Polityka

Na interpelacyę posła Bobrowskiego w sprawie legionistów zwalnianych, odpowiedział minister obrony krajowej między innemi: Rozporządzeniem ministerstwa obrony krajowej nr 18632-11 b. r. wojskowemu generał-gubernatorowi w Lublinie i komendzie wojskowej w Krakowie już przed wniesieniem interpelacyi polecono, aby wszystkich legionistów nie przyjętych do polskiej siły zbrojnej, bez względu na ich przynależność państwową, sklasyfikowanych jako

»Oesterreichische Morgenzeitung« donosi z Wiednia:

Wobec trudności, na jakie napotyka wybór prezesa w Kole Polskiem postanowiono chwilowo załatwić przesilenie w ten sposób, że przewodniczący poszczególnych stronnictw Kola kolejno będą fungowali jako urzędujący prezesi Kola Polskiego.

Prezes założonej świeżo na Bukowinie jednolitej żydowskiej partyi krajowej, poseł dr Straucher, zamieszcza w „Neue Fr. Presse" list, w którym komunikuje, iż reprezentujący dwie partye żydowski klub sejmowy postanowił wystąpić do wszystkich bukowińskich partyi żydowskich z apelem, iżby partye te, usuwając na bok swe wewnętrzne różnice w spółdziałały w tworzeniu jednolitej żydowskiej partyi krajowej.
Celem tej organizacyi ma być

Wiedeń, (B. K.) Koło Polskie odbyło wczoraj przed południem i po południu posiedzenie dla dokonania wyboru prezesa. Przed południom wynik głosowania był następujęcy: oddano na pos. Witosa 28 głosów, na dra Łazarskiego 26 głosów, ma pos. Daszyńskiego 11 głosów, na dra Lea 1 glos. Ze względu na rozstrzelenie głosów, wskutek czego żaden z kandydatów nie otrzymał większości koniecznej, odroczono następne glosowanie do popołudnia, by

Warszawa. (Biuro Wolffa). Manifesty obu sprzymierzonych monarchów, jakoteż edykta obu gubernatorów i patenty o władzy państwowej w Królestwie Polskiem torują w decydujący sposób drogę do dalszej budowy państwowości polskiej. Pierwszym krokiem będzie ustanowienie Rady regencyjnej przez monarhów sprzymierzonych. Ta Rada regencyjna ma powołać prezydenta ministrów i wypracować projekt ustawy dla utworzenia powiększonej i w swojej kompetencyi rozszerzonej Rady Stanu.
Ręka w rękę z tem pójdzie utworzenie ministerstwa i organizacya władzy, w którym to kierunku Tymczasowa Rada Stanu poczyniła już konieczne prace przygotowawcze.
Jest rzeczą prezydenta ministrów prowadzić dalej te rokowania. Pozostaje przy tem w pełnej mocy oświadczenie rządu z 8 czerwca 1917 r.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.