Biznes

Według adresów polanych w „Torgowo-Pornyszlennoj Gaz." z dn. 23 lutego r. b., z ewakuowanych oddziałów Banku państw: warszawski znajduje się w Niżnim Nowgorodzie, łódzki — w Moskwie, łomżyński —we Władimirze, lubelski — w Slawiance gub. cherkowskiej, piotrkowski — w Miiłopolu gub. taurydzkiej, płocki — w Ejsku obwodu Kubańskiego, radomsku — w Ługańsku gub. ekaterynoslawskiej, tomaszowski — w Jelcu gub. orłowskiej, częstochowski —w Marszańsku gub. tambowskiej, białostocki — w Jarosławiu, windawski — w Kursku, grodzieński — w Penzie, dynaburski — w Rzewie gub. twerskiej, libawski — w Nowoczerkasku, miński — w Kazaniu, ryski — w Tule, rowieński — w Carycynie. Ciekawy jest szczegół, że ewakuowane są również banki z Mińska, Pygi i Równegn, aczkolwiek tara są Rosjanie.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 22-03-1917

 

Urząd wojenny ku zwalczaniu lichwy wyznaczył obecnie także na gęsi ceny maksymalne. Za tuczne gęsi od 15 funtów nie wolno żądać więcej ja 2,50 do 3 mk, za funt. Za niezastosowanie się do tych cen przewidziana jest surowa kara. — Zdaniem naszem zarządzenie to jest trochę spóźnione, bo teraz już po czacie »gęsim«.

 

Dziennik Śląski: przez lud-dla ludu!, 20-03-1917

Komisya parlamentarna dla spraw żywnościowych obradowala nad nowemi cenami na bydło. Ceny obniżone zostaną; a) za dobrze utuczone sztuki z 105-115 na 90 marek; b) za tuczne owcy i krowy do lat 7 a stadniki do lat 5 z 105 na 90 marek; c) za starsze woły, krowy i stadniki w miarę wagi z 95 na 80, z 90 na 76, z 85 na 72, a 80 na 68; z 70 na 60 marek. Ceny te odnoszą się do centnara żywej wagi.

 

Dziennik Śląski: przez lud-dla ludu!, 20-03-1917

(Korespondencya własna „Il. Kuryera Codz.”)

Lublin, w marcu.

Przedsiębiorstwa drukarskie w Królestwie przebyły w ostatnich dniach kryzys. W Warszawie przejawił się on w formie strajku drukarskiego.

Natomiast łagodniejszy przebieg mial rzeczony kryzys w Lublinie, posiadającym dużą ilość drukarń. Przed kilkunastoma dniami tutejszy Związek drukarzy zwrócił się do właścicieli drukarń z żądaniem podwyższenia płacy w stosunku następującym: pracownikom, pobierającym pensyi do 50 rb. — 20 proc., od 50 do 60 rb. - 15 proc., 60 rubli i wyżej — 10 proc, oraz w tymże stosunku za godziny pracy pofajerantowej, niedzielnej i świątecznej.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.