Ze świata

Znany pisarz Jeróme K. Jeróme zamieścił w „Daily News" swe wrażenia z obecnej wojny.

 

Na statku, płynącym do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Jeróme spotkał urzędnika Stanów, który jako amerykański attache przy niemieckim sztabie generalnym, jeździł po całej Belgii wzdłuż i wszerz.

 

Temu Amerykaninowi, jako „człowiekowi, nie mającemu z góry powziętych poglądów", władze niemieckie, poleciły zbadać oskarżenia o okrucieństwa, które mieli popełnić niemieccy żołnierze. Zdaniem tego Amerykanina, większość wypadków okrucieństwa, jak zresztą poucza historya wszystkich krajów i stuleci, nie ulegała wątpliwości.

Proklamowanie „świętej wojny”

Scena z procesyi na ulicach Konstantynopola.

 

 

[Więcej w tekście z dn. 17-11-1914]

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-11-1914

Rzym. (B. K.) Papież wystosował do biskupów świata, katolickiego encyklikę, w której jest powiedzianem, że przy wstąpieniu na, Stolicę św. dwojakie uczucia ożywiały duszę papieża. Pierwszem z nich była boleść z powodu pożałowania godnego położenia, w jakiem się obecnie znajduje spoleczenstwo, drugiem radość z powodu stanu, w jakim mu poprzednik pozostawił Kościół. Papież kreśli w encyklice straszny Obraz wojny. Straszny ten obraz krwi i nieszczęścia przywiódł mu na pamięć ostatnie słowa. poprzednika i powoduje go do rozpoczęcia od nich urzędu. Papież zaklina. więc książąt i narody, aby położyły kres bratobójczym sporom. Lecz inna także wojna zasmuca serce papieża, niemniej zgubne, a, nawet jeszcze poważniejsza, albowiem wojna w dziedzinie ducha. Tę należy uważać. za zaczątek wojny drugiej. Jej główne przyczyny leżą w braku szczerej miłości bliźniego pośród ludzi, w wzgardzie i niesprawiedliwości, ujawniającej się w stosunkach między rozmaitemi klasami obywateli, a dalej w tem, że dobro materyalne stało się jedynym celem ludzkości.

Rzym, 17 listopada. (WAT). Socyalistyczny „Avanti” rozpisał ankietę na temat, czy akcya pokojowa socyalistów mogłaby liczyć w chwili obecnej na powodzenie. Socyaliści belgijscy uchylili się od odpowiedzi, jako przedstawiciele narodu najbardziej dotychczas przez wojnę pokrzywdzonego. Socyal-demokraci niemieccy oświadczyli, że popełnili już jeden błąd, wypowiadając się za wojną, nie chcą więc obecnie popełniać drugiego, przemawiając za pokojem. Socyaliści francuscy twierdzą, że pokój byłby dzisiaj albo spóźniony, albo przedwczesny. Głośny antimilistrysta francuski, Herve, pisze, że, jako gorliwy pacyfista, musi się oświadczyć za doprowadzeniem wojny do końca, wie bowiem, iż Francya prowadzi wojnę przeciwko wojnie.

Helsingfors, 17 listopada. (P.). Senta zamknął towarzystwo niemieckie w Wyborgu. Zawieszono działalność niemieckiego towarzystwa dobroczynności w Helsingforsie i jego oddziały w innych miastach. Generał-gubernator wstrzymał na czas wojny wydawnictwo dziennika „Karialanlechti” i Hangebladet”.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 18-11-1914

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.