• Legionowy dramat filmowy (09-06-1916)

   

  Jak już donosiliśmy za pismami wiedeńskiemi, obecnie znajduje się w opracowaniu sztuka fil­mowa o treści, zaczerpniętej z historyi Legionów. Autor jej, dr Bora (chorąży Maksymilian Stransky z Wiednia, przydzielony do polskich Legio­nów), wziął tu za podkład szereg epizodów z działalności Legionów, przyczem poważną rolę w samej koncepcyi odegrał stary Kraków, który do autora, przybywającego tu po raz pierwszy, przemówił silnie i zainspirował go.

              Sztuka ma tytuł:

 • Schronisko byłych legionistów w Wiedniu (04-06-1916)

   

  Komitet schroniska pod zarządem Stanisława Lewandowskiego urządza we czwartek, 8 b. m. wspólną wycieczkę do Grinzing-Krapfenwald. — W ogrodzie przygotowane będą różne gry towarzyskie i tombola. Bufet we własnym zarządzie przygotują panie komitetowe.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 4 czerwca 1916 

 • „Święcone" dla legionistów (26-04-1916)

   

  Staraniem Sekcyi Ligi Kobiet urządzono w pierwsze święto wielkanocne w sali „Sokoła” „święcone“ dla rannych, rekonwalescentów i przejezdnych legionistów, przebywających w Krakowie. Salę „Sokoła" przystrojono zielenią, a na ścianie naprzeciwko głównego wejścia umieszczono portret brygadyera Piłsudskiego, na amarantowem tle, w otoczeniu zieleni. Na uroczystość przybyli

 • Reorganizacya Legionów polskich (26-04-1916)

  Wiedeń, 24 kwietnia.

  Bardzo pocieszającym objawem jest uregulowanie szeregu kwestyi, związanych z Legionami polskimi.

  Nowy komendant Legionów, generał Puchalski, potrafił w krótkim czasie zyskać sobie sympatyę żołnierzy legionowych i całego społeczeństwa polskiego. Zabiegom jego udało się uzyskać aprobatę najwyższych kół co do reorganizacyi Legionów.

 • 774 medali austryackich i 14 krzyżów niemieckich dla 2 i 3 Brygady Legionów (18-04-1916)

   

  Za znakomite zachowanie się wobec nieprzyjaciela oraz waleczność i inicyatywę w czasie ostatnich walk na Polesiu Wolyńskiem przyznała świeżo Naczelna Komenda Armii oficerom i żołnierzom 1 pułku artyleryi, 4 i 6 pułków piechoty legionowej sto pięćdziesiąt złotych, srebrnych i bronzowych medali.

 • Święcone dla Legionistów w Krakowie (13-04-1916)

  Otrzymujemy następujący komunikat: Krakowskie Koło Ligi Polek postanowiło podjąć Legionistów znajdujących się w szpitalach skromnem święconem w sali Sokoła.

              Niezawodnie publiczność krakowska pospieszy chętnie z darami dla swych żołnierzy. Liga prosi o nadsyłanie ich w ostatnich dniach W. Tygodnia do lokalu Ligi Gołębia 20 I. p . Wędliny, jaja, placki drożdżowe są najwięcej pożądanymi darami.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14 kwietnia 1916

 • Nowomianowany dowódca legionów (12-04-1916)

  Generał Puchalski, został mianowany naczelnikiem legionów polskich, na miejsce generała feldmarszałka Durskiego, który ustąpił wskutek choroby.

  Świat, 8/14-04-1916

 • Bohaterski zgon legionistów (29-03-1916)

   

  Dnia 13 b. m. na patrolu wywiadowczym, osłaniając odwrót plutonu, otoczonego przez Rosyan w olbrzymich bagnach, oraz czyniąc nadludzki wysiłek, by nie oddać w ręce nieprzyjaciela ciężko rannego kolegi, zginęli śmiercią bohaterską ułani I. pułku. Wachmistrz Ostrowski Tadeusz i ułan Sałaciński.

 • Koncert na dary wielkanocne dla żołnierzy i legionistów polskich (29-03-1916)

   

  Dnia 3 kwietnia odbędzie się w teatrze miejskim wielki koncert, urządzony staraniem Komitetu pod przewodnictwem X. arc. Symona i P. prez. Leowej, z którego dochód zostanie obrócony na obdarowanie naszych dzielnych żołnierzy i legionistów w święta Wielkanocne. Komitetowi udało się pozyskać wielką śpiewaczkę

 • Legiony w prasie węgierskiej (28-03-1916)

   

  Do szeregu pełnych sympatyi i uznania dla Legionów polskich głosów prasy węgierskiej, przybywa jeszcze jeden. Jest to list oficera węgierskiego, walczącego na froncie wschodnim, pisany 28 stycznia b. r., a ogłoszony 2 marca przez budapeszteńską „Alkotmany" z uwagą, że bohaterskie Legiony polskie zasługują w pełni na to, by im więcej, niż dotychczas poświęcić miejsca. Brzmi on jak następuje:

 • Z frontu Legionów. (28-03-1916)

  Z siedziby komendy Legionów donoszą: Dnia 16 b. m. na wezwanie komendanta Legionów zjechali się komendanci wszystkich pułków legionowych ze wszystkich odcinków rozległego frontu, by uczestniczyć we wspólnej, szczegółowej naradzie. Drugim punktem programu było udekorowanie orderem żelaznej Korony kapitana Władz. Zagórskiego. Otoczony oficerami legionowymi przemówił nacz. komendant Legionów jen. Puchalski, podnosząc pracę i zasługi szefa sztabu Legionów. „Order — za, kończył — który niebawem zawiśnie na piersi kap. Włodzimierza Zagórskiego, jest wysokiem, jak na jego lata, odznaczeniem, jest jednak, jak wiemy tutaj wszyscy, pracowicie zasłużoną nagrodą za trudy i cnoty. Wierzę też, że oficer ten nie zamyka jeszcze szeregu odznaczeń , które w karyerze wojskowej czekają naszego szefa sztabu, jego szerokie piersi pomieszczą i czekają na dalsze i dalsze?”

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-03-1916

 • Biskup Bandurski u chorego pułkownika Legionów. (24-03-1916)

  Onegdaj odwiedził ks. biskup Bandurski chorego pułkownika Legionów polskich Hallera, bawiącego obecnie na kuracyj w Badenie pod Wiedniem. Pułkownik Haller ma się lepiej i jest nadzieja, że już niebawem powróci zupełnie do zdrowia. Po wyleczeniu zająć ma pułkownik Haller bardzo wybitne stanowisko w Legionach.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-03-1916

 • Śmierć porucznika Legionów Ehrlicha. (23-03-1916)

   

  Doszła nas smutna wiadomość, iż lekarz Legionów, porucznik Wilhelm Ehrlich zmarł w Królestwie, jako ofiara choroby zakaźnej. Urodzony w Jarosławiu, po odbytej praktyce dentystycznej we Francyi i Niemczech, osiadł bł. p. Ehrlich w Krakowie, gdzie wspólnie z radcą dworu Borzemskim prowadził rozległą praktykę dentystyczną.

 • Podarki wielkanocne dla Legionistów polskich. (22-03-1916)

  Otrzymaliśmy następujący komunikat: Liga kobiet zawiadamia, że rozpoczęlo się już pakowanie darów wielkanocnych dla legionistów. Kto więc pragnie przyczynić się do uprzyjemnienia naszym chlopcom dni świątecznych w okopach, niech pospieszy z ofiarą. Musimy spieszyć z posyłką, by doszła na czas, a jeśli to możliwe choć na kilka dni przed świętami. Roztopy wiosenne utrudniają komunikację kołową, a dostawa od kolei do poszczególnych pozycji będzie ciężka i powolna. Dzięki ofiarności Polskich mieszkańców Lwowa.

 • Prasa niemiecka o malarzach Legionów. (21-03-1916)

   

  W jednym z ostatnich numerów wydawnictwa niemieckiego „Reklams Universum” znajduje się artykuł p. t. „ Die Maler der polnischen Legionen", poświęcony plastycznej sztuce polskiej, odtwarzającej życie młodzieży w Legionach. Artykuł pióra Egona Dietericsteina z Wiednia, zdobi 12 reprodukcyj płócien polskich malarzy.

 • Uznanie Najwyższego wodza Armii dla Legionów (14-03-1916)

   

  Rozkaz Komendy Polskich Legionów Nr. 199 ogłasza: Jego Ces. Wysokość Naczelny Komendant Armii Arcyks. Fryderyk raczył po dzisiejszej paradzie wyrazić mi swoje Najwyższe zadowolenie i uznanie dla Legionów za ich waleczność i dzielność w czasie całej kampanij, a osobliwie w walkach na obecnym terenie, dodając przytem, te oddziały legionowe, które dziś widział, również znalazły zupełne uznanie.

 • Wzrost autorytetu Legionów w Warszawie (09-03-1916)

   

  Zmienione zapatrywania cenzury warszawskiej na N. K. N. Korespondencya „Il. Kuryera Codz.”:

              Warszawie daje się obecnie odczuwać duży wzrost autorytetu Legionów. Ostatnie dwa pogrzeby oficerów Legionów: Karskiego i Mansperla przemieniły się w dużą manifestacyę narodową i poruszyły wszystkie warstwy ludności. Władze niemieckie, które z początku ociągały się z udzieleniem pozwolenia na nie, zostały zaskoczone powagą i rozmiarami tych manifestacyi.

              Od czasu pogrzebów widać pewne dodatnie zmiany w prasie. Cenzura niemiecka

 • Wystawa Legionów (01-03-1916)

   

  Komitet wystawy Legionów przypomina artystom polskim, że termin zgłoszenia dzieł na tę wystawę upływa z dniem 1 marca b. r. Przyjmowane będą obrazy, rysunki i rzeźby związane treścią z dziejami i bohaterami Legionów, tudzież portrety wybitniejszych osobistości, propagujących ideę Legionów, także krajobrazy przedstawiające pobojowiska, cmentarze i groby legionistów.

  Otwarcie wystawy nastąpi w połowie marca b. r . w salonach krak. Tow Sztuk Pięknych.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1-03-1916

 • O pracę dla superarbitrowanych legionistów (01-03-1916)

   

  Biuro pośrednictwa pracy dla superarbitrowanych legionistów przy departamencie wojskowym N. K. N. w Piotrkowie poleca kołom pracodawców następujących byłych legionistów, dla których na razie me ma w swej ewidencyi wolnych miejsc: technika dentystycznego, dozorcę robót budowlanych, nauczyciela domowego,

 • Gen. Riml o Legionach (24-02-1916)

   

  Współpracowniczka „Gazety wieczornej" zamieszcza dłuższy wywiad z kom. Lwowa Rimlem. O Legionach wyraził się gen. Riml jak następuje: Osobiście zetknąłem się z nimi tylko w bitwie pod Łowczówkiem, gdzie miałem sposobność poznać brygadyera Piłsudskiego. Muszę przyznać, że

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.