Polityka

Na drodze ku dalszym podwalinom państwowości polskiej piętrzy się nowa przeszkoda.
Jak już donieśliśmy onegdaj (wczoraj potwierdzono to urzędowo), kandydatura Adama hr. Tarnowskiego na pierwszego premiera polskiego spotkała się z odmowną odpowiedzią ze strony Niemiec.
Wówczas donieśliśmy również, iż Rada regencyjna podtrzymuje swój postulat powołania hr. Tarnowskiego, wobec czego zarysował się konflikt między przedstawicielami Rządu polskiego a jednym z dotychczasowych okupantów Królestwa Polskiego.

Łącznie z postanowieniem Rady regencyjnej dyskutowna jest w tutejszych kołach nadzwyczaj żywo sprawa wojska polskiego. W sprawie tej nastąpić ma, jednak nie bezpośrednio ze strony Rady regenc. parę ważnych pociągnięć które kwestyę tę miałyby popchnąć w szybszem tempie naprzód. Kwestya powrotu Legionów z Galicyi do Warszawy nie jest jeszcze dyskutowana. W każdym razie wszyscy tu sobie zdają sprawę, że utworzenie armi bez udziału Legionów nie jesi możliwe.

Podobno ks. Lubomirski, pragnąc zachować Legiony jako kadry dla tworzenia armii polskiej, wystosował odpowiednie memorandum do naczelników władz okupacyjnych w sprawie zatrzymania Legionów w kraju, względnie odesłania ich do Królestwa.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-10-1917

Intronizacya Rady regencyjnej odbędzie się wedle wszelkiego prawdopodobieństwa nieodwołalnie w sobotę 27 b. m. Ceremonia ta odbędzie się z wielką uroczystością; mają być na nią zaproszeni przedstawiciele społeczeństwa z całego kraju delegaci urzędowi. Ośrodkiem uroczystości ma być: złożenie przysięgi i odczytanie z ambony odezwy regentów do ludności kraju, w kościele.
Zawiązał się już „Komitet uroczystości wprowadzenia Rady regencyjnej11. Sekretarzem tego komitetu jest dr Wacław Ostrowski.
Uroczystość intronizacyi będzie wzorowana na ceremoniach koronacyi ostatnich królów polskich.
Legiony, ściągnięte do stolicy, wezmą w tej uroczystości udział wybitny a honorowy.

Dzisiejszy „Naprzód" omawia instrygę prof. Jaworskiego przeciw Legionom, a równocześnie prezentuje żądania socyalistów w tej sprawie.
Sedno rzeczy leży w tam: prof. Jaworski proponuje za pośrednictwm szefa sekcyi bar. Audriana ministerstwu spraw zewnętrzn. i komendzlie armii, aby sprawę powrotu legionistów do korpusu posiłkowego traktować indywidualnie, t j. usunąć — względnie nie przyjąć z powrotem elementów skrajnia partyjnych. Eksc. Jaworski chce w ten sposób kontynuować „oczyszczanie" Legionów z żywiołów... socyalistycznych.
Natomiast, czego chce p. Daszyński?

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.