Polityka

Nowa nam wyrządzona krzywda targnęła boleśnie sercami polskiemi, gdziekolwiek one biją. Fakt oderwania Chelmszczyzny od macierzy Polskiej odezwał się głosem zgrozy wszędzie w kraju. Warszawa, Kraków i Lwów, cale Królestwo i cały zabór austryacki dały już temu oburzeniu wymowny wyraz.

I my Polacy, żyjący w granicach państwa niemieckiego, od stolicy Wielkopolski aż po Bałtyk, od prastarej ziemi śląskiej aż ku westfalskim i nadreńskim zbiorowiskom pracowitego wychodźtwa naszego, łączymy się z tym uroczystym prote storn całego narodu polskiego. My, to wiemy, czem jest trwoga o najwyższe świętości człowieka, jak twardą jest walka o ziemię i, o mowę ojczystą, odczuwamy w całej pełni ten zamach na narodowość, religię. ziemią i mowę naszą.

Nasz korespondent wiedeński donosi: Pos. Wasilko zwrócił się do Koła polskiego z życzeniem, aby mu dano satysfakcyę za to, że poseł Dobija zarzucił mu w Izbie, jakoby przegrał żonę w karty. Ponieważ Koło polskie nie delegowało Dobiji do uczynienia takiego wykrzykniku w Izbie, więc nie sądzę, aby miało powód do interesowania się tą osobistą sprawą.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-02-1918

Półurzędowy organ ministerstwa spraw zagranicznych „Polnische Press Agencya" podaje informacye, że wytknięcie granic Polski i Ukrainy oprze się ewentualnie linię Bugu.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-02-1918

„L. Tagebl.“ żydowski donosi:
„W Krakowie odbyła się pod przewodnictwem dra Warhaftiga narada syonistów galicyjskich.
Dr Ringel przedstawił sprawozdanie syonistycznej polityki krajowej w Galicyi i stwierdził koniecznoić urządzenia jaknajprędzej kongresu wszystkich żydów galicyjsko-bukowińskich w celu ustalenia jednolitego programu i dyrektywy dla polityki żydowskiej w Galicyi.
Po dłuższej dyskusyi powzięto następujące uchwały:

Berlin, 25 bm. (WAT.) „Deutsche Ztg.“ donosi:
Układ w sprawie granicy pomiędzy Ukrainą a Polską jest wyłącznym dziełem hr. Czernina i delegacyi ukraińskej. Przedstawiciele niemieccy wyrazili w tej sprawie zupełnie wyraźnie swoje absolutne desinteressement. Jeżeli obecnie mowa jest o zmianie par. 2 traktatu, polegajacej na ustaleniu granicy w ten sposób, że mniej więcej połowa gub. Chełmskiej przypaść ma Polsce, to należy to uważać za kompensatę Ukraińców za przyobiecaną przez Austro-Węgry pomoc przeciwko Wielkorosyi.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-02-1918

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.