Ze świata

Z Kijowa donoszą do »Kurjera Lwowskiego«: Kijowski urząd żywnościowy zwrócił się do ukraińskich władz aprowizacyjnych z depeszą następującą:

W Kijowie zupełny brak chleba. Dowozu niema żadnego. W związku z wypadkami na linii połtawskiej zboża otrzymać nie można. Ludność w ciągu ostatniego tygodnia otrzymuje racyę głodową. Na posiedzeniu gubernialnego komitetu żywnościowego z przedstawicielami ministeryum wojny i aprowizacyi wyjaśniono, iż przyfrontowe składy intendantury

Według statystycznych danych zamieszczanych obecnie w berneńskim "Bund" Szwajcarya znajduje się teraz w najkrytyczniejszym okresie swego przesilenia ekonomicznego. W kraju niema żadnych prawie zapasów ani zboża ani też mąki.

Dziennik Śląski, 7-04-1918

WIEDEŃ, 5.4. Do „Pesti Naplo" donszą z Bukaresztu: Ze strony rumuńskiej oczekiwane jest w czasie najbliższym — każdym razie jeszcze przed ratyfikacją traktatu pokojowego — proklamowanie Bessarabji niepodległym państwem oraz przyłączenie się jej do Rumunji. Zarządzone będą odpowiednie środki, aby przywódcy stronnictw rumuńskich, przyjaźnie usposobionych dla koalicji, oraz podżegacze, którzy zbiegli do Mołdawji, nie mogli przez czas dłuższy. powrócić do Bukaresztu: Wychodźcy rumuńscy, którzy zbiegli poza granicę kraju: tymczasowo nie będą wpuszczani do kraju z powrotem. (WAT)

 

Nowa Gazeta, 06-04-1918

Do jakiego stopnia obawia się rząd włoski agitacyi na rzecz pokoju, dowodzi najlepiej fakt, że policya w Padwie skonfiskowała 4500 obrazów Matki Boskiej z powodu umieszczenia pod obrazem napisu łacińskiego: Królowo Pokoju, módl się za nami! Pewna gazeta katolicka w Turynie zapytuje, czy prokurator wtrąci do więzienia wiernych, odmawiających litanię loretańską z dodatkiem: »Królowa Pokoju, módl się za nami«, jak Ojciec św. Benedykt XV zaleca?

Dziennik Śląski, 7-04-1918

BERN; 5.4. Podług dzienników lugduńskich teatry paryskie przewidują chwilową przerwę w przedstawieniach. W czasie świąt Wielkanocnych kościoły paryskie zostały opróżnione. Paryska prefektura policji wzywa ludność do zbierania odłamków granatów celem umożliwienia rekonstrukcji pocisków. Podług „Progres dy Lyon" umarło 10 osób z pośród rannych w kościele. Liczba zabitych wynosi tedy 85 osób. (WAT).

 

Nowa Gazeta, 06-04-1918

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.