Ze świata

Medyolan, 18 września.

Tutejszy „Secolo” donosi, że rojaliści we Francyi sądzą, iż nastała teraz najlepsza pora dla ich agitacyi. Rozszerzają oni po całej Francyi odezwy ulotne, w których twierdzą, iż Niemcy dlatego zwyciężają, ponieważ mają monarchiczną formę rządu. Również i Francya musi zostać manorchią.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-09-1914

Berlin. „Nord. Allg. Ztg." przynosi sprawozdanie wysłanego w służbowym charakterze do Lowanium urzędnika cesarskiego jenenralnego gubernatora Brukseli. Sprawozdanie stwierdza, że tylko jedna piąta lub jedna szósta część miasta leży w gruzach. Większość budynków publicznych pozostała nienaruszoną. Przedewszystkiem wspaniały ratusz. Kościół św. Piotra jest tylko tak nieznacznie uszkodzony, że będzie mógł być z łatwością odnowiony. Także wszystkie drogocenniejsze przedmioty mogły być przez naszych żołnierzy uratowane z kościoła. Zasługę uratowania skarbów sztuki przedewszystkiem należy przypisać interwencyi komendanta etapowego majora Manteuffla i pułkownik Becka z wojsk kolejowych.

Konstantynopol, 18.9 — T. A. P. - Ogłoszono, iż każdy okręt, wpływający do Bosforu, winien zatrzymać się zewnątrz linii min. Okręt będzie odesłany do nadzoru wojennego i dopiero otrzymawszy pozwolenie będzie mógł przepłynąć cieśniny. Podczas przejazdu dokonywanie zdjęć fotograficznych jest wzbronione.

 

Kurjer Poranny, 19-09-1914

Berlin, 18 września.

„Lokal-Anzeiger" donosi z Rosendaal: Wszystkie zamożne rodziny Antwerpii uciekły z miasta po pierwszych bombach Zeppelinowych. Wśród pozostałej ludności panuje nieopisana nędza. Głodni mieszkańcy muszą być żywieni w żołnierskich kuchniach. Załoga wojskowa jest zupełnie zdemoralizowana. Żołnierze są przekonani, że wszelki opór jest daremny. Król od kilku dni jest niewidzialny. Prawdopodobnie wyjechał.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-09-1914

Londyn, 18:9 — Tol: Ag: Pet.—Izba Gmin. Komisja. królewska pod prezesurą lorda kanclerza głosiła o zatwierdzeniu przez króla billów o home-rule'u i o rozdziale kokieta od parostwa w Walii. To są pierwsze akty parlamentarne, wniesione do księgi ustaw bez uprzedniej zgody izby lordów. Członkowie gabinetu, izby lordów i partii rządowej, którzy zebrali się u stóp tronu dla wysłuchania zatwierdzenia królewskiego, powitali go głośnemi okrzykami, co było manifestacją, niemającą precedensu w parlamencie. Poza tem komisarz zwierzchniczy przeczytał ustawę tronową o odroczeniu sesji parlamentu do 27 października.

 

Kurjer Poranny, 19-09-1914

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.