Odezwa zjednoczonych zrzeszeń Królestwa Polskiego

Bezprzykładne w dziejach krwawe zmaganie się narodów zbliża się ku końcowi. Nadchodzi chwila rozstrzygnięć między wojną i pokojem , przeszłością i przyszłością. A kiedy zapadną wyroki ostateczne, z odmętu wojny wyłoni się Polska. Jaką Jej postać losy nadadzą, czy wolną, czy pozorami wolności spętaną — od tego zależeć będzie, czy pokój ten stanie się oczekiwanym, trwałym ludów pokojem, ery będzie on tylko chwilowem broni zawieszeniem .


Przed stu laty upadło Państwo Polskie. W chwili, gdy Polska z konstytucji stanowej przekształcała się w wolnościowe państwo demokratyczne, pchnięto Ją w przepaść. Upadła w czasie, kiedy naokół wyrastały potęgi zaborcze, — cały Jej ustrój bowiem był zaprzeczeniem gwałtu i samowładztwa. Dziś, kiedy z morza przelanej krwi i nieszczęść ogromu odradza się idea demokratyzacyi państwa i praw człowieka, powstaje Polska, jako zwiastun wolności ludów.


I dlatego w chwili tej Naród Polski winien sobie i światu dać stanowczy wyraz swej woli i swym dążeniom.

Wprawdzie dzieje Polskj ostatnich stu lat w zupełności określiły Jej dążenia wobec całego świata, wprawdzie szukanie innego wyrazu, silniejszego nad czyn powstań orężnych, jest zgoła zbędne, jednak, wobec groźby, że przy stole rokowań o pokój odwieczna ta wola Narodu Polskiego może być tłumaczona inaczej. Naród Polski, pozbawiony prawowitego, powstałego z wyboru przedstawicielstwa, przez swe zrzeszenia i insytucye, jako wyrazicieli zorganizowanej opinii Narodu, oświadcza:


1. Jest niepomną wolą Narodu Polskiego wskrzeszenie zjednoczonej Polski, jako Państwa niepodległego, niezależnego pod względem politycznym , gospodarczym i wojskowym w granicach zapewniających mu żywotność gospodarczą, z dostępem do morza.
2. Zgodnie z wiekową tradycyą jest stałem dążeniem Narodu Polskiego stworzenie z niepodległymi ludami, zamieszkującemi ziemię dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, dobowolnego związku, opartego na zasdzie „wolni z wolnymi, równi z równymi". Rozgraniczenie obszarów o ludności mieszanej winno być dokonane drogą nieskrępowanego przez obcą igerencyę porozumienia się Sejmu Polskiego z sejmami tych ludów.
3. O ustroju powstającego Państwa Polskiego, jak i o Jego stosunkach i związkach międzynarodowych stanowić jest władny wyłącznie Sejm ustawodawczy, na istotnie demokratycznyeh zasadach zwołany, jako jedyny uprawniony wyraziciel woli Narodu. Wszelki nacisk ze strony czynników obcych — zwiaszcza obecność obcych wojsk obcych władz — winien być usunięty.
4. Tylko przy takicm rozstrzygnięciu sprawy Polska odrodzona, wchodząc w zgodzie ze sobą i z innemi do rodziny wodnych narodów rzeczniczką i ostoją prądów wolnościowych i będzie rękojmią trwałego pokoju i stanie się demokratycznych w Europie. Polska, zbudowana bez udziału Narodu Polskiego, ukształtowana wbrew Jego dążeniom, wtłoczona w warunki i związki z góry i przemocą Jej narzucone, nie pogodzi się nigdy ze swym losem i będzie nadal ogniskiem ustawicznego niebezpieczeństwa dla pokoju Europy, źródłem i przedmiotem pożądań zaborczych.
5. Aby jednak Polska mogła się podźwignąć z ruiny gospodarczej, w którą Ją wtrąciła wojna, jest rzeczą nieodzowną natychmiastowe uwolnienie kraju od okupacyi, stwarza ona bowiem nieslcyhane i z dniem każdym potęgujące się wyniszczenie gospodarcze kraju przez wyczerpanie rolnictwa, unicestwienie przemysłu i pogrążenie w ostatecznej nędzy szerokich mas ludności.
Następują podpisy 178 zrzeszeń polskich w Królestwie Polskiem. jako wyraz jednomyślności całego spłoczeństwa.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 6-02-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.