• W sprawie podręczników szkolnych dla superarbitrowanych legionistów. (11-07-1916)

   

  Dla użytku superarbitrowanych legionistów, przygotowujących się do egzaminów, utworzoną zostanie przy Departamencie Opieki N. K, N. bezpłatna wypożyczalnia podręczników szkolnych, używanych w zakładach naukowych średnich, na uniwersytetach i politechnikach, w akademiach rolniczych i t. p. Osoby, któreby posiadały takie podręczniki, a nie potrzebowały ich więcej dla własnego użytku, mogą przysłużyć się dobrej wprawie, nadsyłając je do Departamentu Opieki N. K. N., Kraków, Batorego 20.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-07-1916

   

 • Stanisławowska kolumna Legionów w Krakowie. (11-07-1916)

   

  Kolumna Legionów, której odsłonięcie bardzo uroczyście obchodził Stanisławów bezpośrednia prawie przed ostatnimi wypadkami wojennymi, wywiezioną została w swoim czasie z miasta i umieszczoną została pod opieką N. K. N. w Krakowie w gmachu Zarządu N. K. N. przy ulicy Gołębiej. Dzienniki lwowskie podając tę wiadomość błędnie poinformowały, jakoby Stanisławowską kolumnę Legionów umieszczono na Wawelu. Znajdzie się ona tani obok innych kolumn i tarcz Legionów, ale dopiero po woj-nie i wtedy, gdy zostanie całkowicie pokryta gwoździami.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-07-1916

   

 • Czeski głos o Legionach. (10-07-1916)

   

  Charakterystyka Legionów w „Lidovych Novinach”

   

  W berneńskich ,,Lidovych Novinach" spotykamy po raz pierwszy rzeczową, sprawiedliwą i na ogół wyczerpującą charakterystykę Legionów polskich. Smiało powiedzieć można, że jest to pierwszy głos o Legionach, wyszły z łona Słowiańszczyzny austro-wegierskiej, która dotychczas traktowała je przeważnie z obojętnością. jeśli nie z niedowierzaniem, lekceważeniem, czy niechęcią. Zdobywała się co najwyżej na przedruki bez komentarzy, lub krótkie, kronikarskie notatki.

 • Ujednostajnienie odznak Legionowych. (07-07-1916)

   

  Odznaki oficerów na wzór pruski.

  Jak nam donoszą, w tych dniach zadecydowała komenda Legionów zaprowadzenie nowych odznak legionowych dla wszystkich trzech brygad: Odznakami podoficerów będą w najbliższej przyszłości paski czerwone jak nosili dotychczas Piłsudzczycy), nie naszyte jednak na kołnierzu, lecz na naramiennikach, a to dla starszego żołnierza odznaką będzie jeden pasek, kaprala dwa paski, plutonowego trzy, sierżanta pasek srebrny. Oficerowie na wzór pruski nosić będą epolety i gwiazdki, wraz z liczbą pułku, na tych wyszytą.

 • Koncert dla Legionistów (07-07-1916)

   

  odbył się w ich gospodzie przy linii A-B 45 pod artystycznym kierunkiem wysoko ze swej ofiarności na cele filantropijne cenionej pianistki p Ludwiki Grodzickiej. Salę po brzegi wypełnili legioniści z pułków piechoty i artyleryi wraz z oficerami, między którymi był major Merwin. Rozpoczęła b. artystka teatru m. p. Anna Kalużyńska-Freege prawdziwym artyzmem i z właściwym jej przejęciem wykonaną deklamacyą kilku pięknych poematów b. aktualnych, która słuchaczy rozrzewniła i zachwyciła.

 • W sprawie ubrań dla superarbitrowanych legionistów (03-07-1916)

   

  Przy departamencie opieki N. K. N. w Krakowie przy ulicy Batorego l. 20 istnieje magazyn ubrań cywilnych, który posiada na składzie kilkaset nowych garniturów w rozmaitym gatunku, tyleż narzutek j czapek. — W drodze znajduje się transport 450 par obuwia. Ubrania wydawane są zupełnie bezpłatnie niezamożnym legionistom, świeżo superarbitrowanym — tacy zaś byli legioniści, którzy otrzymali już posady,

 • Ostatnie wiadomości z frontu Legionów (20-06-1916)

   

  Od początku ofenzywy do 17 b. m. w południe wszystkie trzy brygady razem miały 6 zabitych i 28-30 rannych.

  I. brygada — zupełny spokój. Wielka bitwa była od 12 do 16. Straty po naszej stronie minimalne, straty rosyjskie olbrzymie.

  II. brygada —miedzy 5 a 8b.m, kiedy były ogromne ataki artyleryi rosyjskiej, brygada miała

 • Legionowy dramat filmowy (09-06-1916)

   

  Jak już donosiliśmy za pismami wiedeńskiemi, obecnie znajduje się w opracowaniu sztuka fil­mowa o treści, zaczerpniętej z historyi Legionów. Autor jej, dr Bora (chorąży Maksymilian Stransky z Wiednia, przydzielony do polskich Legio­nów), wziął tu za podkład szereg epizodów z działalności Legionów, przyczem poważną rolę w samej koncepcyi odegrał stary Kraków, który do autora, przybywającego tu po raz pierwszy, przemówił silnie i zainspirował go.

              Sztuka ma tytuł:

 • Schronisko byłych legionistów w Wiedniu (04-06-1916)

   

  Komitet schroniska pod zarządem Stanisława Lewandowskiego urządza we czwartek, 8 b. m. wspólną wycieczkę do Grinzing-Krapfenwald. — W ogrodzie przygotowane będą różne gry towarzyskie i tombola. Bufet we własnym zarządzie przygotują panie komitetowe.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 4 czerwca 1916 

 • „Święcone" dla legionistów (26-04-1916)

   

  Staraniem Sekcyi Ligi Kobiet urządzono w pierwsze święto wielkanocne w sali „Sokoła” „święcone“ dla rannych, rekonwalescentów i przejezdnych legionistów, przebywających w Krakowie. Salę „Sokoła" przystrojono zielenią, a na ścianie naprzeciwko głównego wejścia umieszczono portret brygadyera Piłsudskiego, na amarantowem tle, w otoczeniu zieleni. Na uroczystość przybyli

 • Reorganizacya Legionów polskich (26-04-1916)

  Wiedeń, 24 kwietnia.

  Bardzo pocieszającym objawem jest uregulowanie szeregu kwestyi, związanych z Legionami polskimi.

  Nowy komendant Legionów, generał Puchalski, potrafił w krótkim czasie zyskać sobie sympatyę żołnierzy legionowych i całego społeczeństwa polskiego. Zabiegom jego udało się uzyskać aprobatę najwyższych kół co do reorganizacyi Legionów.

 • 774 medali austryackich i 14 krzyżów niemieckich dla 2 i 3 Brygady Legionów (18-04-1916)

   

  Za znakomite zachowanie się wobec nieprzyjaciela oraz waleczność i inicyatywę w czasie ostatnich walk na Polesiu Wolyńskiem przyznała świeżo Naczelna Komenda Armii oficerom i żołnierzom 1 pułku artyleryi, 4 i 6 pułków piechoty legionowej sto pięćdziesiąt złotych, srebrnych i bronzowych medali.

 • Święcone dla Legionistów w Krakowie (13-04-1916)

  Otrzymujemy następujący komunikat: Krakowskie Koło Ligi Polek postanowiło podjąć Legionistów znajdujących się w szpitalach skromnem święconem w sali Sokoła.

              Niezawodnie publiczność krakowska pospieszy chętnie z darami dla swych żołnierzy. Liga prosi o nadsyłanie ich w ostatnich dniach W. Tygodnia do lokalu Ligi Gołębia 20 I. p . Wędliny, jaja, placki drożdżowe są najwięcej pożądanymi darami.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14 kwietnia 1916

 • Nowomianowany dowódca legionów (12-04-1916)

  Generał Puchalski, został mianowany naczelnikiem legionów polskich, na miejsce generała feldmarszałka Durskiego, który ustąpił wskutek choroby.

  Świat, 8/14-04-1916

 • Bohaterski zgon legionistów (29-03-1916)

   

  Dnia 13 b. m. na patrolu wywiadowczym, osłaniając odwrót plutonu, otoczonego przez Rosyan w olbrzymich bagnach, oraz czyniąc nadludzki wysiłek, by nie oddać w ręce nieprzyjaciela ciężko rannego kolegi, zginęli śmiercią bohaterską ułani I. pułku. Wachmistrz Ostrowski Tadeusz i ułan Sałaciński.

 • Koncert na dary wielkanocne dla żołnierzy i legionistów polskich (29-03-1916)

   

  Dnia 3 kwietnia odbędzie się w teatrze miejskim wielki koncert, urządzony staraniem Komitetu pod przewodnictwem X. arc. Symona i P. prez. Leowej, z którego dochód zostanie obrócony na obdarowanie naszych dzielnych żołnierzy i legionistów w święta Wielkanocne. Komitetowi udało się pozyskać wielką śpiewaczkę

 • Legiony w prasie węgierskiej (28-03-1916)

   

  Do szeregu pełnych sympatyi i uznania dla Legionów polskich głosów prasy węgierskiej, przybywa jeszcze jeden. Jest to list oficera węgierskiego, walczącego na froncie wschodnim, pisany 28 stycznia b. r., a ogłoszony 2 marca przez budapeszteńską „Alkotmany" z uwagą, że bohaterskie Legiony polskie zasługują w pełni na to, by im więcej, niż dotychczas poświęcić miejsca. Brzmi on jak następuje:

 • Z frontu Legionów. (28-03-1916)

  Z siedziby komendy Legionów donoszą: Dnia 16 b. m. na wezwanie komendanta Legionów zjechali się komendanci wszystkich pułków legionowych ze wszystkich odcinków rozległego frontu, by uczestniczyć we wspólnej, szczegółowej naradzie. Drugim punktem programu było udekorowanie orderem żelaznej Korony kapitana Władz. Zagórskiego. Otoczony oficerami legionowymi przemówił nacz. komendant Legionów jen. Puchalski, podnosząc pracę i zasługi szefa sztabu Legionów. „Order — za, kończył — który niebawem zawiśnie na piersi kap. Włodzimierza Zagórskiego, jest wysokiem, jak na jego lata, odznaczeniem, jest jednak, jak wiemy tutaj wszyscy, pracowicie zasłużoną nagrodą za trudy i cnoty. Wierzę też, że oficer ten nie zamyka jeszcze szeregu odznaczeń , które w karyerze wojskowej czekają naszego szefa sztabu, jego szerokie piersi pomieszczą i czekają na dalsze i dalsze?”

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-03-1916

 • Biskup Bandurski u chorego pułkownika Legionów. (24-03-1916)

  Onegdaj odwiedził ks. biskup Bandurski chorego pułkownika Legionów polskich Hallera, bawiącego obecnie na kuracyj w Badenie pod Wiedniem. Pułkownik Haller ma się lepiej i jest nadzieja, że już niebawem powróci zupełnie do zdrowia. Po wyleczeniu zająć ma pułkownik Haller bardzo wybitne stanowisko w Legionach.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-03-1916

 • Śmierć porucznika Legionów Ehrlicha. (23-03-1916)

   

  Doszła nas smutna wiadomość, iż lekarz Legionów, porucznik Wilhelm Ehrlich zmarł w Królestwie, jako ofiara choroby zakaźnej. Urodzony w Jarosławiu, po odbytej praktyce dentystycznej we Francyi i Niemczech, osiadł bł. p. Ehrlich w Krakowie, gdzie wspólnie z radcą dworu Borzemskim prowadził rozległą praktykę dentystyczną.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.