Polityka

obwieszcza magistrat, ze spisy wyborców miasta Poznania, uprawnionych do głosowania, wyłożone będą do publicznego przeglądu w czasie od 15. do 30, b. m. w miejskiej kasie podatkowej przy ul. Nowej 10. na pierwszem piętrze. Przeglądać je można w godzinach służbowych od 8. do 1. i od pół do 4. do 6. Ewentualne protesty przeciwko niedokładności spisów można wnosić tylko w czasie wyłożenia list, późniejsze protesty nie znajdą uwzględnienia. Zachęcamy naszych wyborców do wczesnego i pilnego przeglądania spisów i nieodkładania obowiązku tego na ostatnie dni.

 

Kurjer Poznański, 18-08-1914

Kraków, 17 sierpnia.

Zebrane wczoraj w Krakowie Koło polskie, po dłużnych obradach, uchwaliło wydać do narodu polskiego następujący manifest:

 

Polacy!

 

Godzina, której napróżno oczekując trzy pokolenia naszego narodu, krwawiły się w strasznych a beznadziejnych z najazdem moskiewskim zapasach, godzina, o którą modlił się naród cały, godzina wielka wybiła. Cała Europa stoi w pożodze wojny. Ziemie polskie, jak długie i szerokie, oświeci krwawa luna wojny, największej jaka była. Austrya w obronie wolności swych ludów wysyła na ziemie polskie potężną armię przeciwko rosyjskiemu ciemięzcy.

Wiedeń. (B. K.) Prezes Koła polskiego dr Leo przybył tutaj i odbył konferencyę z kierującemi osobistościami o sprawach związanych z obecną sytuacyą.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-08-1914

Berlin. (B. Wolfa) W sprawie nominacyj arcybiskupa Likowskiego pisze tutejsza prasa, że Polacy z powodu walki przeciw wrogowi zewnętrznemu, zwłaszcza przeciw Rosyi, okazali gotowość zaniechania opozycyi narodowo-politycznej i dali tego dowód w parlamencie, gdzie w pełnej jednomyślności z innemi stronnictwami wotowali kredyty wojenne. Ten pokój narodowo-polityczny będzie przez rząd stwierdzony przez zamianowanie nowym arcybiskupem osobistości sympatycznej Polakom.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-08-1914

Prezes Koła Polskiego dr. Leo zwołał prezydium Koła Polskiego na posiedzenie które się odbędzie dnia 15. bm. w sobotę o godzinie 10. przed południem w sali Rady miejskiej w Krakowie. Następnego dnia t. j. w niedzielę dnia 16. bm. o godzinie 10 przed południem odbędzie się posiedzenie plenarne Koła Polskiego w Krakowie. Jednocześnie zaprosił prezes Koła Polskiego członków Komitetu Centralnego narodowego we Lwowie oraz prezydja polskich klubów sejmowych na konferencję, która się odbędzie w sobotę dnia 15. bm. o godzinie 4 po południu wspólnie z prezydium Koła Polskiego.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.