• Pod broń! Odezwa werbunkowa Rady Stanu uchwalona (24-04-1917)

  Nasz korespondent warszawski donosi pod datą 22 bm.:

  Po długich przewlekających się rokowaniach z przedstawicielami rządu niemieckiego, Rada Stanu ustaliła ostateczny tekst odezwy werbunkowej.

  Tekst odezwy prowizorycznego rządu polskiego, wzywającej do ochotniczego zaciągu w szeregi wojska polskiego definitywnie wygotowany będzie w ciągu dni najbliższych.

 • Medal Piłsudskiego (27-03-1917)

 • Zakazany obchód ku czci Piłsudskiego (20-03-1917)

  Niedzielne pisma warszawskie donoszą: Obchód z powodu imienin Józefa Piłsudskiego, zapowiedziany na dziś w salach Redutowych, nie odbędzie się.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-03-1917

 • U BRYGADYERA PIŁSUDSKIEGO (09-01-1917)

  W zeszycie niniejszym rozpoczynamy szereg wywiadów w sprawach aktualnych z najwybitniejszemi osobistościami doby obecnej w Polsce. Przedmiotowo podane ich głosy oświetlą niewątpliwie nie jedno zagadnienie współczesnego naszego życia politycznego. Oczywiście nie za wszystkie poglądy redakcya bierze na siebie odpowiedzialność.

   

  Blizkie a poufałe jest obcowanie dzisiejszego człowieka z największemi wydarzeniami toczącej się historyi. Wzbogaceni obserwacyą i przeżyciami, których będą nam zazdrościły pokolenia następne, ze zbyt blizkiego jednak patrzymy na wszystko oddalenia. I choćbyśmy się na jak najrzetelniejszy objektywizm wysilić zdołali, choćbyśmy jak największą umieli posługiwać się przenikliwością— jasne jest, że

 • Pobyt brygadyera Józefa Piłsudskiego w Warszawie – fotografie. (30-12-1916)

   

 • Z tradycyj rodowych Piłsudskiego. (30-12-1916)

   

  W czasie przyjęcia dla Piłsudskiego w Bristolu w Warszawie jeden z mówców p. Bitschan ofiarował brygadyerowi przypadkowo odszukaną książkę z 18-go wieku, która poświęcona jest sztuce wojennej, a dedykowana została przez Paprockiego, Franciszkowi na Piłsudach Piłsudskiemu, przodkowi brygadera.

  Pułkownik Józef Piłsudski z adjutantem porucznikiem Wieniawa-Długoszewskim.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-12-1916 (Foto.: Tygodnik Ilustrowany, 23-12-1916)

   

 • Obchód uroczystości w Krzywopłotach - fotografie. (15-12-1916)

   

 • Brygadjer Piłsudski w Lublinie. (05-12-1916)

   

  29 z. m. w południe przybył do Lublina bryg. Józef Piłsudski; na dworcu oczekiwał na bryg. Piłsudskiego oficer Legjonów Polskich kap. Baczyński, który też towarzyszył przybyłemu do hotelu „Wiktorja”, gdzie bryg. Piłsudski zamieszkał. Na gmachu „Wiktorji” wywieszono z powodu tego chorągiew o barwach narodowych. Przed hotelem oczekiwało na przybycie bryg. Piłsudskiego grono osób, które wznosiły na jego cześć okrzyki; panie rzucały kwiaty. Wieczorem bryg. Piłsudski był na audjencji u J. E. General-gubernatora Kuka.

   

  Przegląd Poranny, 06-12-1916

   

 • Obchód listopadowy w Lublinie (04-12-1916)

  Obchód listopadowy w Lublinie wypadł wspaniale i był wielką manifestacyą narodową. Młodzież lubelska uczciła 29 listopada okazaniem swojej gotowości bojowej. Przed pomnikiem Unii odbyło się zgromadzenie, poświęcone czci bohaterów powstania i walce o przyszłość Polski. Młodzież manifestowała z zapałem gotowość walki z Rosyą na pierwsze wezwanie rządu i króla polskiego.

 • Z Zakopanego. Wieczorek. (30-11-1916)

   

  Ku uczczeniu proklamacyi Państwa polskiego urządziła łut. Liga kobiet wieczorek w „Sokole” przy udziale sporej liczby publiczności, wśród której było wielu Legionistów. W dłuższych przemówieniach wskazywali pp. Andrzej Strug i p. Żuławska na znaczenie ogłoszenia niezawisłości Ojczyzny i w imię wspólnych ideałów wezwali do zrzeszania się wszystkich warstw, bo w jedności siła, która potrzebną jest teraz właśnie do narodowego życia. Po odczytaniu telegramu, wyrażającemu hołd i wdzięczność brygadyerowl Piłsudskiemu odśpiewano kilka pieśni patryotycznych.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-12-1916

   

 • Burzliwy wiec chłopski w Warszawie. (29-11-1916)

   

  Dwa prądy. - Żądamy króla, sejmu i rządu, a rząd powoła armię. - Pochód z transparentami P. O. W.

  Warszawa, 27 listopada.

  Wielki wiec chłopski, zwołany na niedzielę do sali Filharmonii, był bardzo liczny, zgromadził 4 do 6000 uczestników (chłopów, nauczycieli i księży), ale miał przebieg wielce burzliwy.

 • Misya Piłsudskiego. (29-11-1916)

   

  Twórca Legionów polskich, Józef Piłsudski wyjechał z Krakowa i przybył w dniu 28 bm. do Lublina. Piłsudskiemu ma być powierzona w Radzie Stanu ważna misya a mianowicie kierownictwo spraw wojskowych.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-11-1916

   

 • Podwieczorek Legionowy w Wiedniu. (29-09-1916)

   

  W niedzielę 1 października urządza Gospoda Legionów w Wiedniu pierwszy w tym sezonie, Podwieczorek w sali teatru polskiego przy J. Johannesgamo 4, — Program wypełni: Śpiew p. Haliny Zbierzchowskiej, deklamacya p. Hamerski j, skrzypce — p. Schiller i wreszcie arcywesoła jednoaktówka. — Gry i zabawy towarzyskie przygotowuje ruchliwy Komitet pań, a tajemnicza „niespodzianka" wynagrodzi wszystkich, którymby dotychczasowy program nie wystarczył. Obfity bufet w własnym zarządzie. W czasie podwieczorku odbędzie się wylosowanie statuety Piłsudskiego, rzeźby Chmielińskiego, jakoteż rzeźby Nokturno Hochmana. — Wstęp przy stołach rezerwowych 2 K, miejsca zwykłe 1 K 20 h, studenci i dzieci płacą 60 gr.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-09-1916

   

 • W drugą rocznicę wkroczenia Legionów do Królestwa Polskiego (07-08-1916)

  Wczorajszy obchód drugiej rocznicy wkroczenia Legionistów do Królestwa rozpoczął się o godzinie 9 nabożeństwem w kościele N. P. Maryi, odprawionem przez arcyb. ks. Symona.

   

  W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele N. K. N. z wicepr. Jaworskim i posłem Zieleniewskim na czele, Liga kobiet, weterani z r. 63 ze sztandarami, oficerowie i legioniści oraz liczna publiczność. Po nabożeństwie sformował się przed kościołem pochód, który udał się na cmentarz rakowicki, gdzie złożono wieńce na grobie poległych uczestników powstania 63 r., następnie. zarzucono kwiatami i zielenią groby legionistów.

 • Pan Jabym lepiej (09-07-1916)

   

  No tak — dobrze, że złączone

  są stronnictwa w jedno ciało

  ale gdybym ja w tem działał,

  toby to się prędzej stało.

   

 • II. Zjazd Ligi Kobiet w Krakowie (13-06-1916)

   

  Przez oba dnie Zielonych Świąt obradował w Krakowie II. Zjazd Ligi kobiet. W pierwszym dniu toczyły się obrady w sali „Sokoła”. Zjazd, w którym wzięło udział około 200 delegatek powiatowych Kół Ligi Kobiet z Galicyi, Królestwa Polskiego i ze Śląska — zagaiła przewodnicząca Naczelnego Zarządu L. K-, p- Zofia Moraczewska, podnosząc w gorących słowach szlachetne cele Ligi kobiet, która dąży do zjednoczenia Polski.

  Następnie zaproszono do honorowego prezydyum pp.. Piłsudzką,

 • Brygadyer Piłsudski w Lublinie (27-04-1916)

   

  Brygadyer Piłsudski bawi w Lublinie. Z okazyi przyjazdu brygadyera, zamieściła „Ziemia lubelska" dłuższy artykuł powitalny, który częściowo uległ konfiskacie.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28 kwietnia 1916

 • „Święcone" dla legionistów (26-04-1916)

   

  Staraniem Sekcyi Ligi Kobiet urządzono w pierwsze święto wielkanocne w sali „Sokoła” „święcone“ dla rannych, rekonwalescentów i przejezdnych legionistów, przebywających w Krakowie. Salę „Sokoła" przystrojono zielenią, a na ścianie naprzeciwko głównego wejścia umieszczono portret brygadyera Piłsudskiego, na amarantowem tle, w otoczeniu zieleni. Na uroczystość przybyli

 • Z teatru miejskiego (20-04-1916)

   

  W niedzielę po południu wystawiony będzie „Kościuszko pod Racławicami" z dyr. Solskim w roli Kościuszki. Tę kreacyę dyr. Solskiego powitał Kraków na uroczystym wieczorze ku czci gen. Piłsudskiego. — W pierwsze święto Wielkanocy czwarte przedstawienie „Wieczoru trzech króli" z dyr. Solskim w roli Chudogęby. — Świąteczny repertoar teatru miejskiego przynosi powtórzenie „Dożywocia" i „Fryderyka" z dyr. Solskim, który w tych sztukach odtwarza swe świetne kreacye.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21 kwietnia 1916

 • Piłsudski w Krakowie (oryginalny tytuł ocenzurowany) (30-03-1916)

   

  W drugim dniu swego pobytu w Krakowie, o godz. 3 popołudniu brygadyer Piłsudski w asystencyi swego adjutanta p. Długoszowskiego zwiedził wystawę Legionów w pałacu Sztuk Pięknych.

              W westybulu pałacu przybycia brygadyera oczekiwał komitet wystawy z prof. hr. Mycielskim, W. Kossakiem i L. Lepszym na czele. Sale wystawowe jeszcze przed godz. 3 popoł. przepełniły się publicznością, wśród której przeważały członkinie Ligi kobiet. Przybyli również

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.