Polityka

Jak donieśliśmy w dniu wczorajszym za pismami salzburskiemi, prezydent parlamentu austryackiego, dr. Sylwester, ma ustąpić, poczem ma być obrany mężem zaufania niemieckiego związki narodowego. Następcą jego na stanowisku prezesa Izby ma być obecny mąż zaufania niemieckiego związku narodowego, dr. Gross i poseł Dobernigg. Powyżej podajemy portret dra Sylwestra

Warszawa, 24 grudnia.

Powstaje tu nowe stronnictwo demokratyczne, w skład którego weszły odrębne dotąd grupy „Prawicy Narodowej", „Radykałów narodowych" i „Zjednoczenia postępowego". Na czele nowego stronnictwa ma stanąć Ludomir Grendyszyliski, zastępcami jego mają być Śmiarowski i Łypacewie z. Złączenie się tych grup oznacza oficyalne zakończenie walk, prowadzonych przez Łypacewicza przeciwko „familii" Natansonów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-12-1916

 

Lublin. (B. kor.). Jak dzienniki donoszą, przy wczorajszych wyborach miejskich z 5-tej kuryi wybranych zostało 8 socyalistów, 2 kandydatów żydowskich i 2 kandydatów zjednoczonego polskiego komitetu wyborczego. Na 8.483 uprawnionych do glosowania wzięło udział w wyborze 5.633. Na listę socyalistyczną padło głosów 3.501, podczas gdy lista narodowej partyi robotniczej nie osiągnęła koniecznej ilości głosów.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10 grudnia 1916

«Wiecz. Wremia» podaje, że do Warszawy przyjechał generał jezuitów, hr. Ledóchowski, Zaproszono go na naradę polityczną i wykazywano, że w celu stworzenia państwa, któreby przywróciło równowagę w Europie, należało ogłosić odbudowanie całej Polski, nie zaś jednej tylko części, która najwięcej wskutek wojny ucierpiała. Ks. Ledóchowski oświadczył, że, nie mówiąc o Niemczech, może tylko powiedzieć, iż na dworze wiedeńskim i w kołach rządowych austriackich projektowana jest szeroka autonomia Galicji, która pozwoli uważać ją za samodzielny organizm państwowy. Złe wrażenie wywarło nawoływanie polaków pod sztandary «swego państwa». Jeden z obecnych miał powiedzieć: «Powołajcie nas pod sztandary i na śmierć dla dogodzenia warjactwu hohenzollernowsko-habsburskiemu».

 

Głos Polski, 18-12-1916

 

Odczyt Daszyńskiego w Warszawie.

 W Warszawie wygłosił bawiący tam p. Daszyński odczyt na temat: „Na gruzach szablonu" i „Wojna obecna jako przewrót".

 

           Prelegent dowodził, że wojna zdruzgotała wszelkie utarte komunały, szablony i nałogi, któremi w myśleniu posługiwano się przed jej wybuchem. Takie hasła i twierdzenia, jak braterstwo ludów, wieczny pokój,

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.