Projekt ustawy regulacyi płac urzędniczych.

Warszawa, 11 maja.

Z Warszawy donoszą, że Rada min. przyjęła już projekt ustawy regulujące; płace urzędników państwowych, z wyjątkiem kolejarzy, sędziów i nauczycieli wszystkich stopni, dla których ustala się odrębną pragmatykę. Projekt ten przedstawia się następująco:

 

1) Każdy urząd państwowy będzie zaliczony do jednego z XII stopni służbowych.

Urzędnik stały otrzymuje uposażenie przywiązane do stopnia urzędu, na którym został mianowany. 2) Uposażenie składa się z a) płacy zasadniczej b) dodatku za wysługę lat, c) dodatku drożyźnianego. 3) Płace zasadnicza wynosi miesięcznie w markach polskich dla stopnia I. 5000 —II. 4500 — III. 3300 — IV. 3200 — V. 2800 —VI. 2100 — VII. 1600 — VIII. 1150 — IX. 900 — X. 750 — XI. 600 — XII 450. 4) Tytułem dodatku za wysługę lat pobiera stały urzędnik po ukończeniu 4 lat służby 2 i pół procent płacy zasadnicze] pobieranej w danej chwili; jednakże ogólna suma dodatku za wysługę lat nie może przekraczać pewnego procentu płacy zasadniczej. 5) Tytułem dodatku za studya wyższe zakończone egzaminami, pobiera urzędnik 4 procent płacy zasadniczej za każdy rok studyów normalnych. 6) Przez czas trwania stosunków nienormalnych, wywołanych wojną, pobiera urzędnik dodatek drożyźniany do płacy zasadniczej, zależny od stosunków rodzinnych i miejscowości w której pełni służbę. Według stosunków rodzinnych dzielą się urzędnicy na 4 grupy: 1) samotni; 2) utrzymujący jednego lub 2 członków rodziny (mała rodzina); 3) utrzymujący do 4 członków rodziny (średnia rodzina); 4) utrzymujący więcej niż 4 członków (duża rodzina)

 

Miejscowości, wedle których ma być wymierzany dodatek drożyźniany, dzieli się na 5 klas. Poszczególne miejscowości zalicza do tych klas Rada ministrów na wniosek min. skarbu biorąc pod uwagę: ogólną ilość mieszkańców. ceny artykułów pierwszej potrzeby i mieszkań oraz specyalne warunki miejscowe. Dodatek drożyźniany wymierza się na podstawie następującego klucza:

 

Wysokość dodatku drożyźnianego miesięcznego oznacza sic mnożąc cyfry powyżej podane przez mnożnik, który ustali Rada min. na wniosek min. skarbu. Mnożnik ten będzie Jednolity dla wszystkich stopni służbowych, różny natomiast dla każdej z 5-ciu klas miejscowości. Ze zmianą stosunków gospodarczych Rada min. bodzie podwyższać lub zniżać wysokość mnożnika i przenosić poszczególne miejscowości do innej klasy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-05-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.