Zajęcie na rzecz wojska paszy, ściółki i jarzyny twardej.

Rozporządzeniem ministeryalnem z 22. maja b. r. („Monitor” nr. 117) zarządzono zajęcie na rzecz wojska paszy i twardej jarzyny, pochodzących ze zbioru roku gosp. 1918/1919 względnie z lat poprzednich.

W szczególności ulegają zajęciu: pasza treściwa: owies, jęczmień, nasiona łubinu, seradeli i peluszki oraz poślad wszelkiego rodzaju;

 

pasza objętościowa: siano łąkowe, siano z koniczyny, lucerny i seradeli;

 

twarda jarzyna to jest: fasola wszelkiego rodzaju, groch, soczewica, proso, hreczka (tatarka), krupy jęczmienne, jagły i kasza hreczana.

 

Wszelkie inne gatunki produktów rolnych wolne są od ogólnego zajęcia na. rzecz wojska.

 

Słoma nie ulega ogólnemu obowiązkowi przymusowej odstawy i będzie żądana tylko wyjątkowo.

 

Równocześnie ustanowiono następujące ceny zajętych produktów:

Poślad według oceny, nie więcej jednak, niż połowę należytości za ziarno, to jest za poślad owsa i jęczmienia, nie więcej, niż 75 marek (112.50 K.), za poślad żyta nie więcej niż 75 marek (112.50 K.), za poślad pszenicy nie więcej, niż 85 lik (127.50 K.)

 

Ceny powyższe ustalone zostały za produkt przeciętnie czysty. Za produkt nieczysty lub po-śledniejszego gatunku przysługuje organowi odbiorczemu prawo odpowiedniego potrącenia.

 

Cenami powyższemi objęte jest już wynagrodzenie za dostawę.

 

O ile władze administracyjne inaczej nie zarządzą, zajęty produkt winien być dostawiony do magazynów, do których odstawiono zboże dla Urzędu zbożowego. Termin dostawy zapasów posiadanych przez producentów (rolników) podany będzie przez władzo administracyjne; może on być również oznaczony przez organa (oddziały) wojskowe, któreby celem kontrolowania posiadanych zapasów przydzielono zostały organom administracyjnym.

 

Nieproducenci winni zapasy, których nie potrzebują bezwzględnie do wyżywienia siebie i swych członków rodziny (z którymi pozostają we wspólności domowej) względnie dla własnego inwentarza na czas po dzień 15. sierpnia 1919 — zgłosić w urzędzie gminnym (Magistracie, a w miastach podzielonych na komisaryaty) komisaryatach.

 

Zapłata za dostarczony produkt do magazynu uskuteczniana będzie natychmiast przy odstawie do magazynu.

 

Na pokrycie własnego zapotrzebowania mogą. producenci (rolnicy) i hodowcy zatrzymać:

 

Na każdego ogiera i stadnika po 10 funtów ziarna na dzień, to jest na czas od 15. maja do 15. sierpnia 1919 r. 900 funtów = 360 kg.

 

Na każdego knura po 3 funty ziarna na dzień, co za powyższy czas wynosi 270 funtów , 108 kg.

 

Dla źrebiąt i cieląt do pól roku po funcie dziennie, czyli na powyższy czas po 60 funtów —28 kg.

 

Dla trzody chlewnej opasanej po 1 i pól funta, to jest, po 135 funtów 54 kg. na sztukę paszy treściwej jakiegobądź rodzaju.

 

Jeżeli obola mleczna nie rozporządza pastwiskami, to na każdą sztukę pozostawia się paszy treściwej, jakiegokolwiek bądź rodzaju po 2 i pól funta dziennie czyli na każdą sztukę po 225 funtów = 90 kg.

 

W gospodarstwach. mogących korzystać z pastwiska, wolno zatrzymać siana na dorosłą sztukę bydła rogatego po 5 funtów na dzień, to jest po 450 funtów = 180 kg.

 

W gospodarstwach nie mogących korzystać z pastwisk, wolno zatrzymać podwójną ilość siana t. j. po 900 funtów = 360 kg. na dorosłą sztukę bydła rogatego.

 

W razie zażądania słomy uwzględniane będzie zawsze konieczne zapotrzebowanie posiadacza.

 

Zgłoszone przez nieproducentów zapasy paszy treściwej i objętościowej oraz jarzyny twardej będą przez Ministerstwo Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Aprowizacyi, rozdzielone między administracyę wojskową i cywilną konsumeyę.

 

Wszelkie przekroczenia niniejszego rozporządzenia karane będą aresztem do jednego roku lub grzywną do 100.000 Mk. (względnie 150.000 K.), a nadto konfiskatą odnośnego produktu.

 

Wiadomości Gospodarcze, 10-06-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.