Polityka

Ambasadorem rosyjskim w Berlinie został p. Mojżesz Joffe, który w tych dniach przybył do stolicy niemieckiej. Jest to znany bolszewik międzynarodowiec, kosmopolita, niemal anarchista rosyjski. Tak by się zdawało, gdyby kto osądzał Joffego podług jego występów politycznych.

Tymczasem okazuje się, że p. Joffe jest narodowcem żydowskim. Dowodem tego wiersz jego, ogłoszony w »Głosie Żydowskim« pod tytułem: „Pieśń wiosenna”. Czytamy w nim:

W dniu 9-go kwietnia odbywały się w Królestwie Polskiem wybory do Rady stanu, która ma tymczasowo zastąpić właściwy sejm polski. Wyborów do Rady stanu miały dokonać Rady miejskie warszawska i łódzka (Rada miejska lubelska jest zawieszona), oraz sejmiki powiatowe, z których każdy obejmuje po 4-5 powiatów. Razem ma być wybranych w obu okupacyach 54 członków Rady stanu (24 z niemieckiej, 18 z austryackiej, 7 z Warszawy, 4 z Łodzi). Nadto należeć będzie do niej 12 wirylistów, sześciu biskupów rzymsk.-kat., superintendent wyznania ewangelicko-reformowanego, najstarszy wiekiem rabin żydowski warszawski, rektor uniwersytetu, rektor politechniki i pierwszy prezes sądu najwyższego i 43 mianowanych przez Radę regencyjną.

Wybory te miały się odbyć dnia 27 lutego, ale Rada Regiencyjna odroczyła je z powodu ustąpienia z urzędów wszystkich ministrów polskich. Teraz ogłoszono, że wybory do Rady Stanu mają się odbyć dnia 9 kwietnia. Posłów do tej Rady wybierać będą, jak już pisano, sejmiki powiatowe i rady miejskie w Warszawie, Lublinie i Łodzi.

Gazeta Świąteczna 31 marca 1918

Na ostatniem posiedzeniu parlamentu przemówił poseł Trąmpczyński w obronie Królewiaków, zatrudnionych w Niemczech w następujących słowach:

»Wszelkie rekwizycye, rozliczne internowania, wreszcie bezprawne zatrzymanie kilkukroć stu tysięcy robotników motywował rząd zawsze tem, że Polska i Litwa są częściami kraju nieprzyjacielskiego. Chyba teraz po zawarciu traktatu pretekst ten ustanie.

Chodzi tu o los kilkukroć stu tysięcy (około 700 000) robotników polskich, którzy jako wolni robotnicy przyszli tu przed wojna lub podczas wojny. Wszystkim za pośrednictwem urzędów niemieckich zapewniano, że

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.