Wybory do Rady stanu w Królestwie

W dniu 9-go kwietnia odbywały się w Królestwie Polskiem wybory do Rady stanu, która ma tymczasowo zastąpić właściwy sejm polski. Wyborów do Rady stanu miały dokonać Rady miejskie warszawska i łódzka (Rada miejska lubelska jest zawieszona), oraz sejmiki powiatowe, z których każdy obejmuje po 4-5 powiatów. Razem ma być wybranych w obu okupacyach 54 członków Rady stanu (24 z niemieckiej, 18 z austryackiej, 7 z Warszawy, 4 z Łodzi). Nadto należeć będzie do niej 12 wirylistów, sześciu biskupów rzymsk.-kat., superintendent wyznania ewangelicko-reformowanego, najstarszy wiekiem rabin żydowski warszawski, rektor uniwersytetu, rektor politechniki i pierwszy prezes sądu najwyższego i 43 mianowanych przez Radę regencyjną.

Ogółem wybrano dotychczas 52 posłów z 14 okręgów wyborczych. Od wyborów powstrzymała się lewica stronnictw politycznych w Królestwie, wychodząc z tego założenia, iż jedyną przedstawicielką szerokich warstw w kraju może być tylko sejm, wybrany na podstawie szerokiego demokratycznego prawa wyborczego. Walka wyborcza odbywała się więc między dwoma obozami tak zwanymi aktywistami a pasywistami. — O ile zoryentować się można z informacyi gazet warszawskich, to wybrano w okupacyi niemieckiej mniej- więcej 1/3 aktywistów a 2/3 pasywistów (Koło międzypartyjne). Ponieważ między wybranymi z okupacyi austryackiej posłami większość ma się w stosunku odwrotnym do okupacyi niemieckiej, przeto na ogół aktywiści będą mieli conajmniej 40 proc. mandatów, pochodzących z wyborów. Okazuje, to - zaznacza »Czas« krakowski - jak fałszywemi były rozszerzane dotąd twierdzenia, iż stronnictwa aktywistyczne tworzą tylko mała grupkę społeczeństwa, a właściwie całe Królestwo jest przekonań pasywistycznvch.

O wyniku wyborów pisze »Monitor Polski« pomiędzy innemi: »Rezultat wyborów do Rady stanu jest znany. Wybory te dały na ogół wynik spodziewany. Mandaty dostały się w większości ludziom, którzy umiejętności swej pracy dla kraju złożyli już dowody. Reprezentują też oni niemałe znawstwo spraw i potrzeb społecznych, co nada — miejmy nadzieję — pierwszym zaraz posiedzeniom Izby, niezależnie od wniosków rządowych, pożądany ciężar gatunkowy. Elementy, jakie wchodzą do Izby tej, pod jednym jeszcze względem budzą zaufanie: w obradach Rady stanu - jak to się ze składu jej wolno spodziewać - nie będzie górował lotny frazes jedynie nad spokojnym wysiłkiem twórczym«.

Dziennik Śląski, 17-04-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.