Zamiana rodzaju.

Epokowe doświadczenia prof. dr. Steinacha.

Wiedeń, 3 listopada.

W zaciszu swojej pracowni tyje w Wiedniu uczony lekarz i genialny biolog prof. E. Stelnach, kierownik biologicznego instytutu doświadczalnego. Cale życie swe i glęboką wiedzę poświęcił on niebadanemu dotychczas, tajemniczemu problematowi zamiany — w drodze operatywnej — jednej płci w drugą, a zdumiewające wyniki, do jakich doszedł na tel drodze, poruszyły cacy uczony świat. i inni badacze i biologowie kontynuowali doświadczenia w kierunku wskazanym przez prof. Stelnacha, doświadczenia uwieńczone przewidywanym sukcesem.

Oczywiście, że nie udała się dotychczas i prawdopodobnie nie uda się nigdy, zamiana płci gatunku „homo sapiens” (ludzkiego). Atoli trzeba ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, te w zasadzie powiodło silę nauce dowodnie zmieniać jeden rodzai płci na drugi. Na razie znalazła teorya potwierda swoje w doświadczeniach na morskich świnkach i szczurach.

 

Te sensacyjne, a mimo to czysto naukowe i ściśle rzeczowe odkrycia i wyniki, oświetlił w znakomity sposób w wykładzie swym o pracach prof. Steincha w berlińskiej „Uranii” znany biolog z Wiednia dr P. kanerer. W. juz zauwaiono zasadnicze zmiany, które zarówno u mężczyzn jak i u kobiet wywołuje kastracya. Dalej stwierdzono również ponad wszelką wątpliwość, że kastrat odzyskuje z powrotem swój genus, po przyszczepienw wyciętego organu, bez względu nawet na to, czy organ ten umieści się z powrotem na właściwem miejscu.

 

Prof. Steinach poszedł w swych doświadczeniach dalej i zdołał nawet z zupełnem powodzeniem dokonywać u zwierząt do pewnego stopnia zamiany rodzaju. Niedorosłe i niedojrzale jeszcze zwierzęta pozbawiał, najpierw własnych organów rodzajowych, a następnie zaszczepiał im inne, wręcz przeciwnego rodzaju, często nawet w niezupełnie tem samem miejscu, naturalnie z zachowaniem całej wewnętrznej tkanki i wszystkich części składowych.

 

Skutkiem tego przeszczepienia zmienia się pod wpływem tych wewnętrznych organów cały cielesny i psychiczny charakter zwierząt; występowała wybitnie „zniewieściałość” u samców, „męskość” u samic.

 

Najwyraźniej występuje przemiana w piersiach, które u rodzaju męskiego po przeszczepieniu organów, w bardzo krótkim czasie rozwijają się widocznie i nabierają wszelkich charakterystycznych cech samicy, u rodzaju żeńskiego natomiast całkowicie prawie zanikają.. Przemiana ta jest tak łudząca, że nie iozpoznają, jej nawet małe obce ssawce zwierzęce, a sztucznie stworzona „mamka" wcale się nie uchyla od „nowego obowiązku'", owszem, stara się wszystko uprzystępnić i ułatwić.

 

Próby i doswiadczenia z zakresu zamiany rodzaju odbywaj4 się przeważnie na świnkach marskich, szczurach i drobiu. Z lekarzy, oprócz prof. Steinacha odznaczyli się w tej dziedzinie: dyr. ogrodu zoologicznego w Dreźnie prof, Brandes, dwaj francuscy badacze Goubert i Petard, (ci ostatni dokonali zamiany rodzaju na kogucie, który po tem doświadczeniu stracił charakterystyczne cechy, jak ostrogi i grzebień), a przedewszystkieni dr Robert Lichtenstern, lekarz wiedeńskiego pierwszego szpitala rezerwowego, który poslugujęc się metodę, prof. Sielnacha, dokonal wprost epokowych operacyi.

 

Tak np. w roku 1915 przywieziono do szpitala pewnego żołnierza, któremu wyrouch gra uatu wyrwa! cap podbrzusze. Po pewnym czasie wypadły owemu zołnierzowi wszystkie włosy z brody, stal się zniewieściałym, tępym i ciężkim; zniknął także cały jego męski charakter. W kilka miesięcy później znalazł się przypadkiem w szpitalu pacyent, któremu należało bezwłocznie odciąć cale podbrzusze; dr Lichtenstern dokonywał operacye, lecz równocześnie uskutecznił transplantacyę podbrzusza na pierwszym żołnierzu. W niespełna rok żołnierz odzyskał swój męski wyglad i charakter, a nawet mógł się... ożenić.

 

Zaiste potęga medycyny zrobiła znów olbrzymi krok w zgłębianiu tajników wiedzy biologicznej.

 

Charakterystycznem jest, ke wskutek wszczepienia substancyi gruczołowej powstrzymano u pewnego człowieka popęd do zboczeń płciowych. Jest to nowe cenne oświetlenie ponurej dziedziny patologicznej: homoseksualizmu.

 

Medycyna zrobiła tu zaiste! — nowy, olbrzymi krok naprzód; wdarta się zwycięsko w tajniki wiedzy biologicznej i jest na prostej drodze do stworzenia w niedalekiej już przyszłości nowego dzieła wiedzy: organiczne techniki!

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-11-1917

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.