Protest zjednoczonego narodu

Poniżej podajemy rezolucye, wypracowana przec komisyę delegatów poszczególnych stronnictw, a przyjęte następnie jednogłośnie przez pełne zgromadzenie. Rezolucye te brzmią:
I
1. Zawarty bez nas, a naszym kosztem, urągający zasadom samookreślenia się narodów układ
brzeski nie jest dla nas ani miarodajnym, ani obowiązującym.
2. Rządy austr. i niem. odrywając kilkadziesiąt tys. kil. ziemi polskiej i miliony ludności polskiej od Polski i Litwy, zapowiadając okrążenie Polski przez wrogie mocarstwa i osłabiając ogólne stanowisko Polaków opierają się na nagim gwałcie.
3. Nie ma Polaka, któryby z faktem takiego gwałtu się pogodził.
4. Oświadczamy, że nie dopuścimy do oddania ziem polskich obcamu państwu.
5. Potępiając przed całym światem obłudną politykę dyplomacji państw centr, ślubujemy wytrwanie w obronie całości naszej ojczyzny.
6. Zbrodnia tajnej dyplomacyi popełnioną na żywym organizmie Polski nie osiągnie zamierzonych przesz nią celów.
II.
Zgromadzenie wszystkich stronnictw politycznych, reprezentujące ogół ludności król. stoł. miasta Krakowa, wzywa Koło Polskie do wniesienia uroczystego i jak najenergiczniejszego, protestu w austryackiej Izbie posłów przeciw
bezprzykładnemu gwałtowi nowego podziału Polski, popełnionemu przez bezprawne oderwanie ziem polskich i wbrew uznanej przez świat cały i tak uroczyście przez ministra spraw zagranicznych hr. Czernina głoszonej zasadzie za
wierania pokoju bez aneksyi i odszkodowań, a na podstawie prawa samostanowienia o sobie narodów
Równocześnie wzywa się prezydyum Koła polskiego do natychmiastowego zwołania Koła sejmowego do Krakowa celem zjednoczenia wszystkich sił polskich i ustalenia środków obrony.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-02-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.