Biznes

W Łańcucie odbyło się 25 z. m. walne zgromadzenie subskrybentów Tow. akcyjnego. „Bank ziemski dla Galicyi, Śląska i Bukowiny" przy udziale 200 członków. Poseł Żardecki przedłożył zgromadzonym pismo stwierdzające, że kapitał akcyjny w kwocie jednego miliona kor. został tam gotówką wpłacony i jest do dyspozycyi Tow.
Jakkolwiek nowe Tow. akcyjne pod względem rachunkowym nie ma nic wspólnego z dotychczas istniejącem Tow. udziałowem, to jednak

trwa dalej. Jak się dowiadujemy, właściciele aptek, nie pomni na dobro publiczne, zachowują się wprost biernie, nie przedsiębiorąc żadnych kroków celem ukończenia bądź co bądź przykrego a chwilowego nieporozumienia. Wczoraj w południe zjawiła sig u fizyka miejskiego dra Januszewskiego deputacya wspólpracownbków aptek z prośbą o ujęcie z urzędu tej sprawy. Za krok ten, zmierzający do rychłego zakończenia strajku, należy się prawdziwe uznanie współpracownikom aptek krakowskich. Wynikiem tej akcyi strajkujących jest zaproszenie delegatów właścicieli aptek i jej współpracowników na konferencyę w Magistracie, która odbędzie się dziś w Wydziale III pod przewodnictwem p. radcy Buczkowskiego.

Z powodu zastoju w piwowarstwie, a w celu zaoszczędzenia sobie kosztów administracyjnych, zjadnoczyły się browary: „Korona” w Grodźcu i Tow. akc. braci Sercarz. Podobno nikt z pracujących na tem połączeniu nie stracił, natomiast właściciele pomienionych firm na pewno zyskali.

Zaczęła się tutaj energiczna konfiskata ciastka w cukierniach większych i mniejszych.

 

Kurjer Warszawski, 09-03-1918

Berlin, 8.3.- W wysokim stopniu tendencja do zachowywania rezerwy przy równoczesnym nastroju zasadniczym dość mocnym, była charakterystyczna i dla dzisiejszego ruchu na giełdzie. Na początku dnia walory górnicze, a przedewszystkiem walory chemiczne, przy nieznacznym poprawieniu się kursów stanęły nieco mocniej, lecz następnie zwyżki kursów przeważnie spadły z powrotem. Akcje żeglugowe z początku stały nieco słabiej; podobnież akcje Daimlerowskie. Rynek rent przy leniwym ruchu był bez zmiany. Pośród walorów rosyjskich akcje bankowe i listy zastawne stały nieco słabiej, prioritety — na poziomie dotychczasowym. Kurs dewiz bez zmiany.

 

Nowa Gazeta, 09-03-1918

W tych dniach przebywał w Warszawie delegat banków wiedeńskich celem zbadania gruntu dla założyć się mającego oddziału jednego z banków wiedeńskich.
Rezultat badań był o tyle ujemny, że ekspert doszedł do wniosku, iż na razie Warszawa nie przedstawia dla banku odpowiedniego pola pracy, ponieważ ubiegły ich na tym polu banki berlińskie. Zresztą władze niemieckie patrzą niechętnie na wszelkie kroki ze strony Austryi na polu handlowem i bankowem w Królestwie Polskiem i systematycznie zwalczają „wiedeńskie" tendencye.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 6-03-1918

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.