Polityka

Rada wyznaniowa Gminy izraelickiej w Krakowie w całym komplecie, w obecności wszystkich członków Rabintau i urzędników Gminy odbyłą w poniedziałek 18 lutego 1918 nadzwyczajne posiedzenie, celem uchwalenia uroczystego protestu przeciw oderwaniu Chełmszczyzny i Podlasia.
Prezydent dr Titles w dłuższem przemowieniu podniósł powagę obecnej chwili spowodowaną ciężką krzywdą zadaną narodowi polskiemu, a zaznaczywszy solidarność i konsolidacyę całego narodu polskiego wyraził akces żydów krakówskich do protestu uchwalonego przez zjednoczone stronnactwa polityczne, z któremi i żydzi krakowscy w zupełności się solidaryzują.
Przemówienie swoje zakończył następującą rezolucyą:

O godz. 10 i pól rano odbyło się uroczyste posiedzenie pełnej Rady m. Krakowa. Wicepr. m. J. K. Federowicz zagaił następującemi słowy:
„Oburzającym aktem gwałtu zdeptano najświętsze bo naturalne prawa narodu polskiego do jej własnej przez tyle wieków krwawym potem i serdeczną krwią przesiąkłej ziemi polskiej.
Dziś w oczach naszych, zbolałych od łez, wyciskanych bólem czteroletniej wojny w której krwią milionów naszych braci tak hojnie szafowano na wszystkich polach bitew, usiłuje się dokonać podziału żywego ciała naszej ojczyzny.
W smutne karty historyi naszego narodu musimy wpisać dzień 9 lutego-1918, w którym mocarstwa wbrew wielokrotnym uroczystym zapewnieniom podpisują krzywdzący naród polski rozejm Brzeski.
W dniu powszechnej narodowej manifestacyi, zarządzonej przez zjednoczone stronnictwa polityczne polskie, przedkładam świetnej Radzie stołecznego królewskiego miasta Krakowa do uchwały następujący uroczysty protest:

Następnie zabrał glos radny Pryłucki, który imieniem żydowskiej partyi ludowej odczytali oświadczenie, nocą którego partya ta wyrobi zgodę z uchwalą Rady miejskiej.

Z kolei radny Seidemann imieniem syonistów odczytał deklaracyę, vryraającą jednomyślność tego odlamu żydów z uchwalą stolicy. Osobny dłuższy protest, zredagowany nadzwyczaj energicznie, odczytał imieniem bloku socyalistyego radny Ciszewski.

Wśród nielicznych głosów tutejszych pism w sprawie protestu Polski przeciw paktowi brzeskiemu zwraca uwagę artykuł, stojącej od N. Roku na żołdzie aneksyonistów, „Die Zeit", która między innemi pisze:
„Jeszcze nigdy nie wywołano bardziej zuchwale (!) przesilenia politycznego jak obecnie. Każdy polityk, zdolny do rozsądnego pojmowania rzeczy, musi uznać że pokój z Ukrainą ma wielką doniosłość polit. i gospodarczą, a tymczasem fanatycy przestarzałej (?!) polskiej państwowości śmią podnosić rękę przeciw temu nowoczesnemu dziełu pokoju. Chcą oni zatruć życie polityczne Austryi i zniszczyć parlament dla sprawy, która dla nas, dla ludzi myślących i czujących po austryackn, jest w zupełności obcą I daleką. (Dawniej zapewniano nas w Wiedniu o żywotnym interesie i wspólności austro-polskiej. Wtedy byliśmy jednakie potrzebni. — Przyp. red.)

Gdy sprzymierzone armie Monarchów państw centralnych wkraczały do Królestwa Polskiego, z pod zwycięskich ich sztandarów usłyszeliśmy uroczyste zapewnienia, że niosą one Polsce wyzwolenie z długoletniego ciężkiego jarzma.

Potem przyszły akty, poręczające Ojczyźnie naszej był niepodległy, wreszcie przed kilku miesiącami uznano istnienie zwierzchniej wiadży Państwa Polskiego, i przyrzeczono mu przyjaźń, pomoc, współdziałanie.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.