Warszawskie Towarzystwo Akcyjne Handlu i i Żeglugi.

Żegluga w Polsce jest w stadjum tworzenia swoich podstaw rozwoju. Za rozbiorów inicjatywa prywatna musiała ciężko walczyć o najdrobniejszą koncesję w tym kierunku. A jednak już w 1911 roku udało się uzyskać od rządu rosyjskiego pozwolenie na utworzenie Spółki Akcyjnej p. f. „Warszawskie Towarzystwo Akcyjne dla Handlu i Żeglugi". Dnia 22 września tegoż roku został zatwierdzony przez władze Statut Towarzystwa. Kapitał zakładowy wynosił 1.000.000 rb.

 

Towarzystwo postawiło sobie za zadanie załatwianie wszelkich czynności, wchodzących w zakres żeglugi, ekspedycji transportów i budowania środków wodnej lokomocji. Wojna zahamowała chwilowo działalność Towarzystwa. W 1919 roku podjęto jednak na nowo z całą energją pracę.

 

Kapitał zamieniono na 2.160.000 marek polskich. W październiku 1919 roku akcjonarjusze dopłacili do tego kapitału 340.000 marek polskich, wobec czego każda akcja I emisji wynosiło 250 marek wartości nominalnej. Równocześnie powiększono kapitał Towarzystwa do 16.000.000 marek. W kwietniu zaś 1920 r. podniesiono kapitał do 30.000.000 marek polskich.

 

Na walnem zgromadzeniu w czerwcu r. b. Towarzystwo postanowiło powiększyć kapitał do 90.000.000 marek, drogą dwóch nowych emisji — po 30.000.000 marek, z których pierwsza emisja wejdzie w czyn przed końcem bieżącego roku; druga zaś wypuszczoną będzie według programu, po zużytkowaniu pierwszej na inwestycje Towarzystwa.

 

W tym czasie Towarzystwo nabyło przedsiębiorstwo żeglugowo - transportowe pod firmą „Maurycy Fajans". Tabor żeglugowy tej firmy, warsztaty, przystanie, nieruchomości przeszły w posiadanie Towarzystwa. Intensywną działalność organizacyjną rozwinięto i w kierunku ekspedycyjnym. Nabyto firmy ekspedycyjne: 1) Henryk Lilpop i S-ka; 2) Leon Rappaport i S-ka; 3) M. Mitnicki i S-ka. Firma L. Rappaport pracowała,na gruncie łódzkim. Nabywając ją, Towarzystwo zdobyło oparcie w centrum nowego przemysłu i przejęło w posiadanie bardzo obszerne magazyny tej firmy. Firma M. Mitnicki i S-ka prowadziła duże interesy transportowe w Zagłębiu Sosnowieckiem. Zdobycie tej firmy dało Towarzystwu oparcie w Sosnowcu.

 

W roku 1919 Warszawskie Towarzystwo Akcyjne Handlu i Żeglugi zreorganizowało się gruntownie na nowo do podjęcia wszyststkich tych zadań, które stoją obecnie przed polskim handlem. Centraja | mieści się w Warszawie, przy ul. Nowy-Świat 35. Założono oddziały w Gdańsku, Lodzi, Sosnowcu, Tczewie, Włocławku i Mławie. Powstały również placówki zagraniczne: w New-Yorku, Londynie, Liverpoolu i Paryżu.

 

Towarzystwo posiada własne przystanie wzdłuż Wisły i place wyładunkowe, oraz własne warsztaty dla budowy i reparacji statków przy ulicach Solec JŃs 8 i Bugaj M 10 w Warszawie. Przygotowano również obszerne składy w Warszawie, Płocku, Włocławku, Wyszogrodzie, Puławach i Gdańsku, w celu warrantowania towarów powierzonych Towarzystwu. Obecnie na nieruchomości przy ulicy Rybaki JMs 14 i 16 w Warszawie rozpoczęto budowę magazynów warrantowych, na placu 65 metrów szerokości i 150 metrów długości o płaszczyźnie ogólnej 8.000 metrów kwadratowych, mających pomieścić 750 wagonów ładunku.

 

Magazyny te będą połączone z bulwarem do ładowania i wyładowywania towarów. Towarzystwo stara się również o połączenie składów tych odnogą kolejową z magistralami.

 

W warsztatach przy ulicy Solec N 8 pod kierownictwem inż. Edwarda Fajansa, kończy się budowa dwuch nowych parostatków: „Polska" i „Francja". Każdy z tych statków ma długości 61 i szerokości 6 metrów. Nowe te parowce podobne są do znanego typu statku „Pan Tadeusz", który Niemcy zatopili podczas pełnienia służby samarytańskiej pod Dęblinem. : Warsztaty te w roku bieżącym powiększyły tabor Towarzystwa o dwa nowe statki ładunkowe, o pojemności 350 tonn każdy.

Żegluga nasza zyskuje poważną placówkę w Warszawskiem Towarzystwie Akcyjnem Handlu i Żeglugi. Fakt ten należy powitać z uznaniem, gdyż powszechnie utyskuje się na brak środków przewozowych, co podbija ceny produktów. Tabor kolejowy mamy niedostateczny. Tabor rzeczny zaś nasz jest więcej, niż skromny. Przysporzenie więc przez krajową fabrykację ogółowi w czasie wojny aż czterech statków trzeba wyróżnić, jako rzecz dodatnią, w życiu naszem zbiorowem.

Władze Towarzystwa Akcyjnego są następujące:

 

Rada: Leonard Babiński, Albert Carpantier, Zygmunt Chrzanowski, Henryk Dupont, Piotr Dened, Edward Fajans, Jan Fajans, Jan Andrzej Gouin, Stanisław Karłowski, Wojciech Korfanty, Stefan ks. Lubomirski, Stanisław ks. Lubomirski, Andrzej ks. Lubomirski, Gustaw Ostrowski, dyrektor Perdrix, Henryk hr. Potocki, Konstanty Radkiewicz, Kazimierz Strumiłło, Ludwik Spiess, Antoni Słaboszewicz, Andrzej Wierzbicki, Jan Witkiewicz i Jerzy Zdziechowski.

Zarząd: Kazimierz Dzierzbicki, Hieronim Fajans, Jan Gallaud, Brunon Hertzberg i Karol Zdziechowski.

 

Komisja rewizyjna: Władysław Heinrich, Walenty Miller, Aleksander Urbanowski, Jan Iwasiewicz i Ludwik George.

Warszawskie Towarzystwo Akcyjne Handlu i Żeglugi będzie mogło osiągnąć całą pełnię swojej działalności w warunkach pokojowego życia. Wtedy stanie się ono napewno jedną z najwybitniejszych placówek naszych transportowych w kraju.

Świat 20-11-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.