Polityka

 

Kopenhaga, 12 stycznia. Petersburska „Rjecz” z 2-go stycznia donosi o 150-tym bankiecie słowiańskim w Petersburgu, na którym miano dyskutować o kwestyi polskiej.

 

Szczegłowitow wyrzucał Polakom ich grzechy i cytując — rzekome — słowa Kościuszki: Finis Poloniae! — rzeki — że Polacy nie powinni marzyć o tern, aby mogła powstać nowa Polska bez rosyjskich instytucyj prawodawczych.

 

Czytamy w „Kuryerze Poznańskim":

Powołanie do życia Narodowego Komitetu w Królestwie Polskiem charakterze Rady Narodowej wywołało ożywioną dyskusyę w prasie Królestwa Polskiego. W „Dzienniku Petrogradzkim" pisano:

 

„Porozumiewanie sic z Polakami z innych zaborów stało się niemożliwem od wybuchu wolny. Niemniej jednak stworzenie jednolitej myśli narodowej wobec szybko rozwijających się wypadków był nieodzowną koniecznością. I przejawia się myśl polityczna wobec wspólnej nam wszystkim i najważniejszej sprawy. Rozluźnione organizacye polityczne na nowo się odradzają i reorganizuje w kraju, tworzą się nowe ugrupowania. W ten sposób pojawiają się organizacye: „Polskich radykałów", „Jedność Narodowa", „Narodowa Praca". Odbywa się przewartościowanie wartości. Społeczno-gospodarcze zagadnieni idą na drugi plan. Na pierwsze miejsce wysuwa się pojęcie dobra całej ojczyzny, poczucie głębokiego patryotyzmu.

Kraków, 7 grudnia.

(Dł.) Sprawa polska, czemu się zresztą, zwłaszcza w momencie obecnym dziwić nie można, nie przestaje schodzić ze szpalt dzienników niemieckich.

 

Notowaliśmy już w tym względzie różne głosy, dające ogółowi naszemu pojęcie pewne o prądach, nurtujących obecnie niemiecką opinię publiczną.

 

W pewnej części tych głosów przebijała się bardziej lub mniej wyraźnie stara nuta nienawiści antypolskiej. Cytowaliśmy zwroty publicystów i polityków niemieckich, przeniknięte skrajnym niemieckim egoizmem narodowym, który pozwała z usług czy też bierności czyjejś korzystać, lecz daleki jest od jakiegokolwiek poczucia wdzięczności, zwłaszcza, gdyby miała się ona wyrazić w formie pewnych pozytywnych ustępstw narodowościowych.

Na powyższe pytanie daje odpowiedź „List z Warszawy", umieszczony w „Dzienniku Piotrogrodzkim". którego korespondent zadał sobie trud zliczenia wszystkich grup politycznych w tem mieście.

 

Obrachunek ten autor „Listu z Warszawy” robi z okazji zawiazania się Komitetu Narodowego Polskiego.

 

„Sprawa ta podzieliła społeczeństwo polskie na trzy zasadnicze grupy: lewicę, blok centrowy i blok konserwatywny.

Przed dwoma przeszło tygodniami w Nr. 76 „Kuryera dla wszystkich" w artykule wstępnym „Niebezpieczeństwo" podniesiona była sprawa naglącej potrzeby wydania odezwy do ludności polskiej Galicyi Zachodniej i Ślązka, podpisanej przez najwybitniejszych ludzi kraju naszego, a ostrzegającej przed mamieniami austryacko-niemieckiemi, moment doprowadzić do niewłaściwej postawy względem wkraczających wojsk rosyjskich.

 

W numerze onegdajszym z wielkiem zadowoleniem odezwę taką podać już mogliśmy do publicznej wiadomości, a zadowolenie nasze tem większe, że podpisujące ją grono zjednoczyło się w Komitet Narodowy Polski, którego powstanie bardzo było pożądane. Jak bowiem z chwilą wstrząśnień i klęsk ekonomicznych konieczne było powstanie lokalnych a następnie i centralnego komitetu obywatelskiego, tak z chwilą zapowiedzi zmian politycznych, organizacya Komitetu Narodowego stała się niezbędną.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.