Polityka

Pod tym tytułem pisze „Haint“:
O swem stanowisku wobec sprawy żydowskiej podczas kandydowania na posła do Dumy p. Kucharzewski powiedział, że uważa naród żydowski za całość narodową. Nie wierzy on przeto w możliwość tego, żeby żydzi mogli się asymilować. Asymilacya — pusty sen.
Uważając żydów za naród odrębny, którem należą się wszelkie prawa ludzkie, p. Kucharzewski wypowiedział się za równouprawnieniem żydów w całej Rosyi, tembardziej, że w tem zainteresowani są także Polacy, a takie żądanie odpowiada ich pięknym tradycyom.

Z Warszawy donoszą, że Rada Regencyjna, postanowiwszy traktować wszystkie sprawy wojska (a więc zarówno Polsk. Korpusu Posiłkowego, jak P.O.W., zarówno Szzzypiorna, Benjaminowa, Hawelbergu, Rastadtu, jak wywiezienia brygadyera Piłsudskiego) jako jedną całość, zwróciła się do władz niemieckich z żądaniem dowodów „winy“ bryg. Piłsudskiego, jak również dowodów, obciążających P.O.W.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-11-1917

(Od naszego korespondenta).

Warszawa, 21 listopada.

Trzy są czynniki, które współdziałają przy tworzeniu się pierwszego gabinetu polskiego: Rada regencyjna, prezos ministrów i społeczeństwo, względnie jego mężowie zaufania w stronnictwach politycznych. Zamiary tych 3-ch czynników, jeżeli idzie o przyszłych członków gabinetu, są, rozbieżne. Wobec tego rokowania, iść muszą po linii najmniejszego oporu, czyli kompromisów, a więc w obecnych kombinacyach i rachubach brane mogę być poci uwagę osobistości najmniej politycznie eksponowane i wcale może nie najodpowiedniejsze.

Warszawa, 26 listopada.
Prezes ministrów p. Jan Kucharzewski zajęty jest obecnie formowaniem gabinetu i w tym celu porozumiewa się ze stronnictwami politycznemi.
Dotychczas prezes ministrów odbył szereg konferencyi ze stronnictwami aktywistycznemi. W dalszym ciągu porozumiewać się będzie z Kołem międzypartyjnem.
Zdaje się, iż na lewicy istnieje skłonność do popierania rządu pod warunkiem, że Rada regencyna załatwi przedtem zagadnienia związane ze sprawą wojska polskiego.

(Od naszego korespondenta).

Warszawa, 21 listopada.

Rada regencyjna otrzymała dziś od rządów państw centralnych urzędowe odpowiedzi, zatwierdzające p. Jana Kucharzewskiego na prezesa ministrów.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.