Polityka

Petersburg 14-go sierpnia. (Tel. wł. K. W.) Birż. wiedomosti wydrukowały obszerną rozmowę z b. prezesem Koła polskiego, Romanem Dmowskim. Oświadczył on, że dojrzał warstwy narodu polskiego dawno już nabrały przekonania, iż przyszłość nasza wiąże się nierozdzielnie z przyszłością całej Słowiańszczyzny. Zdołaliśmy – powiedział – ubezpieczyć mieszkańców Królestwa od podżegań austrjackich. Ogół polski zdaje sobie sprawę z fałszywej roli Austrji. Niemasz dla nas wyboru: musimy stanąć w szeregach słowiańskich, nie bacząc na ofiary, które poniesiemy. Pragniemy, aby wojna była doprowdzona do kresu, aby Niemcy były zdruzgotane. Dmowski mniema, że Niemcy i Austrja nie wyprawią swoich pułków polskich do Królestwa Polskiego.

 

Kurjer Warszawski, 14-08-1914

Wczoraj odbyło się w sali konferencyjnej Rady miejskiej, zebranie kilkudziesięciu obywateli celem narad nad obecna sytuacyą polityczną. W dyskusyi zabierali głos: prezes Koła dr. Leo, X. Biskup Sapieha, Stanisław Tarnowski, prezes Turski, prof. Jaworski. poseł Maryewski, poseł Srokowski i i.

 

Wszyscy przemawiający dali wyraz przekonaniu, że dla załatwienia czynności, wynikających z obecnego położenia stworzonem być winno przez Koło polskie odpowiednie ciało.

Prezes Koła polskiego Dr. Leo wyjechał wczoraj na kilka dni do Wiednia. Celem poddróży jest kontynuowanie konferencyi politycznych z czynnikami rządzącymi państwem, które prezes Koła prowadził podczas swego ostatniego pobytu w d. 31 lipca oraz 1 sierpnia br. O tych ostatnich konferencyach złożył prezes Kota obszerne sprawozdanie prezydyum Kota na posiedzeniu w d. 2 sierpnia.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-08-1914

Na murach miasta ukazała się piękna odezwa Komitetu, zawiązanego przez przedstawicieli wszystkich warstw ludności żydowskiej w Krakowie, który uchwalił poprzeć bezwzględnie i solidarnie z całym narodem polskim obecne dążności narodu polskiego i roztoczyć pieczy nad ludnością. W tym celu wybrano Komitet wykonawczy, w którego skład weszli: Pp. Dr. Samuel Tilles, prezes Izraelickiej Gminy wyznaniowej, jako przewodniczący oraz Dr. Leon Ader, Gustaw Gerson Bazes, Tadeusz Epstein, Dr. Szymon Feldblum, Dr. Rudolf Fruling, Dr. Adolf Grom, Dr. Feliks Gutmann, Dr. Ignacy Landau, Dr. Rafał Landau i Dr Ozyasz Thon. Nadto utworzono odpowiednią ilość sekcyi z prawem kooptacyi. Biuro Komitetu znajduje się w gmachu Gminy izraelickiej w Krakowie, ul. Skawińska 2.

Za zezwoleniem władz austryjackich polskie stronnictwa narodowe w Galicji utworzyły Centralny Komitet narodowy. Organizacja ta w odezwie oświadcza swą lojalność wobec monarchii Habsburskiej i podkreśla, że społeczeństwo polskie musi mieć własna myśl polityczną. Centralny Komitet narodowy pragnie krajowi „zapewnić rozważne, jednolite i karne postępowanie w tych niezmiernie ważnych i niezmiernie trudnych chwilach".

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.