Polityka

Odbywające się na prowincyi Królestwa Polskiego wybory do zreorganizowanych gmin żydowskich wskazują, że w wyborach tych asymilatorzy nie grają żadnej roli. W alka toczy się jedynie między sjonistami-nacyjonalistami, a ortodoksami, przyczem ci ostatni wiszędzie zwyciężają. Stało się już tak w Gębinie gub. warszawskiej, Wieruszewie i Wieluniu.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-09-1917

Tak donoszą pisma berlińskie, w parlamencie niemieckim pos. Trąmpczyński i Seyda imieniem Koła polskiego wnieśli następującą interpelacyę: „Czy kanclerzowi jest wiadome, że w obszarze komendy Ost, zwłaszcza w okolicach Grodna i Siedlec, w ostatnich czasach tysiące mężczyzn i kobiet zostało przemocą przez niemieckie wojsko z domów wyrwane i odstawione do przymusowych robót do Niemiec?”

Berlin. Na interpelacyę tę przedstawiciel rządu oświadczył, że rząd nie może odpowiedzieć, gdyż nie ma jeszcze odnośnych informacyi.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15 lipca 1917

W dalszym ciągu podajemy portrety nowomianowa-nych polskich członków Izby panów. Portrety przedstawiają kolejno: publicystę i literata Stanisiawa Koźmiana i Jana Steczkowskieno, dyrektora gal. banku kraj.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-06-1917

W dniu 14 b. rn. na posiedzeniu parlamentu w czasie mowy p. Stribrnego poseł czeski, Kratochwil, reagując na okrzyki niemieckie, w najwyższem wzruszeniu począł wyrywać sobie włosy z głowy, wydając gwałtowne okrzyki, wśród czego uległ omdleniu. Posła Krotochwila wyniesiono z sali. Wkrótce potem przyszło do gwałtownej sceny, gdy osławiony poseł Heine rzucił okrzyk: „W Galicyi za mało wieszano!"

Korespondent „Dzien. Nar." donosi:

Wydanie odezwy do Wojska Polskiego przez Marszałka Koronnego może być niezrozumiałem dla wielu, którzy nie znają przyczyn, jakie tę odezwę spowodowały.

Przyczynę tę stanowi ferment, jaki się ujawnił w pewnych kolach legionowych na tle politycznem, a który jest analogiczny do groźnego zjawiska, jakie przeżyły Legiony w jesieni ub. roku, kiedy im groziło zupełne rozbicie. Źródlo tego fermentu tkwi niewatpliwie z jednej strony w chaotycznej i beznadziejnej sytuacyl politycznej, w której organizowanie państwa polskiego utknęło na martwym punkcie, i rodzące się stąd zniecierpliwienie oraz pesymizm z drugiej strony rozmaite zarządzania władz niemieckich w zakresie władz wojskowych, które przykul odczute zostały w szeregach żołnierskich, a są następstwem braku należytej ingerencyi czynników polskich na sprawy wojska, uwarunkowanej słabością i zamętem politycznym w kraju.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.