• Z żałobnej karty Legionów (13-08-1916)

  Jan Żubr Nemeczek, sierżant 5 pułku I brygady Legionów polskich, poległ bohaterską śmiercią na Wołyniu dnia 8 czerwca br., w czasie wieczornego wypadu na nieprzyjaciela. Syn włościanina z pod Tarnobrzega, jako uczeń gimnazyalny należał do organizacyi strzeleckiej w Nowym Sączu. Z wybuchem wojny

 • Departament opieki nad superarbitrowanymi legionistami (09-08-1916)

  W Krakowie powstała nowa Instytucja naczelnego komitetu narodowego, a mianowicie departament opieki nad superarbitrowanymi legjonistami. Szefem departamentu opieki jest poseł sejmowy i marszałek powiatowy dr. Jan Hupka. Naczelnikiem biura departamentu jest por. Józef Okolowicz.

   

  Departament dąży do tego, aby

 • Dom uzdrowieńców (09-08-1916)

  W Komieńsku istnieje t. zw. „Dom uzdrowieńców legionów polskich", w którym pomieszczenie znajduje około 1,000 rannych i chorych legionistów. Pensjonarze „domu uzdrowieńców" oderwani od wszelkich środowisk kulturalnych, tęsknią do strawy duchowej w postaci książki. „Dom uzdrowieńców" temu ich pragnieniu niezawsze zadośćuczynić może, ponieważ młoda ta instytucja nie ma jeszcze bibljoteki odpowiednio wyposażonej. 

 • W drugą rocznicę wkroczenia Legionów do Królestwa Polskiego (07-08-1916)

  Wczorajszy obchód drugiej rocznicy wkroczenia Legionistów do Królestwa rozpoczął się o godzinie 9 nabożeństwem w kościele N. P. Maryi, odprawionem przez arcyb. ks. Symona.

   

  W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele N. K. N. z wicepr. Jaworskim i posłem Zieleniewskim na czele, Liga kobiet, weterani z r. 63 ze sztandarami, oficerowie i legioniści oraz liczna publiczność. Po nabożeństwie sformował się przed kościołem pochód, który udał się na cmentarz rakowicki, gdzie złożono wieńce na grobie poległych uczestników powstania 63 r., następnie. zarzucono kwiatami i zielenią groby legionistów.

 • Biuro pośrednictwa pracy dla b. legionistów (30-07-1916)

   

  Wśród zgłaszających się do Biura superarbitrowanych legionistów poszukują pracy: profesor gimnazyalny — historyk, słuchacz filozofii mogący udzielać lekcyi w zakresie ośmiu klas gimnazyalnych, urzędnik z działu asekuracyjnego, buchalter, dwóch pomocników handlowych, trzech

 • Nowy komendant bryg. Legionów (30-07-1916)

   

  Dnia 15 bm. po ustępującym na stanowisko zastępcy generał gubernatora w Lublinie generał majorze Wiktorze Grzesickim, komendę brygady Legionów Polskich objął pułkownik sztabu generalnego austryackiego hr. Szeptycki, Polak, brat metropolity lwowskiego. Stosunek nowego wodza brygady do Legionów jest pełen życzliwości i przychylności, to też, dotychczas przynajmniej, stosunki między nim i jego podwładnymi układają się bardzo dobrze.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30 lipca 1916

 • Nowe szkoły oficerskie Legionów (30-07-1916)

   

  Wiedeń. (B. kor.). Z wojennej kwatery prasowej: W najbliższym czasie komenda Legionów polskich utworzy dwie szkoły dla aspirantów na oficerów, w Lublinie i Piotrkowie. Instruktorem obu szkół zamianowano pułkownika Legionów Sikorskiego. Liczba frekwentantów oba szkół wynosić będzie najwięcej 50.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30 lipca 1916

 • Legiony – pułkownik (ilustracja) (25-07-1916)

   

  Pułkownik Józef de Hallenburg Haller objął komendę II brygady Legionów.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 26-07-1916

   

 • Ostatnie dzieło Kossaka na wystawie warszawskiej (25-07-1916)

   

  Tow. Przyj. Zachęty Szt. P. w Warszawie. Na wystawę przybyło świeżo ostatnie dzieło Wojciecha Kossaka. Za temat do obrazu posłużył znakomitemu artyście epizod z przełamania frontu pod Gorlicami w d. 3 maja 1915 roku. Przedstawia on chwilę zdobycia przez piechotę Legionów wieży kościoła w Brzostku, na którego dzwonnicy zamknęła się garść żołnierzy rosyjskich z karabinem maszynowym.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 26-07-1916

   

 • 250 medali waleczności w II pułku Legionów. (21-07-1916)

   

  Kampania poleska 1915 r. jest zamkniętą — dopiero teraz jednak napływają odznaczenia za waleczność, okazaną w jesiennych bojach przez legionistów. Szósty pułk piechoty otrzymał świeżo 122 medale waleczności, tak, że liczba odznaczonych szóstaków wzrosła do 182 oficerów i żołnierzy. Lista walecznych nie została tern bynajmniej wyczerpaną. Nie nadeszły jeszcze t. zw. odznaczenia oficerskie, czyli dekoracye wyższych stopni, przyznawane tylko oficerom. Gdy te dekoracye nadejdą — liczba tych, którzy w naszym pułku otrzymali medale waleczności, przejdzie cyfrę 250. Jak na młody pułk, który — pomijając walkę okopową ma za sobą tylko jesienną kam-panię na Wołyniu i Polesiu, cyfra to dostatecznie stwierdzająca waleczność szóstaków i ich bohaterstwo w ciężkich okazywane warunkach.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-07-1916

   

 • Pułkownik Berbecki. (14-07-1916)

   

  Pułkownik V pułku Legionów, Berbecki, został ranny w brzuch, w bitwie koło S. Znajduje się w szpitalu w K. Stan pułkownika pomyślny. Lekarze twierdzą, że aczkolwiek rana jest poważna, uda się pułkownika Berbeckiego utrzymać przy życiu.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-07-1916

   

 • Pułkownik Minkiewicz. (14-07-1916)

   

  Pułkownik III pułku Legionów, Minkiewicz, został ciężko ranny w bitwie koło S. Wedle nie stwierdzonych wieści dostał się do niewoli.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-07-1916

   

  Save

 • Oddziały dla legionów przy szpitalach kraj. Stow. Czerw. Krzyża. (11-07-1916)

   

  Z pomieszczenia w szpitalach kraj. Stow. Czerw. Krzyża korzystały od początku wojny liczne zastępy rannych i chorych legionistów. Dla zabezpieczenia pewnej stale ilości łóżek, potworzono z czasem osobne oddziały szpitalne dla legionistów przy szpitalach rezerwowych Czerw. Krzyża. Pierwszy taki oddział, na 100 łóżek, powstał w Nowy m Targu. Otwarto go 15. kwietnia b. r. Drugi oddział, również na 100 łóżek powstał w Rabce. Trzeci oddział, na 120 łóżek, utworzono przy szpitalu Czerwonego Krzyża w Radomiu. Czwarty, ma powstać w Kielcach, wreszcie poświęcony głównie chirurgii na 180 łóżek, przy szpitalu Czerwonego Krzyża w Piotrkowie.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-07-1916

   

 • W sprawie podręczników szkolnych dla superarbitrowanych legionistów. (11-07-1916)

   

  Dla użytku superarbitrowanych legionistów, przygotowujących się do egzaminów, utworzoną zostanie przy Departamencie Opieki N. K, N. bezpłatna wypożyczalnia podręczników szkolnych, używanych w zakładach naukowych średnich, na uniwersytetach i politechnikach, w akademiach rolniczych i t. p. Osoby, któreby posiadały takie podręczniki, a nie potrzebowały ich więcej dla własnego użytku, mogą przysłużyć się dobrej wprawie, nadsyłając je do Departamentu Opieki N. K. N., Kraków, Batorego 20.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-07-1916

   

 • Stanisławowska kolumna Legionów w Krakowie. (11-07-1916)

   

  Kolumna Legionów, której odsłonięcie bardzo uroczyście obchodził Stanisławów bezpośrednia prawie przed ostatnimi wypadkami wojennymi, wywiezioną została w swoim czasie z miasta i umieszczoną została pod opieką N. K. N. w Krakowie w gmachu Zarządu N. K. N. przy ulicy Gołębiej. Dzienniki lwowskie podając tę wiadomość błędnie poinformowały, jakoby Stanisławowską kolumnę Legionów umieszczono na Wawelu. Znajdzie się ona tani obok innych kolumn i tarcz Legionów, ale dopiero po woj-nie i wtedy, gdy zostanie całkowicie pokryta gwoździami.

   

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-07-1916

   

 • Czeski głos o Legionach. (10-07-1916)

   

  Charakterystyka Legionów w „Lidovych Novinach”

   

  W berneńskich ,,Lidovych Novinach" spotykamy po raz pierwszy rzeczową, sprawiedliwą i na ogół wyczerpującą charakterystykę Legionów polskich. Smiało powiedzieć można, że jest to pierwszy głos o Legionach, wyszły z łona Słowiańszczyzny austro-wegierskiej, która dotychczas traktowała je przeważnie z obojętnością. jeśli nie z niedowierzaniem, lekceważeniem, czy niechęcią. Zdobywała się co najwyżej na przedruki bez komentarzy, lub krótkie, kronikarskie notatki.

 • Ujednostajnienie odznak Legionowych. (07-07-1916)

   

  Odznaki oficerów na wzór pruski.

  Jak nam donoszą, w tych dniach zadecydowała komenda Legionów zaprowadzenie nowych odznak legionowych dla wszystkich trzech brygad: Odznakami podoficerów będą w najbliższej przyszłości paski czerwone jak nosili dotychczas Piłsudzczycy), nie naszyte jednak na kołnierzu, lecz na naramiennikach, a to dla starszego żołnierza odznaką będzie jeden pasek, kaprala dwa paski, plutonowego trzy, sierżanta pasek srebrny. Oficerowie na wzór pruski nosić będą epolety i gwiazdki, wraz z liczbą pułku, na tych wyszytą.

 • Koncert dla Legionistów (07-07-1916)

   

  odbył się w ich gospodzie przy linii A-B 45 pod artystycznym kierunkiem wysoko ze swej ofiarności na cele filantropijne cenionej pianistki p Ludwiki Grodzickiej. Salę po brzegi wypełnili legioniści z pułków piechoty i artyleryi wraz z oficerami, między którymi był major Merwin. Rozpoczęła b. artystka teatru m. p. Anna Kalużyńska-Freege prawdziwym artyzmem i z właściwym jej przejęciem wykonaną deklamacyą kilku pięknych poematów b. aktualnych, która słuchaczy rozrzewniła i zachwyciła.

 • W sprawie ubrań dla superarbitrowanych legionistów (03-07-1916)

   

  Przy departamencie opieki N. K. N. w Krakowie przy ulicy Batorego l. 20 istnieje magazyn ubrań cywilnych, który posiada na składzie kilkaset nowych garniturów w rozmaitym gatunku, tyleż narzutek j czapek. — W drodze znajduje się transport 450 par obuwia. Ubrania wydawane są zupełnie bezpłatnie niezamożnym legionistom, świeżo superarbitrowanym — tacy zaś byli legioniści, którzy otrzymali już posady,

 • Ostatnie wiadomości z frontu Legionów (20-06-1916)

   

  Od początku ofenzywy do 17 b. m. w południe wszystkie trzy brygady razem miały 6 zabitych i 28-30 rannych.

  I. brygada — zupełny spokój. Wielka bitwa była od 12 do 16. Straty po naszej stronie minimalne, straty rosyjskie olbrzymie.

  II. brygada —miedzy 5 a 8b.m, kiedy były ogromne ataki artyleryi rosyjskiej, brygada miała

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.