Zjednoczona Polska programem bolszewików

Jaki jest program bolszewików odnośnie do Polski, dowiadujemy się z obszernego artykułu zamieszczonego w głównym ich organie „Izwiestja".
„Obrona jedności Polski w czasie rokowań pokojowych — piszą „Izwiestja“ — stanowi zadanie nietylko rosyjskiej demokracyi rewolucyjnej, lecz w większym jeszcze stopniu proletaryatu niemiecklego i aastryackiego, gdyż Galicya i zabór pruski są w rękach wewnętrznych wrogów proletaryatu tych państw — imperyalistów niemieckich i austryackich.
Sprawa przyłączenia Galicyi do Królestwa Polskiego już dawno znajduje się na porządku dziennym w Austryi i w Niemczech, a plan zjednoczenia Polski z Austryą na zasadach federacyi stanowi wybieg imperyalistów mocarstw centralnych, ich uchylenia się od demokratycznego rozwiązania.


Jeżeli nawet imperyalistom uda się dojść do porozumienia z polską Radą regencyjną, to jednak sprawy to nie rozstrzyga na ich korzyść. Wychodząc z punktu widzenia prawa do stanowienia o sobie, wypadnie nam żądać ujawnienia woli w tej sprawie szerokich mas ludności.
Trudniejsze jest zadanie przyłączenie do Królestwa Polskiego Polski pruskiej. W tym względzie znaczenie decydujące mieć będzie stanowisko proletaryatu niemieckiego.
Rewolucyjna demokracya rosyjska żąda niepodległości, zjednoczenia i demokracyi całej Polski. Proletaryatowi mocarstw centralnych przypadnie w udziale w sposób jak najbardziej stanowi czy poprzeć ją w tym względzie.
Dyktują mu to kategorycznie:
1) interesy jego walki z imperyalizmem i
2) jego obowiązek rewolucyjny wobec międzynarodówki, rewolucyi rosyjskiej "proletaryatu polskiego".
Zdaje się nam, że jak tylokrotnie, tak i w tym wypadku, bolszewicy rosyjscy dają powód zupełnej nieświadomości co do właściwych poglądów i dążeń socyalizmu niemieckiego w Rzeszy jak i w Austryi.
Główny organ socjalistów austryackich „Arbeiter Ztg." wystąpił z gwałtownym protestem przeciwko odłączeniu Galicyi od Austryi, a niemiecki „Vorwaerts“, godząc się zresztą na pełne narodowe równouprawnienie Polaków pod zaborem pruskim nazywa pomysły zjednoczenia Wielkopolski z Królestwem Kongresowem nieziszczalnemi mrzonkami.
Z tej także strony Polacy nie będą mogli liczyć na poparcie naszych narodowych postulatów...
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-01-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.