Polityka

Po odrzuceniu nagłego wniosku nienależnych socyalistów, aby na czas sesyi parlamentarnej uwolnić zasądzonego przez sąd wojskowy posła Dittmanna przeciw głosom obu frakcyi socyalno-demokratycznych i Polaków, rozpoczęło się trzecie czytanie układu.


Po pos. Scheidemannie i Fischbecku przemawiał pos. Stychel, który oświadczył, że po zawarciu pokoju brzeskiego naród polski zadrżał z boleści i oburzenia. Rana zadana podziałem Polski musi pozostać tak długo otwartą aż niesprawiedliwość ta zostanie usuniętą ze świata. Po wydarzeniach brzeskich jest rzeczą jasną, że nasza nieufność jest usprawiedliwioną. Antypolska racya etanu była zawsze ta sama, tylko tempo jej było różne, a stopień napięcia stosował się do sytuacyi.

Kraków, 23 lutego.


Protesty zgłoszone ze strony polskiej w austr. Izbie poselskiej traktuje prasa wiedeńska niemal jako wyzwanie. Wśrod nędznych argumentów różnej treści nie brak także wywodów na ten temat, że przecież Polacy tak bardzo narzekają na głód w Galicyi a dzięki pokojowi (?) z Ukrainą dostaną mąkę ukraińską. Nie powinni przeto wszczynać jakiejś tam kwestyi Chełmskiej, lecz przeciwnie cieszyć się, bo dostaną żywność.


Jacy dziwni ci Polacy! Nie chcą za miskę soczewicy wyzbyć się ziemi chełmskiej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-02-1918

O godz. 10 i pól rano odbyło się uroczyste posiedzenie pełnej Rady m. Krakowa. Wicepr. m. J. K. Federowicz zagaił następującemi słowy:
„Oburzającym aktem gwałtu zdeptano najświętsze bo naturalne prawa narodu polskiego do jej własnej przez tyle wieków krwawym potem i serdeczną krwią przesiąkłej ziemi polskiej.
Dziś w oczach naszych, zbolałych od łez, wyciskanych bólem czteroletniej wojny w której krwią milionów naszych braci tak hojnie szafowano na wszystkich polach bitew, usiłuje się dokonać podziału żywego ciała naszej ojczyzny.
W smutne karty historyi naszego narodu musimy wpisać dzień 9 lutego-1918, w którym mocarstwa wbrew wielokrotnym uroczystym zapewnieniom podpisują krzywdzący naród polski rozejm Brzeski.
W dniu powszechnej narodowej manifestacyi, zarządzonej przez zjednoczone stronnictwa polityczne polskie, przedkładam świetnej Radzie stołecznego królewskiego miasta Krakowa do uchwały następujący uroczysty protest:

Rada wyznaniowa Gminy izraelickiej w Krakowie w całym komplecie, w obecności wszystkich członków Rabintau i urzędników Gminy odbyłą w poniedziałek 18 lutego 1918 nadzwyczajne posiedzenie, celem uchwalenia uroczystego protestu przeciw oderwaniu Chełmszczyzny i Podlasia.
Prezydent dr Titles w dłuższem przemowieniu podniósł powagę obecnej chwili spowodowaną ciężką krzywdą zadaną narodowi polskiemu, a zaznaczywszy solidarność i konsolidacyę całego narodu polskiego wyraził akces żydów krakówskich do protestu uchwalonego przez zjednoczone stronnactwa polityczne, z któremi i żydzi krakowscy w zupełności się solidaryzują.
Przemówienie swoje zakończył następującą rezolucyą:

Wśród nielicznych głosów tutejszych pism w sprawie protestu Polski przeciw paktowi brzeskiemu zwraca uwagę artykuł, stojącej od N. Roku na żołdzie aneksyonistów, „Die Zeit", która między innemi pisze:
„Jeszcze nigdy nie wywołano bardziej zuchwale (!) przesilenia politycznego jak obecnie. Każdy polityk, zdolny do rozsądnego pojmowania rzeczy, musi uznać że pokój z Ukrainą ma wielką doniosłość polit. i gospodarczą, a tymczasem fanatycy przestarzałej (?!) polskiej państwowości śmią podnosić rękę przeciw temu nowoczesnemu dziełu pokoju. Chcą oni zatruć życie polityczne Austryi i zniszczyć parlament dla sprawy, która dla nas, dla ludzi myślących i czujących po austryackn, jest w zupełności obcą I daleką. (Dawniej zapewniano nas w Wiedniu o żywotnym interesie i wspólności austro-polskiej. Wtedy byliśmy jednakie potrzebni. — Przyp. red.)

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.