Dziennikarze krakowscy w hołdzie Sienkiewiczowi

 

Z okazyi 70 rocznicy urodzin Autora nieśmiertelnej „Trylogii" — Syndykat dziennikarzy krakowskich wysyła do Henryka Sienkiewicza adres o brzmieniu następującem :

Czcigodny Panie!

Wśród pożaru świata i Polski przypadł siedemdziesiąty dzień Twoich urodzin, jeśli tej pięknej jesiennej daty Twego życia nie zatarły w pamięci naszej ogromne zdarzenia chwili obecnej,

które z łoskotem przepływają przez każdą komórkę mózgu polskiego, to odbierasz Czcigodny Panie dowód, świadczący wymowniej od najuroczystszych zapewnień, czem stałeś się dla swego Narodu.

W okolicznościach dzisiejszych może wyrazić się ta nasza pamięć o Twoim dniu jubileuszowym w skromnej jedynie postaci: przychodzimy tylko z życzeniami. Lecz są one z rodzaju tych, które módz wypowiedzieć i które módz odebrać z poczuciem, że tętni w nich treść żywa i prawdopodobna, jest samo już szczęściem.

Z głębi dusz i serc członkowie Syndykatu dziennikarzy krakowskich wypowiadają życzenie, aby to, co w natchnionych widzeniach swych oglądałeś wzrokiem Polaka i artysty na prastarych polach naszej chwały, stało się rychło znowu promienną jawą i aby Twe miłujące oczy na długo spoczęły na tym obrazie śnionym z najwyższą tęsknotą przez Ciebie i przez cały Naród.

Znakomitemu pisarzowi przesłano wiele pism i depesz z serdecznemi życzeniami. Między in nymi wysłał Marszałek kraju Stanisław Niezabitowski następującą depeszę:

„ Oby nam było dano jeszcze w długie lata składać życzenia i hołdy największemu geniuszowi, najszlachetniejszemu sercu w naszym narodzie".

Zarząd miasta Lwowa w adresie wystosowanym do Sienkiewicza, mówi:

Lwów, ta zasłużona placówka kresowa wiecznie baczna i zawsze czujna na każde drgnienie duszy narodowej, wyraża Tobie, Czcigodny Panie, swe życzenia szczere. Wszyscy pamiętamy, iżeś jako autor nieśmiertelnej Trylogii, z miłością odmalował dawnych obrońców granicznych dzierżaw polskich, tych rycerzyków bez skazy, wiodących ród swój także z grona mieszczan lwowskich. Dzieła zaś Twoje roztaczając naokół blask i ciepło, dodawały nam w m rocznych chwilach życia hartu, przynosiły w bolesnem udręczeniu silne pokrzepienie. Dzisiaj wreszcie, gdy kraina polska, wyniszczona do cna ogniem i mieczem, walczy z niedostatkiem i trosk o chleb powszedni, Ty jeden z pierwszych odczułeś niedolę powszechną i zakołatałeś do serc „ofiarnych po całym świecie, pamiętając przytem o godności narodu. Niechaj jasna jutrzenka odradzającej się Polski, ozłoci swymi Promieniami Twoje skronie.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-05-1916 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.