Polityka

Wiedeń, 24 sierpnia.

„Fremdenblatt", omawiając wydaną przez głównego dowódzcę wojsk rosyjskich w. ks. Mikołaja Mikołajewicza odezwę do Polaków, stwierdza, że rola wielkiego księcia, który występuje jako oswobodziciel Polaków nietylko w obrębie granic Rosyi, lecz także Austryi i Niemiec, jest najkrwawszą satyrą na wszystko, co Rosya dotychczas od lat 150 uczyniła. Jeżeli wielki książę woła do Polaków, że wojsko rosyjskie przynosi im szczęśliwą wiadomość o pojednaniu się z Rosyą, czego od tak dawna się spodziewają, czemże wytłómaczy, że rząd rosyjski już dawniej nie rozpoczął wyswobadzać ich w swoim własnym kraju. Dopiero proklamacya armii austro-węgierskiej i pruskiej, która zapowiedziała Polakom oswobodzenie z pod jarzma rosyjskiego, wzbudziła wspaniałomyślne uczucia u wielkiego księcia rosyjskiego. — Przez dziesiątki lat Polacy byli obcym ludem, takimsamym jak Ukraińcy, Finlandczycy, osiedli w Rosyi Niemcy, Żydzi, Ormianie i ludy kaukazkie,

oprawiają agitację wśród polskich robotników, zorganizowanych w Zjednoczeniu, a nawet między już zaciągniętymi do wojska. Skarżono się u nas z licznych stron na to i pytano ile w tem prawdy, że zaciągniętym do wojska, którzy należeli do związków socjalistycznych wypłacają urzędy po 9 mk., a dla tych, którzy należeli do innych związków tylko 6 mk., bo socjaliści dali do skarbu wojskowego kilkanaście milionów marek. Zaznaczamy, że jest to zwykle łapi chłopstwo socjalistów tem wstrętniejsze, że w tak poważnych czasach z taką perfidią wyzyskiwane. Rodzinom powołanych do wojska, bez względu na to, czy który należał do związków lub nie, władze wypłacają wsparcia równo. Władze wojskowe nie znają bowiem żadnych partji ani związków, znają tylko żołnierzy i dla rodzin tychże płacą w miesiącach od maja do października włącznie po 9 mk. na żonę, w innych miesiącach po 12 mk., dla dzieci niżej 15 lat po 6 mk. Nie dać się więc przez socjalistów bałamucić.

 

Kurjer Poznański, 25-08-1914

Wczoraj wieczorem odbyło się nadzwyczajne posiedzenia Rady m. Podgórza pod przewodnictwem burmistrza Maryewskiego. Na wstępie poświęci, burmistrz Maryewski gorące wspomnienie pamięci Piusa X, zaznaczając, że śmierć jego w obecnej poważnej chwili, jest ciężkim ciosem dla całego świata chrześciańskiego. Słów tych Rada wysłuchała stojąc.

Lwów, 21 sierpnia.

Na wczorajszem posiedzeniu Rady miasta Lwowa, po przemówieniu prezydenta Neumanna, uchwalono jako dar narodowy na Legiony Polskie 1.500.000 koron.

 

Celem zasilenia funduszu obrotowego miejskiego i podwyższenia dochodów, wynikających z teraźniejszej sytuacyi wojennej, podwyższono od dnia 1 października dodatki gminne do podatku gruntowego i domowo-czynszowego o 6 procent, t. j. z dzisiejszych 4 na 10.

Pisaliśmy często o t. zw. Komisji Tymczasowej z siedzibą w Galicji. Komisja Tymczasowa, mianujaca się obecnie „Komisją skonfederowanych stronnictw niepodległościowych”, nie obejmuje w rzeczywistości szeregu stronnictw polskich, lecz jest organizacją żywiołów socjalistycznych i skłaniających się ku socjalizmowi radykałów.

 

Czynniki poważne w społeczeństwie naszem we wszystkich trzech zaborach od kilku już lat obawiały się, że Komisja Tymczasowa w chwili krytycznej będzie usiłowała zawojować naród terorem, narzucając mu pod hasłem „walki o orła białego"— służbę czerwonemu sztandarowi i jego dzierżycielom oraz sojusznikom.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.