Pionier szwedzkiego przemysłu w Polsce.

Przed kilku tygodniami powrócił do Warszawy ze Sztokholmu, po pięcioletnim pobycie w Skandynawji, p. Wacław Dzierżawski. Już przed wojną dał się on poznać zaszczytnie, jako kupiec doskonale orjentujący się na rynkach rosyjskich. Burza wojenna zagnała p. D. do Szwecji. Wrodzona energja nie opuściła go jednak na chw.lę. Wnet nawiązał stosunki z polskiemi domami handlowymi w Rosji i zaczął eksportować dla nich wyroby szwedzkie, głównie stal, maszyny, przetwory chemiczne i t. p.

 

Równocześnie p. Dzierżawski rozwinął w Sztokholmie szeroką działalność społeczną. Stał się pośrednikiem w przesyłaniu wiadomości o losie rodaków w Rosji do kraju, i odwrotnie. Ileż osób jemu właśnie zawdzięcza otrzymanie wieści o najbliższych! Walne zgromadzę nie Polaków, przebywających podówczas w Sztokholmie, powołało go na prezesa miejscowego komitetu polskiego. Na tern stanowisku p. Dzierżawski pracował wytrwale i umiejętnie, nie szukając rozgłosu, potrafiąc jednak skupić koło siebie całą kolonję polską, od maluczkich do najmożniejszych magnatów. Pod jego przewodnictwem działalność komitetu rozwinęła się bardzo pomyślnie, mimo braku środków materjalnych i trudności wszelkiego rodzaju. Rząd Polski mianował p. Dzierżawskiego delegatem do spraw emigracyjnych, później—agentem konsularnym ministerstwa spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Tę ostatnią godność sprawował p. Dzierżawski do jesieni r. z.

Poznawszy dokładnie istotę handlu i przemysłu szwedzkiego pan Dzierżawski powrócił do Warszawy jako generalny reprezentant i dyrektor Tow. Akc. Nordeuropeiska Handelskompaniet w Sztokholmie (Neko). Jest to pierwszorzędny dom importowo-eksportowy, posiadający filje w Ameryce i stałych agentów w Indjach, Japonji, Chinach i t. p. Wraz z przedstawicielstwem „Neko” objął p. Dzierżawski również reprezentacje amerykańskich traktorów rolniczych „Rumely Oil Puli". Traktory te stały się w rolnictwie zagranicznem doskonałem i nie zastąpionem źródłem siły, czy to na polu przy uprawie gleby, przy siewach i żniwach, czy przy omłocie, przy prasowaniu słomy, przy okopowiznach lub rznięciu sieczki, czy wreszcie w lesie przy karczowaniu lub wprost do przewożenia ciężarów.

 

Firma „Advance Rumely Tresher C-o“ posiadająca przeszło 80-o letnie doświadczenie w przemyśle maszyn rolniczych, pierwsza zaczęła budować traktory dla rolników, pędzone naftą najtańszego gatunku, ochładzane olejem, zamiast wody, a więc działające z całą pewnością i bezpieczeństwem.

Traktor — Oil Puli przestał być przedmiotem eksperymentów, dziś króluje wszechwładnie na rynku światowym.

 

Fabryka wyrabia Oil Puli w czterech wielkościach: 20, 30, 40 i 60 H. P. z siłą pociągową dla pługów 3 do 10 skibowych.

 

Zahartowany w walce życiowej, p. Wacław Dzierżawski nie zraża się chwilową konjunkturą, która nieomal niemożliwym czyni w chwili obecnej import towarów szwedzkich do Polski. Mówi:

— Ten stan przeminąć musi, waluty i ceny różnych krajów uzgodnią się prędzej czy później, powróci normalny bieg interesów handlowych. I stanie się to być może prędzej, niż przypuszczamy. Szanujący się kupiec powinien mieć w pogotowiu towar najprzedniejszych marek, powinien zawczasu zjednać sobie najlepszych dostawców i odbiorców.

 

Na przyszłe ukształtowanie się stosunków handlowych między Polską a Szwecją niewątpliwie wywrze znaczny wpływ działalność w naszym kraju Towarzystwa Nordeuropejska Handelskompaniet, posiadającego tak energicznego i zabiegliwego przedstawiciela w osobie p. Dzierżawskiego.

 

Świat, 03-04-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.