Biznes

Nie wolno brać „napiwków”.

Namiestnictwo nadesłało krak. Magistratowi reskrypt, zabraniający żądania napiwków za wykonanie jakiejś pracy i uzależnianie jej wykonania od tej dodatkowej opłaty. Nie dotyczy to kelnerów, dla których „napiwki” stanowią jedyny sposób utrzymania, natomiast ma to zastosowanie przy zwózkach i dostawach różnych artykułów do domów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-10-1918

Z giełdy berlińskiej.

BERLLN, 710. Po silnych zmianach kursowych ubiegłego tygodnia na giełdzie panował dziś nastrój znacznie spokojniejszy, aczkolwiek niecierpliwość, z jaką koła giełdowe wyczekują odpowiedzi prezydenta Wilsona na wspólny krok pokojowy państw centralnych, powoduje pewne zdenerwowanie. Kursy dewiz na: Amsterdam 306 - 3061/2, Kopenhagę 186 — 1861/2, Szwecję 2101/4-2103/4, Chrystjanję 1861/4 - 1864/4, Helsingfors 75-751/2, Bern 1451/4-1451/2. Reszta bez zmiany. (WAT).

 

Nowa Gazeta, 08-10-1918

Spadek na giełdach trwa.

Doniesienia z Budapesztu, z Berlina a także z giełdy w Wiedniu stwierdzają, że w dalszym ciągu trwa tam spadek wszystkich kursów, a próby odciążenia pozostały bez wyniku.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-10-1918

O towary kupców polskich.

Departament Stanu komunikuje Związkowi o wezwaniu przez Państwową Komisję Handlową w Sztokholmie wszystkich firm a osób prywatnych w Szwecji do złażenia deklaracji o posiadanych na składzie towarach, nabytych i częściowo lub w całości zapłaconych przez rząd rosyjski lub przez obywateli rosyjskich, w celu rekwizycja. Ponieważ zachodzi obawa, że rozporządzeniem Komisji wspomnianej dotknięci będą również i kupcy polscy, figurujący jako Poddani rosyjscy, a posiadający na składzie w Szwecji towary, całkowicie lub częściowa zapłacone, przeto Związek Kupców prosi osoby zainteresowane o zakomunikowanie osobiście w godzinach od 6 do 8 swych dezyderatów w tej mierze Sekretariatowi Związku, Senatorska 22, celem podjęcia odpowiedniej akcji w Szwecji za pośrednictwem Departamentu Stanu.

 

Nowa Gazeta, 08-10-1918

Na giełdzie berlińskiej.

BERLIN. 4.10. W podobny sposób i w takich samych rozmiarach, jak to miało miejsce wczoraj, gdy kursy papierów, z powodu niezwykłego zaofiarowania gwałtownie spadały, nastąpiła dziś poprawa. Straty wczorajsze zostały w gwałtownych skokach prawie nietylko powetowane, ale co do niektórych papierów przekroczyły nawet kurs z przed dnia wczorajszego. Dotyczy to zwłaszcza papierów żeglugowych Towarzystwa Hamburg-Południowa Ameryka i „Północno-niemiecki Lloyd". Pewnem uprzywilejowaniem cieszyły się zwłaszcza t. zw. walory pokojowe. Usposobienie mocne utrzymało się przez cały dzień.

 

Nowa Gazeta, 05-10-1918

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.