polski za gwałt dokonany na narodzie polskim, żądamy odbudowy niepodległego, ze wszystkich dzielnic złożonego państwa polskiego, z dostępem do własnego wybrzeża morskiego i z ziem o przeważającej ludności polskiej, zwłaszcza śląska".

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.