WITAMY!

Ze wszystkich dzielnic polskich b. zaboru pruskiego i z dalekiej obczyzny zjeżdżają się w prastarym grodzie Przemysława wybrani przez ludność polską reprezentanci i reprezentantki narodu polskiego, by na dniu 3. grudnia zebrać się w sejm dzielnicowy celem wyłonienia najwyższej władzy dzielnicowej, w ręku której spocznie kierownictwo spraw naszych aż do czasu rozstrzygnięcia o losach dzielnic naszych przez kongres pokojowy, i celem zaświadczenia przed światem i własnym narodem, jaka jest tej niewyjarzmionej jeszcze części narodu polskiego wola co do jej przynależności państwowej.

 

W podniosłym nastroju dążą do Poznania delegaci narodu, świadomi znaczenia wielkiej chwili dziejowej, która nowe "stań się" rzuca nieśmiertelnemu narodowi. I w podniosłym, radosnym nastroju wita prastary Poznań w swych murach wybrańców społeczeństwa, przez usta których wyrzeczone mają być słowaczyny inaugurujące nową epokę w dziejach nierozdzielnej, niepodległej, zjednoczonej i wolnej ojczyzny.

 

Wybrani głosami wszystkich dorosłych Polaków i Polek dzielnic naszych, są delegaci i delegatki na sejm dzielnicowy przedstawicielami całej ludności polskiej tych dzielnic bez różnicy płci, stanu i kierunku politycznego. Zamilkły swary, zapełniły się przedziały, usunęły się na bok wszelkie różnice partyjne. Stają w grodzie naszym Polacy i Polki, a w sercach ich żyje tylko jedno uczucie: uczucie miłości ojczyzny, a w mózgach ich płonie tylko jedna myśl: myśl najskuteczniejszego służenia tej umiłowanej nade wszystko ojczyźnie, wszystkim jej dzieciom bez wyjątku.

 

W chwili, gdy w rządzie warszawskim zwyciężyła idea wyłączności partyjnej z dotkliwą dla narodu, szkodą, stara ziemia wielkopolska, Śląsk piastowski, ku morzu pochylające się dzielnice Prus królewskich i książęcych jako też z wszystkich tych dzielnic rekrutujące się wychodźtwo w wyborach do sejmu dzielnicowego silnie i stanowczo położyły przycisk na uwydatnienie idei solidarności narodowej. W demokratycznych bowiem narodach wszystkie kierunki polityczne są równouprawnione i wszystkie warstwy społeczne i stany mają racyę bytu i prawo i obowiązek współpracy nad dobrem ogółu, czyli ojczyzny.

 

Zbożny, wielki cel zgromadził przedstawicieli naszych w Poznaniu.

 

Witamy ich z serca całego w murach grodu naszego i życzymy ich pracy najobfitszych owoców.

 

Praca: tygodnik polityczny i literacki, ilustrowany, 01-12-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.