Polityka

schodzi się na posiedzenie w przyszłą środę o zwykłym czasie. Porządek obrad obejmuje dotąd 7 punktów, pomiędzy innemi odroczony na ostatniem posiedzeniu wniosek o podwyższenie zapomóg dla rodzin żołnierzy.

 

Kurjer Poznański, 10-11-1914

opróżnionem zostało znowu jedno krzesło przez śmierć. W piątek zmarł bowiem jeden z długoletnich członków, kupiec Hugon Brodnitz, przeżywszy lat 60. Zmarły należał do staronnictwa wolnomyślnego i wyróżniał się od większej części swych kolegów partyjnych tem, że zawsze śmiało i otwarcie wypowiadał swe zdanie: szczególnie ostro występował on przeciwko rozrzutnej gospodarce miejskiej, czemu dawał wyraz mianowicie przy omawianiu budżetu miejskiego. Wobec nas polaków względną kierował się bezstronnością.

 

Kurjer Poznański, 10-11-1914

Otrzymujemy następujące pismo:

 

Dnia 16 sierpnia b. r. powstał naczelny Komitet Narodowy w sposób określony ówczesną uchwałą:

 

„Aby tę myśl jedności narodu w czyn wprowadzić, jednoczą się na wezwanie Koła Polskiego dotychczasowo odrębne organizacye: Centralny Komitet Narodowy i Komisya Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych oraz te grupy, które do żadnej z tych organizacyi nie należały, tworząc Naczelny Komitet Narodowy i uznając ten Komitet jako najwyższą instancyę w zakresie wojskowej, skarbowej i politycznej organizacyi zbrojnych sił wojskowych".

Prezes koła polskiego Dr. Leo zwołał na przyszłą niedzielę, dn. 8 listopada na godz. 10 rano do Krakowa w sali rady miejskiej zgromadzenie posłów polskich, odpowiadające składem swym zgromadzeniu w dn. 16 sierpnia 1914.

 

Na porządku dziennym znajduje się sprawozdanie z działalności N. K. N., najbliższe jego zadania, oraz wybory uzupełniające.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-10-1914

Zjazd działaczy moskalofilskich w Petersburgu.

Vergun. - Bendasiuk. - Biskup Jewdokin. - Nikonorow. - Co o tem wszystkiem myśli „Nowoje Wremia”).

Kraków, 17 października. „Nawoje Wremia" poświęciła artykuł zgromadzeniu galicyjsko-rosyjskiego Związku (halicko-rosyjskiego), które odbyło się dnia 21-go września w Petersburgu.

 

Obrady zagaił znany redaktor „Nowoje Wremii" Dimitrij Wergun oświadczeniem, że prezes Związku hrabia W. Bobrińskij jest nieobecny, ponieważ bierze udział osobiście w oswobodzeniu Prikarpackiej Rusi.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.