Polityka

Prezydent miasta, dr Leo, powrócił z Wiednia i objął urzędowanie. W przejeździe z Wiednia do Krakowa zatrzymał się pół dnia w Białej, gdzie odbył konferencye z namiestnikiem i wiceprezydentem Dyrekcyi skarbu w sprawach krajowych i miasta Krakowa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-10-1914

Cofnięcie przyrzeczenia autonomii Polski przez generalissimusa rosyjskiego.

(Telegram c. k. Biura koresp.).

Frankfurt, 28 września.

„Frankf. Ztg" donosi z Zurychu:

 

„N. Zuricher Ztg" powtarza za pismami rosyjskiemi następujące doniesienie:

 

Rosyjski generalissimus obecnie cofa przyrzeczenie co do autonomii Polski. Uzasadnia to tem, że w bitwie pod Lwowem polscy strzelcy walczyli po stronie austryackiej i że konstytuwa byłaby udzieloną Polakom tylko wtedy, gdyby wszyscy Polacy byli się zachowali lojalnie. Manifest do Polaków zresztą nie miał żadnego podpisu tak, że pod względem prawno-państwowym jest bez znaczenia.

Polska Rada Narodowa, wobec wyłaniającej się z wojny europejskiej kwestyi polskiej, krząta się energicznie około nadania sprawie polskiej możliwie wielkego rozgłosu i spopularyzowania jej wśród wszystkich ludów świata i ich kierowników.

 

„Przejęci ważnością chwili dziejowej — brzmi odezwa — wierzący święcie i z całej duszy w słuszność naszej sprawy, podnieśmy dziś — gdy Polska tata ma przemocą zakneblowane usta tu w Ameryce — potężny a zgodny głos do ludów świata całego, wołający

 

o wymiar sprawiedliwości dziejowej.

Onegdaj wyjechał prezydent miasta dr Leo do Wiednia, by jako prezes Koła polskiego rządowi centralnemu przedstawić nie cierpiące zwłoki postulaty kraju i miasta.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-09-1914

Wśród obecnych wydarzeń politycznych, ujawniły się dobitnie ujemne skutki braku należytej organizacji naszego społeczeństwa.

 

W poczuciu potrzeby uzupełniania tej organizacji, dla zjednoczenia tych kół obywatelskich, których nie potrafiły objąć ugrupowania dotychczasowe, a które łączyły się dotąd luźnie w „Zjednoczeniu Społecznem", zawiązała się w tych dniach nowa „Grupa polityczna Pracy Narodowej."

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.