Polityka

 

Petersburg 18 czerwca. (T. wł. K. W..)- W kuluarach Dumy państwowej mówią o możliwości zatargu między Radą państwa a Dumą, z powodu poprawki w projekcie budżetu na r. b., uchwalonej przez Dumę na wniosek posła Godniewa. Poprawka ta, jak wiadomo, wzbrania ministrom przenoszenia wydatków z jednego artykułu budżetu do drugiego. Poprawkę tę Rada państwa niewątpliwie odrzuci. Jeśli w komisji pojednawczej delegaci Dumy i Rady nie ustąpił w tej sprawie, to cały projekt budżetu na r. b. upadnie. W myśl prawa, obowiązującym na r. b. stanie się wówczas taki budżet, jaki uchwalono na r. z., w zeszłorocznym zaś budżecie wiele kredytów przyznano rządowi w znacznie mniejszych rozmiarach, niż na r. b. Powiadają, to w grupach Rady państwa toczą się o-żywione rozprawy na ten temat.

 

Kurjer Warszawski, 19-06-1914

 

Petersburg, 18/6 – T. wł. - Komisja finansowa Rady państwa zwróciła uwagę, że dochody z majątków kościoła katolickiego przeznaczone są na zasiłki dla urzędników departamentu wyznań obcych, zamiast dla duchowieństwa.

 

Wiceminister uznał, że stan taki rzeczy jest nienormalny i przyrzekł wnieść do izb prawodawczych projekt reformy departamentu.

 

Na ogólnem zebraniu rady kwestja ta szczegółowo będzie oświetlona.

 

Kurjer Poranny, 19-06-1916

Niedawno jeszcze czytaliśmy w prasie tutejszej pochwalne hymny na cześć harmonii społecznej, która właściwie zburzyła już dawne formy partyjne i połączyła społeczeństwo w jeden zwarty obóz narodowy. Tak pisał nawet dawny koryfeusz postępu, który w chwili, gdy chciał się pojednać z obozem nacyonalistycznym, widział już zupełny akord społeczny.

Wiedeń, 17 czerwca.

Wyrazem „ugodowego" nastroju, panującego rzekomo wśród Rusinów, jest wizyta, jaka złożyli wczoraj prezydentowi ministrów członkowie klubu rusko-ukraińskiego.

 

Głównym, zdaje się celem tej wizyty, był protest Ukraińców przeciw zwalaniu obecnego Sejmu galicyjskiego.

(Od naszego korespondenta),

Lwów, 16 czerwca.

Inną drogą doszło Was wczoraj sprawozdanie z wczorajszego zjazdu mężów zaufania polskiej partyi demokratycznej (patrz wczorajsze telegramy). Nie sprawozdawczo też o przebiegu zjazdu traktuje niniejsza korespondencya ale o znamiennym zwrocie na lewo, jaki zapoczątkowany został onegdaj przez polski obóz demokratyczny. Po wielu latach wysługiwania się rządowi i wszelkiej reakcyi w kraju, demokracya polska opowiada się po raz pierwszy przeciw tej reakcyi, odrzuca myśl kompromisów ge stronnictwami wstecznemi, dokonuje stanowczo marszu ku lewemu skrzydłowi społeczeństwa. Musimy sobie jasno zdać sprawę z wytworzonej świeżo sytuacyi politycznej w kraju, aby zrozumieć powody tego dla t zw. c. k. demokracyi niebywałego kroku i ocenić należycie jego znaczenie.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.